| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERTELECOM-AS AS25386

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25386
as-name:    INTERTELECOM-AS
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    ------------------------ Uplinks ------------------------------
remarks:    ------------------------------------------------------------------
import:     from AS28917 accept ANY
export:     to AS28917 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS3326 accept ANY
export:     to AS3326 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS21011 accept ANY
export:     to AS21011 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS15738 accept ANY
export:     to AS15738 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS6663 accept ANY
export:     to AS6663 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28917 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28917 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3326 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3326 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6663 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6663 announce AS-CYFRA-UA
remarks:    ------------------------------------------------------------------
remarks:    ------------------------ Peering and IXes -------------------
remarks:    -------------------------------------------------------------------
import:     from AS15645 accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS59613 accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS13249 accept AS13249
export:     to AS13249 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS44600 accept AS44600
export:     to AS44600 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS15169 accept ANY
export:     to AS15169 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS13335 accept ANY
export:     to AS13335 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS3856 accept ANY
export:     to AS3856 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS42 accept ANY
export:     to AS42 announce AS-CYFRA-UA
import:     from AS20940 accept ANY
export:     to AS20940 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 accept AS-UAIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 accept AS-UBNIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-CYFRA-UA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-CYFRA-UA
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    ------------------------ Customers -------------------------
remarks:    -----------------------------------------------------------------
import:     from AS210382 action pref=100; accept AS210382
export:     to AS210382 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS5531 action pref=100; accept AS5531
export:     to AS5531 announce ANY
import:     from AS20790 action pref=100; accept AS20790
export:     to AS20790 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS29342 action pref=100; accept AS29342
export:     to AS29342 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS30861 action pref=100; accept AS30861
export:     to AS30861 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS31091 action pref=100; accept AS31091
export:     to AS31091 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS31193 action pref=100; accept AS31193
export:     to AS31193 announce {0.0.0.0/0} and AS-CYFRA-UA and AS-UAIX and AS-UBNIX
import:     from AS39695 action pref=100; accept AS39695
export:     to AS39695 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS-NETEX action pref=100; accept AS-NETEX
export:     to AS-NETEX announce ANY
import:     from AS43143 action pref=100; accept AS43143
export:     to AS43143 announce {0.0.0.0/0} and ANY
import:     from AS43411 action pref=100; accept AS43411
export:     to AS43411 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS44950 action pref=100; accept AS44950
export:     to AS44950 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS45022 action pref=100; accept AS45022
export:     to AS45022 announce ANY
import:     from AS47604 action pref=100; accept AS47604
export:     to AS47604 announce {0.0.0.0/0} and ANY
import:     from AS49224 action pref=100; accept AS49224
export:     to AS49224 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS51264 action pref=100; accept AS51264
export:     to AS51264 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS61117 action pref=100; accept AS61117
export:     to AS61117 announce {0.0.0.0/0} and ANY
import:     from AS64481 action pref=100; accept AS64481
export:     to AS64481 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS198337 action pref=100; accept AS198337
export:     to AS198337 announce ANY
import:     from AS199808 action pref=100; accept AS199808
export:     to AS199808 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS198845 action pref=100; accept AS198845
export:     to AS198845 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS202026 action pref=100; accept AS202026
export:     to AS202026 announce {0.0.0.0/0} and AS-CYFRA-UA and AS-UAIX and AS-UBNIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198337 action pref=100; accept AS198337
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198337 announce {0::0/0} and ANY
org:      ORG-IA61-RIPE
admin-c:    IT484-RIPE
tech-c:     AK5791-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     INTERTELECOM-MTNR
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-11-07T16:31:34Z
last-modified: 2023-05-31T13:09:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IA61-RIPE
org-name:    "Inter-Telecom" LLC
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Lysenko, 8a
address:    01054
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380 44 2067733
fax-no:     +380 44 2067720
admin-c:    AK5791-RIPE
mnt-ref:    INTERTELECOM-MTNR
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INTERTELECOM-MTNR
abuse-c:    AM33040-RIPE
created:    2004-04-17T12:09:13Z
last-modified: 2021-02-03T11:01:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Inter Telecom
address:    Ukraine, Kiev
address:    Lysenko st., 8
admin-c:    AK5791-RIPE
tech-c:     AV3093-RIPE
tech-c:     MI4014-RIPE
abuse-mailbox: abuse@cyfra.ua
nic-hdl:    IT484-RIPE
mnt-by:     INTERTELECOM-MTNR
created:    2004-08-31T12:04:47Z
last-modified: 2015-09-25T09:17:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Kozyar
address:    Kyiv, Lysenko,8a
phone:     +380(44)2067733
nic-hdl:    AK5791-RIPE
mnt-by:     INTERTELECOM-MTNR
created:    2004-03-25T16:17:00Z
last-modified: 2008-12-18T11:42:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]