| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Scottish-Southern-Plc-AS AS25470

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25470
as-name:    Scottish-Southern-Plc-AS
org:      ORG-SaSE1-RIPE
import:     from AS12885 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS4589 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3356 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS61231 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS12885 announce AS25470
export:     to AS4589 announce AS25470
export:     to AS3356 announce AS25470
export:     to AS61231 announce AS25470
admin-c:    STN11-RIPE
tech-c:     STN11-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SSE-MNT
created:    2002-12-04T08:08:46Z
last-modified: 2017-11-15T09:20:18Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SaSE1-RIPE
org-name:    SSE PLC
country:    GB
org-type:    LIR
address:    55 Vastern Road
address:    RG1 8BU
address:    Reading, Berkshire
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443453053337
fax-no:     +441189534585
admin-c:    RS20954-RIPE
admin-c:    GO6262-RIPE
admin-c:    ML23685-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SSE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SSE-MNT
abuse-c:    AAS61231-RIPE
created:    2012-12-18T10:17:02Z
last-modified: 2022-05-04T13:29:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     SSE Telecom NOC
address:    4 Penner Road
address:    Havant
address:    Hampshire
address:    UK
phone:     +44 02392 494949
nic-hdl:    STN11-RIPE
created:    2010-03-29T13:51:49Z
last-modified: 2016-04-06T19:10:46Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]