| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIR-UKRAINE-AS AS25288

as-block:    AS25251 - AS25361
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25288
as-name:    LIR-UKRAINE-AS
org:      ORG-LU47-RIPE
import:     from AS29632 accept ANY
export:     to AS29632 announce AS25288
import:     from AS25229 accept ANY
export:     to AS25229 announce AS25288
import:     from AS32217 accept ANY
export:     to AS32217 announce AS25288
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS25288
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS25288
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS25288
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS25288
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS25288
admin-c:    RM22623-RIPE
tech-c:     RM22623-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIRUKRAINE-MNT
created:    2015-06-22T07:27:05Z
last-modified: 2023-01-05T13:22:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LU47-RIPE
org-name:    LLC "LIR UKRAINE"
country:    UA
org-type:    LIR
address:    st. Ushinskogo, 40
address:    03151
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380672323159
admin-c:    RM22623-RIPE
tech-c:     RM22623-RIPE
abuse-c:    AR68072-RIPE
mnt-ref:    LIRUKRAINE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LIRUKRAINE-MNT
created:    2022-04-05T16:11:59Z
last-modified: 2022-04-05T16:11:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Radchenko Marina
address:    UKRAINE
address:    Kyiv
address:    03151
address:    st. Ushinskogo, 40
phone:     +380672323159
nic-hdl:    RM22623-RIPE
mnt-by:     LIRUKRAINE-MNT
created:    2022-04-05T16:11:58Z
last-modified: 2022-04-05T16:11:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]