| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Flughafen-Zuerich AS25164

as-block:    AS25164 - AS25249
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25164
as-name:    Flughafen-Zuerich
org:      ORG-AATA1-RIPE
import:     from AS6730 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13030 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6730 announce AS25164
export:     to AS13030 announce AS25164
admin-c:    ZP11-ORG
tech-c:     FH4579-RIPE
tech-c:     AR31337-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Flughafen-Zuerich-MNT
mnt-by:     MNT-APT
created:    2002-08-16T10:16:11Z
last-modified: 2018-09-04T09:55:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AATA1-RIPE
org-name:    Flughafen Zurich AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Postfach
address:    8058
address:    Zrich-Flughafen
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 43 816 73 00
fax-no:     +41438168368
abuse-c:    AATA1-RIPE
mnt-ref:    MNT-APT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-APT
admin-c:    AR31337-RIPE
admin-c:    FKU-RIPE
admin-c:    ZP11-ORG
created:    2006-08-10T10:11:07Z
last-modified: 2020-12-16T13:42:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andreas Reimann
address:    Flughafen Zuerich AG
address:    Postfach
address:    CH-8058 Zuerich-Flughafen
phone:     +41 43 816 00 43
nic-hdl:    AR31337-RIPE
mnt-by:     Flughafen-Zuerich-MNT
created:    2015-01-26T13:37:43Z
last-modified: 2015-01-26T13:37:43Z
source:     RIPE

person:     Frederik Huck
address:    Flughafen Zuerich AG
address:    Postfach
address:    CH-8058 Zuerich-Flughafen
phone:     +41 43 816 23 90
nic-hdl:    FH4579-RIPE
mnt-by:     Flughafen-Zuerich-MNT
created:    2015-01-26T13:42:32Z
last-modified: 2015-01-26T14:02:59Z
source:     RIPE

person:     Peter Zopfi
address:    Flughafen Zuerich AG
address:    Postfach
address:    CH-8058 Zuerich-Flughafen
phone:     +41 43 816 75 73
nic-hdl:    ZP11-ORG
mnt-by:     MNT-APT
created:    2002-08-09T08:28:07Z
last-modified: 2019-08-16T10:51:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]