| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WESTCALL-SPB-AS AS25408

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25408
as-name:    WESTCALL-SPB-AS
org:      ORG-WCSP1-RIPE
remarks:    --- Upstreams ---
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-WESTCALLSPB
import:     from AS20764 accept ANY
export:     to AS20764 announce AS-WESTCALLSPB
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-WESTCALLSPB
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-WESTCALLSPB
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS9049 announce AS-WESTCALLSPB
import:     from AS201706 accept ANY
export:     to AS201706 announce AS-WESTCALLSPB
remarks:    --- IX ---
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-WESTCALLSPB
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-WESTCALLSPB
import:     from AS50952 accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 announce AS-WESTCALLSPB
remarks:    --- Customers ---
import:     from AS45051 accept AS45051
export:     to AS45051 announce ANY
import:     from AS48547 accept AS48547
export:     to AS48547 announce ANY
import:     from AS43726 accept AS43726
export:     to AS43726 announce ANY
import:     from AS197052 accept AS197052
export:     to AS197052 announce ANY
import:     from AS28965 accept AS28965
export:     to AS28965 announce ANY
import:     from AS51715 accept AS51715
export:     to AS51715 announce ANY
import:     from AS48532 accept AS48532
export:     to AS48532 announce ANY
import:     from AS51700 accept AS51700
export:     to AS51700 announce ANY
import:     from AS198134 accept AS198134
export:     to AS198134 announce ANY
import:     from AS198155 accept AS198155
export:     to AS198155 announce ANY
import:     from AS47168 accept AS47168
export:     to AS47168 announce ANY
import:     from AS198955 accept AS198955
export:     to AS198955 announce ANY
import:     from AS199146 accept AS199146
export:     to AS199146 announce ANY
import:     from AS199674 accept AS199674
export:     to AS199674 announce ANY
import:     from AS57334 accept AS57334
export:     to AS57334 announce ANY
import:     from AS42113 accept AS42113
export:     to AS42113 announce ANY
import:     from AS44755 accept AS44755
export:     to AS44755 announce ANY
import:     from AS59399 accept AS59399
export:     to AS59399 announce ANY
import:     from AS62378 accept AS62378
export:     to AS62378 announce ANY
import:     from AS13215 accept AS-CONVEYPLUS
export:     to AS13215 announce ANY
import:     from AS29619 accept AS29619
export:     to AS29619 announce ANY
import:     from AS60832 accept AS60832
export:     to AS60832 announce ANY
import:     from AS20807 accept AS20807
export:     to AS20807 announce ANY
import:     from AS48499 accept AS48499
export:     to AS48499 announce ANY
import:     from AS201861 accept AS201861
export:     to AS201861 announce ANY
import:     from AS5433 accept AS-ROKSON
export:     to AS5433 announce ANY
import:     from AS8746 accept AS-SWISSTOK
export:     to AS8746 announce ANY
import:     from AS5514 accept AS5514
export:     to AS5514 announce ANY
import:     from AS207259 accept AS207259
export:     to AS207259 announce ANY
import:     from AS206536 accept AS206536
export:     to AS206536 announce ANY
import:     from AS20698 accept AS20698
export:     to AS20698 announce ANY
import:     from AS61286 accept AS61286
export:     to AS61286 announce ANY
import:     from AS199136 accept AS199136
export:     to AS199136 announce ANY
import:     from AS31484 accept AS-Direct-Telecom
export:     to AS31484 announce ANY
import:     from AS208975 accept AS208975
export:     to AS208975 announce ANY
import:     from AS207822 accept AS-SET-NPKMSA
export:     to AS207822 announce ANY
import:     from AS207853 accept AS-SET-UNIMACH
export:     to AS207853 announce ANY
import:     from AS20946 accept AS20946
export:     to AS20946 announce ANY
default:    to AS9049
remarks:    ===================================
remarks:    BGP communities in advertisements to downstream:
remarks:    -----------------------------------
remarks:    25408:5100 received from uplink
remarks:    25408:5200 received from peers
remarks:    25408:5300 received from customer
remarks:    -----------------------------------
remarks:    BGP communities accepted from downstream:
remarks:    -----------------------------------
remarks:    25408:100x any uplink
remarks:    25408:102x Telia
remarks:    25408:104x RETN
remarks:    25408:106x Rostelecom
remarks:    25408:108x ER-Telecom
remarks:    25408:200x any peer
remarks:    25408:201x SPb-IX
remarks:    25408:202x MSK-IX
remarks:    where
remarks:    x = 1,2,3,4 prepend x times
remarks:    x = 5 do not advertise
remarks:    -----------------------------------
remarks:    Blackhole communities:
remarks:    -----------------------------------
remarks:    65535:666
remarks:    ===================================
admin-c:    ZA111-RIPE
tech-c:     ZA111-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2002-11-13T15:17:39Z
last-modified: 2023-07-24T07:48:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WCSP1-RIPE
org-name:    JSC "ER-Telecom Holding"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    str. Shosse Kosmonavtov, 111, bldg. 43, office 509
address:    614990
address:    Perm
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 812 6470011
fax-no:     +7 812 6470505
admin-c:    ZA111-RIPE
admin-c:    ZA111-RIPE
admin-c:    ZA111-RIPE
abuse-c:    AC23761-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    WESTCALLSPB-MNT-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2004-06-02T11:46:29Z
last-modified: 2022-11-28T14:13:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zubov Alexey
address:    3 Galernyi lane.
address:    199226, St.Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 812 325 1751
fax-no:     +7 812 352 0809
nic-hdl:    ZA111-RIPE
mnt-by:     WESTCALLSPB-MNT-RIPE
created:    2002-06-05T12:38:40Z
last-modified: 2010-12-21T13:48:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]