| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JOHN-LEWIS-AS AS25421

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25421
as-name:    JOHN-LEWIS-AS
org:      ORG-JLP1-RIPE
import:     from AS1273 action pref=100; accept ANY
import:     from AS4589 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1273 announce AS25421
export:     to AS4589 announce AS25421
admin-c:    NTT1-RIPE
tech-c:     NTT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     JOHN-LEWIS-MNT
created:    2002-11-18T14:56:36Z
last-modified: 2019-12-09T11:28:12Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-VI6-RIPE

organisation:  ORG-JLP1-RIPE
org-name:    John Lewis Plc.
org-type:    OTHER
address:    171 Victoria Street
address:    London
address:    SW1E 5NN
address:    United Kingdom
abuse-c:    AR29273-RIPE
mnt-ref:    JOHN-LEWIS-MNT
mnt-by:     JOHN-LEWIS-MNT
created:    2011-02-02T13:58:27Z
last-modified: 2014-11-17T22:41:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Technical Team
address:    John Lewis Partnership
address:    Jubilee House
address:    Doncastle Road
address:    Bracknell
address:    RG12 8YA
address:    United Kingdom
phone:     +44 1344826555
admin-c:    PT8600-RIPE
tech-c:     CC19019-RIPE
tech-c:     PT8600-RIPE
nic-hdl:    NTT1-RIPE
mnt-by:     JOHN-LEWIS-MNT
created:    2002-07-10T15:04:30Z
last-modified: 2019-03-01T14:11:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]