| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.209.80.87 (lg) / ec2-3-209-80-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d1:5057::3d1:5057 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELENOR-SE-AS AS25169

as-block:    AS25164 - AS25249
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25169
as-name:    TELENOR-SE-AS
org:      ORG-VSA1-RIPE
import:     from AS2119 accept ANY
export:     to AS2119 announce AS25169
admin-c:    TNSE-RIPE
tech-c:     TNSE-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     EP-LIR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-08-20T12:52:00Z
last-modified: 2018-09-04T09:55:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VSA1-RIPE
org-name:    Telenor Sverige AB
org-type:    LIR
address:    IP Networks
address:    S-371 80
address:    Karlskrona
address:    SWEDEN
phone:     +46 455 331000
fax-no:     +46455331499
admin-c:    ARL1-RIPE
admin-c:    CPE1-RIPE
admin-c:    JN1883-RIPE
admin-c:    TNSE-RIPE
abuse-c:    TNSE-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TNSE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TNSE-MNT
created:    2004-04-17T12:03:15Z
last-modified: 2016-10-18T20:44:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Telenor Sverige AB
address:    IP Networks
address:    SE-371 80 Karlskrona
address:    Sweden
phone:     +46 455 331 000
fax-no:     +46 455 331 499
remarks:    trouble: *********************************
remarks:    trouble: Abuse related issues is reported
remarks:    trouble: to abuse@telenor.se
remarks:    trouble: Abuse issues sent to other e-mail
remarks:    trouble: adresses will be discarded
remarks:    trouble: *********************************
abuse-mailbox: abuse@telenor.se
admin-c:    CPE1-RIPE
tech-c:     CPE1-RIPE
nic-hdl:    TNSE-RIPE
mnt-by:     EP-LIR-MNT
mnt-by:     TNSE-MNT
created:    2010-06-03T08:40:52Z
last-modified: 2016-10-18T20:38:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]