| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CRONON-AS AS25504

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25504
as-name:    CRONON-AS
descr:     Obermuensterstr. 9
descr:     93047 Regensburg
org:      ORG-AIG9-RIPE
remarks:    +-----------
remarks:    | Upstreams |
remarks:    +-----------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-CRONON
import:     from AS6724 accept ANY
export:     to AS6724 announce AS-CRONON
import:     from AS12611 accept ANY
export:     to AS12611 announce AS-CRONON
import:     from AS21385 accept ANY
export:     to AS21385 announce AS-CRONON
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS-CRONON
remarks:    +---------------
remarks:    | INXS-Peerings |
remarks:    +---------------
import:     from AS8222 action pref=1000; accept AS-NETPLACE
export:     to AS8222 announce AS-CRONON
import:     from AS8560 action pref=1000; accept AS-SCHLUND
export:     to AS8560 announce AS-CRONON
import:     from AS12306 action pref=1000; accept AS-PLUSLINE
export:     to AS12306 announce AS-CRONON
import:     from AS12399 action pref=1000; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 announce AS-CRONON
import:     from AS13246 action pref=1000; accept AS-INETWIRE
export:     to AS13246 announce AS-CRONON
import:     from AS15434 action pref=1000; accept AS-BARTELS
export:     to AS15434 announce AS-CRONON
import:     from AS15933 action pref=1000; accept AS-ITH
export:     to AS15933 announce AS-CRONON
import:     from AS21476 action pref=1000; accept AS-ACDC
export:     to AS21476 announce AS-CRONON
import:     from AS29488 action pref=1000; accept AS-CCN
export:     to AS29488 announce AS-CRONON
import:     from AS34011 action pref=1000; accept AS-DOMAINFACTORY
export:     to AS34011 announce AS-CRONON
remarks:    +---------------
remarks:    | Customers |
remarks:    +---------------
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS21385
import:     from AS35292 action pref=2000; accept AS-ELXSI
export:     to AS35292 announce ANY
import:     from AS41078 accept AS-ANTAGUS
export:     to AS41078 announce ANY
import:     from AS8489 accept AS-P2W
export:     to AS8489 announce ANY
import:     from AS2861 accept AS-SCS
export:     to AS2861 announce ANY
import:     from AS204135 accept AS204135
export:     to AS204135 announce ANY
remarks:    +----------------------------------------------------
remarks:    | For peering requests contact: peering@vautron.de |
remarks:    +----------------------------------------------------
admin-c:    VNOC5-RIPE
tech-c:     VNOC5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VAUTRON-MNT
created:    2002-12-11T14:50:25Z
last-modified: 2021-03-17T12:43:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AIG9-RIPE
org-name:    Vautron Rechenzentrum AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Obermuensterstrasse 9
address:    93047
address:    Regensburg
address:    GERMANY
phone:     +499415990630
phone:     +49 941 5990 222
fax-no:     +4994159909630
abuse-c:    AR14496-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VAUTRON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VAUTRON-MNT
created:    2008-08-14T09:46:33Z
last-modified: 2022-04-12T11:28:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Vautron NOC
remarks:    **************************************************
remarks:    * Vautron Network Operation Center *
remarks:    * !! 24x7 contact in case of emergency !! *
remarks:    **************************************************
address:    Obermuensterstrasse 9
address:    93047 Regensburg
phone:     +49 941 5990 630
fax-no:     +49 941 5990 9 630
abuse-mailbox: abuse@vautron.de
admin-c:    FWH1
tech-c:     FWH1
nic-hdl:    VNOC5-RIPE
mnt-by:     VAUTRON-MNT
created:    2011-08-29T13:35:16Z
last-modified: 2021-02-04T14:43:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]