| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-MGTS-USPD AS25513

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25513
as-name:    ASN-MGTS-USPD
org:      ORG-OMct1-RIPE
import:     from AS8359 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39143 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20985 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39415 action pref=100; accept AS39415
import:     from AS49179 action pref=100; accept AS49179
import:     from AS61436 action pref=100; accept AS61436
import:     from AS51893 action pref=100; accept AS51893
import:     from AS56483 action pref=100; accept {91.223.176.0/24}
import:     from AS211616 action pref=100; accept AS211616
import:     from AS199809 action pref=100; accept {80.240.110.0/24}
import:     from AS43993 action pref=100; accept AS43993
import:     from AS16020 action pref=100; accept AS-TASCOM
import:     from AS60375 action pref=100; accept {195.209.104.0/24}
import:     from AS49246 action pref=100; accept AS49246
import:     from AS42056 action pref=100; accept AS42056
import:     from AS56794 action pref=100; accept AS56794
import:     from AS51791 action pref=100; accept AS51791
import:     from AS28912 action pref=100; accept AS28912
import:     from AS49170 action pref=100; accept {95.64.128.0/17}
import:     from AS205576 action pref=100; accept {46.61.184.0/24}
import:     from AS206054 action pref=100; accept AS206054
import:     from AS35312 action pref=100; accept {141.101.229.0/24}
import:     from AS34500 action pref=100; accept AS34500
import:     from AS58072 action pref=100; accept AS58072
import:     from AS8901 action pref=100; accept {185.173.0.0/23}
import:     from AS35455 action pref=100; accept AS35455
import:     from AS44088 action pref=100; accept AS44088
import:     from AS199093 action pref=100; accept {78.31.210.0/24}
import:     from AS211247 action pref=100; accept AS211247
import:     from AS211532 action pref=100; accept {194.226.28.0/24}
import:     from AS58139 action pref=100; accept {91.219.181.0/24}
import:     from AS48666 action pref=100; accept {91.223.144.0/24}
import:     from AS58139 action pref=100; accept {176.96.238.0/24}
import:     from AS56537 action pref=100; accept {193.22.88.0/24}
import:     from AS2587 action pref=100; accept {193.233.14.0/24}
import:     from AS210989 action pref=100; accept {78.40.222.0/24}
import:     from AS60827 action pref=100; accept {62.76.4.0/24}
import:     from AS201244 action pref=100; accept {46.243.175.0/24}
export:     to AS8359 announce AS-SPDOP
export:     to AS49179 announce ANY
export:     to AS39143 announce AS-SPDOP
export:     to AS20985 announce AS25513 AS8491 AS39143
export:     to AS61436 announce ANY
export:     to AS51893 announce ANY
export:     to AS39415 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS56483 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS199809 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS43993 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS16020 announce AS25513 {0.0.0.0/0}
export:     to AS60375 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS49246 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS42056 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS56794 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS51791 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS28912 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS49170 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS211616 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS205576 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS206054 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS35312 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS34500 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS58072 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS8901 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS35455 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS44088 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS199093 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS211247 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS211532 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS58139 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS48666 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS56537 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS2587 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS210989 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS60827 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS201244 announce {0.0.0.0/0}
admin-c:    USPD-RIPE
tech-c:     USPD-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MGTS-USPD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-12-17T16:08:58Z
last-modified: 2022-07-04T07:08:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OMct1-RIPE
org-name:    PJSC Moscow city telephone network
country:    RU
org-type:    LIR
address:    ul. Bolshja Ordynka, d.25, str.1
address:    119991
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 4956098741
fax-no:     +7 4959500598
admin-c:    AVK103-RIPE
admin-c:    ANO3-RIPE
admin-c:    VMK
admin-c:    AGS9167-RIPE
admin-c:    GIA45-RIPE
mnt-ref:    MGTS-USPD-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MGTS-USPD-MNT
abuse-c:    USPD-RIPE
tech-c:     USPD-RIPE
created:    2004-04-17T11:55:11Z
last-modified: 2021-04-13T10:42:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PJSC Moscow City Telephone Network NOC
address:    USPD MGTS
address:    Moscow, Russia
address:    Khachaturyana 5
admin-c:    AGS9167-RIPE
admin-c:    AVK103-RIPE
admin-c:    GIA45-RIPE
tech-c:     AVK103-RIPE
tech-c:     VMK
tech-c:     ANO3-RIPE
abuse-mailbox: abuse@spd-mgts.ru
nic-hdl:    USPD-RIPE
mnt-by:     MGTS-USPD-MNT
created:    2006-09-11T07:56:01Z
last-modified: 2022-04-04T16:36:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]