| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LambdaNetUA AS25526

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25526
as-name:    LambdaNetUA
org:      ORG-LL380-RIPE
descr:     UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50581 accept AS-UTG-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29491 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 accept AS-UBNIX-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 accept AS-UAIX-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50952 accept AS-DATAIX
import:     from AS50581 action pref=150; accept AS-UTG-UA
import:     from AS29491 action pref=150; accept ANY
import:     from AS3252 action pref=150; accept ANY
import:     from AS12963 action pref=150; accept ANY
import:     from AS31210 action pref=150; accept ANY
import:     from AS13032 action pref=150; accept ANY
import:     from AS24703 action pref=150; accept ANY
import:     from AS15645 action pref=50; accept ANY
import:     from AS59613 action pref=150; accept ANY
import:     from AS50952 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50581 announce AS25526
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 announce AS25526
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS25526
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS25526
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29491 announce AS25526
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50952 announce AS25526
export:     to AS50581 announce AS25526
export:     to AS29491 announce AS25526
export:     to AS3252 announce AS25526
export:     to AS12963 announce AS25526
export:     to AS13032 announce AS25526
export:     to AS31210 announce AS25526
export:     to AS59613 announce AS25526
export:     to AS15645 announce AS25526
export:     to AS24703 announce AS25526
export:     to AS50952 announce AS25526
default:    to AS29491 action pref=150; networks ANY
default:    to AS3252 action pref=150; networks ANY
sponsoring-org: ORG-LUL18-RIPE
admin-c:    SRD-RIPE
tech-c:     SRD-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LAMBDA-MNT
created:    2002-12-23T15:11:12Z
last-modified: 2021-09-14T11:48:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LL380-RIPE
org-name:    LAMBDA LLC
org-type:    OTHER
address:    114, Velyka Vasylkivska St, Kyiv, Ukraine, 03150
abuse-c:    ACRO27702-RIPE
mnt-ref:    LAMBDA-MNT
mnt-by:     LAMBDA-MNT
created:    2019-10-17T11:19:19Z
last-modified: 2019-10-17T11:19:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roman Synyuk
address:    03191, Kyiv, Marshala Koneva str, 9
mnt-by:     LAMBDA-MNT
phone:     +380-44-223-09-76
nic-hdl:    SRD-RIPE
created:    2009-11-10T13:27:38Z
last-modified: 2010-03-16T19:36:25Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]