| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.91.121.255 (lg) / ec2-54-91-121-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365b:79ff::365b:79ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  pl-polrze-AS AS25468

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25468
as-name:    pl-polrze-AS
descr:     Academic network in Rzeszow, Poland
org:      ORG-RUoT1-RIPE
import:     from AS8501 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8501 announce AS25468
export:     to AS5617 announce AS25468
admin-c:    MK1651-RIPE
tech-c:     MK1651-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RMSK
created:    2002-12-03T09:43:11Z
last-modified: 2017-11-15T09:20:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RUoT1-RIPE
org-name:    Rzeszow University of Technology
org-type:    LIR
address:    al. Powsta?cw Warszawy 12
address:    35-959
address:    Rzeszow
address:    POLAND
phone:     +48 17 865 1525
fax-no:     +48 17 865 1077
abuse-c:    AR16378-RIPE
admin-c:    MK1651-RIPE
admin-c:    AD12068-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-RMSK
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RMSK
created:    2004-04-17T11:46:29Z
last-modified: 2017-04-10T06:51:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Miroslaw Kielbus
address:    Rzeszow University of Technology
phone:     +48 17 865 1525
fax-no:     +48 17 865 1077
nic-hdl:    MK1651-RIPE
created:    2002-04-09T07:35:26Z
last-modified: 2016-04-06T02:50:17Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]