| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.26.176.182 (lg) / ec2-100-26-176-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641a:b0b6::641a:b0b6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Richemont-AS AS25275

as-block:    AS25251 - AS25361
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25275
as-name:    Richemont-AS
descr:     Richemont Luxury Group 1752 Villars-Sur-Glane Switzerland
org:      ORG-RIS17-RIPE
import:     from AS3303 action pref=700; accept ANY
import:     from AS3300 action pref=700; accept ANY
export:     to AS3303 announce AS25275
export:     to AS3300 announce AS25275
admin-c:    CR610-RIPE
tech-c:     BC431-RIPE
tech-c:     RN365-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     RICHEMONT-MNT
created:    2002-09-20T09:11:57Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:42Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SI1-RIPE

organisation:  ORG-RIS17-RIPE
org-name:    Richemont International SA
org-type:    OTHER
address:    Richemont International SA
address:    1752 Villars-Sur-Glane
address:    Switzerland
abuse-c:    AR25975-RIPE
admin-c:    CR610-RIPE
tech-c:     BC431-RIPE
tech-c:     RN365-RIPE
mnt-by:     RICHEMONT-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-ref:    CH-UNISOURCE-MNT
created:    2011-02-18T15:33:52Z
last-modified: 2014-11-17T21:45:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Blaise CARRERA
address:    route de Chandolan 8
address:    1752 Villars-Sur-Glane
address:    Switzerland
phone:     +41 26 408 64 60
nic-hdl:    BC431-RIPE
created:    2002-08-27T11:47:56Z
last-modified: 2016-04-06T03:57:30Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Claude ROMAIN
address:    route de Chandolan 8
address:    1752 Villars-Sur-Glane
address:    Switzerland
phone:     +41 26 408 64 60
nic-hdl:    CR610-RIPE
created:    2002-08-27T11:47:55Z
last-modified: 2016-04-06T03:57:29Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     RICHEMONT NOC
address:    route de Chandolan 8
address:    1752 Villars-Sur-Glane
address:    Switzerland
phone:     +41 26 408 64 60
nic-hdl:    RN365-RIPE
created:    2002-10-21T06:17:18Z
last-modified: 2016-04-06T04:09:21Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]