| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AWALNET-ASN AS25233

as-block:    AS25164 - AS25249
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25233
as-name:    AWALNET-ASN
remarks:    Autonomus System number for Awalnet
org:      ORG-AFIS1-RIPE
import:     from AS8895 action pref=100;accept ANY
import:     from AS20759 action pref=100;accept ANY
import:     from AS35819 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8447 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35753 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8895 announce AS25233
export:     to AS20759 announce AS25233
export:     to AS35819 announce AS25233
export:     to AS8447 announce AS25233
export:     to AS35753 announce AS25233
admin-c:    AR1254-RIPE
tech-c:     AR1254-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    Autonomous number for setting up a multi-homed network
mnt-by:     AAA28-RIPE-MNT
created:    2002-09-09T10:02:21Z
last-modified: 2018-09-04T09:55:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AFIS1-RIPE
org-name:    ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD
country:    SA
org-type:    LIR
address:    Akaria Plaza, P.O Box: 50
address:    11372
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +96614600111
fax-no:     +96614601110
admin-c:    AR1254-RIPE
admin-c:    AGH1180-RIPE
admin-c:    AR1254-RIPE
admin-c:    ash1118-RIPE
abuse-c:    AR1254-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AAA28-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AAA28-RIPE-MNT
created:    2004-04-17T12:01:27Z
last-modified: 2020-12-16T13:41:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      STCS
address:    Akariah 3, 8th Floor, Olaya St.
address:    P.O.Box 50, Riyadh 11372, Saudi Arabia.
phone:     +966 1 4600111
fax-no:     +966 1 4601110
admin-c:    IA1727-RIPE
admin-c:    IA1727-RIPE
tech-c:     IA1727-RIPE
nic-hdl:    AR1254-RIPE
remarks:    This Role object is for handling and maintaining all
remarks:    IP Blocks registered by AwalNet
created:    2002-08-31T08:36:23Z
last-modified: 2018-09-19T12:04:39Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@stcs.com.sa
mnt-by:     AAA28-RIPE-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]