| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GE-MAGTICOM AS25249

as-block:    AS25164 - AS25249
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25249
org:      ORG-ML2-RIPE
as-name:    GE-MAGTICOM
descr:     Mobile Operator
descr:     Tbilisi, Georgia
remarks:    ****** UPSTREAMS ******
descr:     Magticom-ISP
import:     from AS16010 accept any
export:     to AS16010 announce as-magticom
descr:     Caucasus-Online
import:     from AS20771 accept any
export:     to AS20771 announce as-magticom
remarks:    ****** CLIENTS******
import:     from as-magticom accept as-magticom
export:     to as-magticom announce any
admin-c:    MAG281-RIPE
tech-c:     MAG281-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MAGTICOM-MNT
created:    2002-09-11T13:11:30Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ML2-RIPE
org-name:    Magticom Ltd.
country:    GE
org-type:    LIR
address:    7 A. Politkovskaya St.
address:    0186
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +995 32 2171777
phone:     +995 32 2171717
fax-no:     +995 32 2171171
admin-c:    MAG281-RIPE
abuse-c:    MLAH1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MAGTICOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MAGTICOM-MNT
created:    2004-04-17T11:24:16Z
last-modified: 2020-12-16T12:56:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Magticom NOC
address:    7 A.Politkovskaya str.
org:      ORG-ML2-RIPE
nic-hdl:    MAG281-RIPE
mnt-by:     MAGTICOM-MNT
created:    2017-06-14T06:09:14Z
last-modified: 2017-06-14T06:26:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]