| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-ISOL AS25222

as-block:    AS25164 - AS25249
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25222
as-name:    AS-ISOL
org:      ORG-XB1-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    *
remarks:    INMARSAT Solutions Upstream Connections
remarks:    *
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS31515 action pref=100; accept ANY
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    *
remarks:    INMARSAT Solutions Upstream Connections
remarks:    *
remarks:    ------------------------------------------------------
export:     to AS31515 announce AS-ISOL
remarks:    ------------------------------------------------------
admin-c:    eb-ripe
tech-c:     eb-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     JB2757-RIPE
mnt-by:     XANTIC-IP-MNT
created:    2002-09-05T10:17:59Z
last-modified: 2024-02-21T09:08:56Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-XB1-RIPE
org-name:    Inmarsat Solutions B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    PO Box 5754
address:    A1C 5x3
address:    St Johns
address:    CANADA
phone:     +31594283275
abuse-c:    AR16307-RIPE
admin-c:    EB-RIPE
admin-c:    HN-RIPE
admin-c:    JB2757-RIPE
mnt-ref:    XANTIC-IP-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     XANTIC-IP-MNT
created:    2004-04-17T11:44:17Z
last-modified: 2021-02-16T10:41:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Eddy Berends
address:    Wytsmaweg 11
address:    9851 TD Burum
address:    The Netherlands
phone:     +31 594 283 255
nic-hdl:    EB-RIPE
mnt-by:     XANTIC-IP-MNT
created:    2004-12-03T13:34:26Z
last-modified: 2016-10-25T12:44:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jurjen Bos
remarks:    Technical Contact
remarks:    Network Architect
address:    Inmarsat Solutions B.V.
address:    Wijtsmaweg 11
address:    9851 TD Burum
address:    The Netherlands
phone:     +31 594 283221
nic-hdl:    JB2757-RIPE
created:    2004-01-20T09:18:32Z
last-modified: 2024-02-22T09:02:23Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     XANTIC-IP-MNT
mnt-by:     INMARSAT-GLOBAL-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]