| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CITYLAN-AS AS25308

as-block:    AS25251 - AS25361
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25308
as-name:    CITYLAN-AS
org:      ORG-CA33-RIPE
remarks:    CityLanCom, ISP, Moscow, Russia
import:     from AS28917 action pref=900; accept ANY
import:     from AS35598 action pref=900; accept ANY
export:     to AS28197 announce AS-CITYLAN
export:     to AS35598 announce AS-CITYLAN
import:     from AS208219 action pref=500; accept AS208219
export:     to AS208219 announce ANY
import:     from AS57268 action pref=500; accept AS57268
export:     to AS57268 announce ANY
import:     from AS198523 action pref=500; accept AS198523
export:     to AS198523 announce ANY
admin-c:    AD15965-RIPE
tech-c:     AK20895-RIPE
tech-c:     KK8216-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CITYLAN-MNT
created:    2002-09-26T13:46:09Z
last-modified: 2023-09-02T13:03:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CA33-RIPE
org-name:    CityLanCom LTD
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Academica Arcimovicha, 17, 3/1
address:    117437
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7107171
abuse-c:    AR16604-RIPE
mnt-ref:    CITYLAN-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CITYLAN-MNT
created:    2004-04-17T11:51:08Z
last-modified: 2023-09-05T19:46:40Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    AD15965-RIPE
tech-c:     AK20895-RIPE
tech-c:     KK8216-RIPE

person:     Alexandr Demyanchuk
address:    Moscow, Vernadskogo prospect, 89 building 1
phone:     +74957107171
nic-hdl:    AD15965-RIPE
mnt-by:     CITYLAN-MNT
created:    2020-09-01T09:03:14Z
last-modified: 2023-09-02T14:30:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexandr Kulabukhov
address:    Moscow
phone:     +74957107164
nic-hdl:    AK20895-RIPE
mnt-by:     CITYLAN-MNT
created:    2020-08-12T11:40:36Z
last-modified: 2021-10-22T16:13:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konstantin Kondratenko
address:    Moscow, Vernadskogo prospect, 89 building 1
phone:     +74957107164
nic-hdl:    KK8216-RIPE
mnt-by:     CITYLAN-MNT
created:    2021-10-22T16:11:49Z
last-modified: 2021-10-28T13:11:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]