| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SEJM-AS AS25495

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25495
as-name:    SEJM-AS
org:      ORG-KS51-RIPE
import:     from AS8308 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8308 announce AS25495
export:     to AS5617 announce AS25495
export:     to AS201029 announce AS25495
admin-c:    MP1375-RIPE
tech-c:     MP1375-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SEJM-MNT
created:    2002-12-10T13:17:53Z
last-modified: 2018-09-04T09:56:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PT1-RIPE

organisation:  ORG-KS51-RIPE
org-name:    Kancelaria Sejmu
org-type:    OTHER
address:    ul. Wiejska 4/6/8
address:    00-902 Warszawa
abuse-c:    AR21451-RIPE
mnt-ref:    SEJM-MNT
mnt-by:     SEJM-MNT
created:    2012-02-15T10:58:50Z
last-modified: 2014-07-22T11:22:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Pokulniewicz
address:    ul. Wiejska 4/6/8
address:    00-902 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 22 6941023
nic-hdl:    MP1375-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2002-06-18T08:15:24Z
last-modified: 2010-09-09T11:27:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]