| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.91.121.255 (lg) / ec2-54-91-121-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365b:79ff::365b:79ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MK-NETZDIENSTE-AS AS25394

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25394
org:      ORG-MNGC1-RIPE
as-name:    MK-NETZDIENSTE-AS
remarks:
remarks:    # IPv4
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS3320 accept ANY
import:     from AS5605 accept AS-NETUSE
import:     from AS8319 accept AS-IXNETHINKS
import:     from AS8648 accept AS-KAMP
import:     from AS8820 accept AS-TAL
import:     from AS9211 accept AS-WORK
import:     from AS9188 accept AS-INFOSERVE
import:     from AS12360 accept AS-KTK-V4
import:     from AS12915 accept AS12915
import:     from AS12923 accept AS-WIZARD
import:     from AS13101 accept AS-TNG
import:     from AS15779 accept AS15779
import:     from AS15925 accept AS-MEGA
import:     from AS16097 accept AS-HLKOMM
import:     from AS20676 accept AS-QSC
import:     from AS20677 accept AS20677
import:     from AS20791 accept AS20791
import:     from AS20792 accept AS20792
import:     from AS21263 accept AS-TELEDATA
import:     from AS24637 accept AS-WEBDISCOUNT
import:     from AS25279 accept AS-TREML-STURM
import:     from AS25415 accept AS-ADDIX
import:     from AS25560 accept AS-RHTEC
import:     from AS28676 accept AS-WITCOM
import:     from AS31197 accept AS-FNH
import:     from AS31572 accept AS-PHOTONIUM
import:     from AS34219 accept AS34219
import:     from AS41163 accept AS41163
import:     from AS41286 accept AS41286
import:     from AS41723 accept AS41723
import:     from AS42034 accept AS-DNSYSTEMS
import:     from AS42281 accept AS42281
import:     from AS42730 accept AS42730
import:     from AS43150 accept AS43150
import:     from AS49499 accept AS49499
import:     from AS50469 accept AS-HESSENKOM-UP
import:     from AS50629 accept AS-LWL
import:     from AS50978 accept AS50978
import:     from AS58010 accept AS58010
import:     from AS59507 accept AS-TLN
import:     from AS135164 accept AS135164
import:     from AS198205 accept AS198205
import:     from AS198956 accept AS198956
import:     from AS202741 accept AS202741
import:     from AS203347 accept AS203347
import:     from AS204805 accept AS-VOIPED
import:     from AS209981 accept AS209981
export:     to AS174 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS1299 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS2914 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS3320 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS5605 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS8319 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS8648 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS8820 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS9188 announce ANY
export:     to AS9211 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS12360 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS12915 announce ANY
export:     to AS12923 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS13101 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS15779 announce ANY
export:     to AS15925 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS16097 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS20676 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS20677 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS20791 announce ANY
export:     to AS20792 announce ANY
export:     to AS21263 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS24637 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS25279 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS25415 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS25560 announce ANY
export:     to AS28676 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS31572 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS34219 announce ANY
export:     to AS41163 announce ANY
export:     to AS41286 announce ANY
export:     to AS41723 announce ANY
export:     to AS42034 announce ANY
export:     to AS42281 announce ANY
export:     to AS42730 announce ANY
export:     to AS43150 announce ANY
export:     to AS49499 announce ANY
export:     to AS50469 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS50629 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS50978 announce ANY
export:     to AS58010 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS59507 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS135164 announce AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS198205 announce ANY
export:     to AS198956 announce ANY
export:     to AS202741 announce ANY
export:     to AS203347 announce ANY
export:     to AS204805 announce ANY
export:     to AS209981 announce ANY
remarks:
remarks:    # IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8648 accept AS-KAMP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9178 accept AS9178
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9188 accept AS-INFOSERVE-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12731 accept AS-IPHH-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12915 accept AS12915
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13101 accept AS-TNG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21263 accept AS-TELEDATA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25279 accept AS-TREML-STURM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25560 accept AS-RHTEC6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34219 accept AS34219
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41163 accept AS41163
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42034 accept AS-DNSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42730 accept AS42730
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50629 accept AS-LWL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198956 accept AS198956
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201824 accept AS201824
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8648 announce AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9178 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9188 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12731 announce AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12915 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13101 announce AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21263 announce AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25279 announce AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25560 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34219 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41163 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42034 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42730 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50629 announce AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198956 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201824 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:    # Communitites in AS25394
remarks:
remarks:    # Origin of routes:
remarks:    25394:10 Origin in AS25394 (Self)
remarks:    25394:20 customer
remarks:    25394:30 NTT transit
remarks:    25394:40 TELIA transit
remarks:    25394:50 private peering
remarks:    25394:70 COGENT transit
remarks:    25394:80 DE-CIX peering
remarks:    25394:90 ECIX peering
remarks:    25394:100 EQUINIX peering
remarks:
remarks:    # Communities accepted from customers:
remarks:
remarks:    =============================================
remarks:    Local Preference
remarks:    =============================================
remarks:    Customer Peering Default = 150
remarks:    Private Peering Default = 120
remarks:    Public Peering Default = 110
remarks:    Transit Peering Default = 100
remarks:    25394:1100 LocalPref=100
remarks:    25394:1110 LocalPref=110
remarks:    25394:1120 LocalPref=120
remarks:    ======================================================
remarks:    Suppression / Prepend
remarks:    ======================================================
remarks:    25394:2000 Do not announce to NTT AS2914
remarks:    25394:2001 Prepend 1x when announcing to NTT
remarks:    25394:2002 Prepend 2x when announcing to NTT
remarks:    25394:2003 Prepend 3x when announcing to NTT
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    25394:2030 Do not announce to DE-CIX Peers
remarks:    25394:2031 Prepend 1x when announcing to DE-CIX Peers
remarks:    25394:2032 Prepend 2x when announcing to DE-CIX Peers
remarks:    25394:2033 Prepend 3x when announcing to DE-CIX Peers
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    25394:2040 Do not announce to TELIA AS1299
remarks:    25394:2041 Prepend 1x when announcing to TELIA
remarks:    25394:2042 Prepend 2x when announcing to TELIA
remarks:    25394:2043 Prepend 3x when announcing to TELIA
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    25394:2050 Do not announce to COGENT AS174
remarks:    25394:2051 Prepend 1x when announcing to COGENT
remarks:    25394:2052 Prepend 2x when announcing to COGENT
remarks:    25394:2053 Prepend 3x when announcing to COGENT
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    25394:2090 Do not announce to ECIX-FRA Peers
remarks:    25394:2091 Prepend 1x when announcing to ECIX-FRA Peers
remarks:    25394:2092 Prepend 2x when announcing to ECIX-FRA Peers
remarks:    25394:2093 Prepend 3x when announcing to ECIX-FRA Peers
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    25394:2100 Do not announce to EQUINIX-FRA Peers
remarks:    25394:2101 Prepend 1x when announcing to EQUINIX-FRA Peers
remarks:    25394:2102 Prepend 2x when announcing to EQUINIX-FRA Peers
remarks:    25394:2103 Prepend 3x when announcing to EQUINIX-FRA Peers
remarks:    ======================================================
remarks:    for peering contact peering@mk-netzdienste.de
remarks:    ======================================================
admin-c:    MNN1-RIPE
tech-c:     MNN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MK-NETZDIENSTE-MNT
created:    2002-11-11T11:34:18Z
last-modified: 2019-04-03T10:58:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MNGC1-RIPE
org-name:    MK Netzdienste GmbH & Co. KG
org-type:    LIR
address:    Marienwall 27
address:    32423
address:    Minden
address:    GERMANY
phone:     +4957138859 0
fax-no:     +495713885999
admin-c:    AM6916-RIPE
admin-c:    TS5901-RIPE
admin-c:    MK2832-RIPE
admin-c:    KK4684-RIPE
admin-c:    MNN1-RIPE
abuse-c:    MNN1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MK-NETZDIENSTE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MK-NETZDIENSTE-MNT
created:    2004-04-17T11:10:12Z
last-modified: 2017-10-30T15:27:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MK NETZDIENSTE NOC
address:    MK Netzdienste GmbH & Co. KG
address:    Marienwall 27
address:    32423 Minden
address:    Germany
remarks:    For abuse and spam issues, please use
remarks:    only abuse@mk-netzdienste.de
phone:     +49 571 38859-0
fax-no:     +49 571 38859-99
abuse-mailbox: abuse@mk-netzdienste.de
admin-c:    MK2832-RIPE
tech-c:     AM6916-RIPE
tech-c:     KK4684-RIPE
tech-c:     TS5901-RIPE
nic-hdl:    MNN1-RIPE
mnt-by:     MK-NETZDIENSTE-MNT
created:    2002-11-07T09:20:38Z
last-modified: 2017-02-24T13:12:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]