| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.233.139 (lg) / ec2-3-239-233-139.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:e98b::3ef:e98b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITCONSULTING-AS AS25372

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25372
as-name:    ITCONSULTING-AS
org:      ORG-ICL20-RIPE
remarks:    ------------------------------- Upstreams ----------------------------------
import:     from AS9002 action pref=300; accept ANY
export:     to  AS9002 announce AS25372:AS-EXT
import:     from AS21497 action pref=300; accept ANY
export:     to  AS21497 announce AS25372:AS-EXT
import:     from AS35297 action pref=250; accept ANY
export:     to  AS35297 announce AS25372:AS-PEER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9002 announce AS-ITCON-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21497 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS21497 announce AS-ITCON-IPV6
remarks:    ------------------------------ Downstreams ---------------------------------
import:     from AS3202 109.68.47.50 at 109.68.47.49 action pref=100; accept AS-DS
import:     from AS3202 109.68.47.51 at 109.68.47.49 action pref=100; accept AS-DS
export:     to  AS3202 109.68.47.50 at 109.68.47.49 announce ANY
export:     to  AS3202 109.68.47.51 at 109.68.47.49 announce ANY
import:     from AS15645 action pref=100; accept AS15645 AND NOT { 195.35.65.0/24 }
export:     to  AS15645 announce { 0.0.0.0/0 }
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 accept AS15645
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15645 announce { ::/0 }
import:     from AS43312 action pref=100; accept AS43312
export:     to  AS43312 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS43380 action pref=100; accept AS-DTEL-IX-EXT
export:     to  AS43380 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43380 accept AS-DTEL-IX-EXT
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS43380 announce ANY
import:     from AS45022 action pref=100; accept AS45022
export:     to  AS45022 announce ANY
import:     from AS60359 action pref=100; accept AS60359:AS-EXT
export:     to  AS60359 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS196831 action pref=100; accept AS196831
export:     to  AS196831 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS198224 action pref=100; accept AS198224
export:     to  AS198224 announce { 0.0.0.0/0 }
remarks:    -------------------------------- Peerings -----------------------------------
export:     to  AS31210 announce AS25372:AS-PEER
import:     from AS31210 action pref=150; accept AS-DTEL-IX
export:     to  AS50952 announce AS25372:AS-PEER
import:     from AS50952 action pref=160; accept AS-DATAIX
remarks:    ------------------------------- CDN Nodes -----------------------------------
import:     from AS34879 action pref=100; accept AS-NGENIX
export:     to  AS34879 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS200430 action pref=100; accept AS200430
export:     to  AS200430 announce ANY
remarks:    -----------------------------------------------------------------------------
admin-c:    ITCL-RIPE
tech-c:     ITCL-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITCON-MNT
created:    2002-10-30T10:49:19Z
last-modified: 2019-09-26T11:21:26Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ICL20-RIPE
org-name:    IT Consulting L.L.C.
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Gaydara, 54A
address:    01033
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380442011414
fax-no:     +380442011409
admin-c:    MINO-RIPE
admin-c:    MVS-RIPE
abuse-c:    ITCL-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ITCON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITCON-MNT
created:    2009-08-17T15:11:47Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IT Consulting NOC
address:    Kyiv, UA
admin-c:    MINO-RIPE
admin-c:    MVS-RIPE
tech-c:     MINO-RIPE
tech-c:     AK11163-RIPE
abuse-mailbox: abuse@itcons.net.ua
nic-hdl:    ITCL-RIPE
mnt-by:     ITCON-MNT
created:    2008-09-05T11:38:20Z
last-modified: 2013-04-22T12:58:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]