| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELEKOM-SRPSKE-AS AS25144

as-block:    AS24988 - AS25162
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25144
org:      ORG-TS1-RIPE
as-name:    TELEKOM-SRPSKE-AS
descr:     Vuka Karadzica 2
descr:     78000 Banja Luka
descr:     Republika Srpska
descr:     ////////////////////////////////////////
descr:     UPSTREAM IPV4
descr:     ////////////////////////////////////////
import:     from AS8400 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8400 announce AS-TELEKOM-SRPSKE
import:     from AS5391 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5391 announce AS-TELEKOM-SRPSKE
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-TELEKOM-SRPSKE
descr:     ////////////////////////////////////////
descr:     UPSTREAM IPV6
descr:     ////////////////////////////////////////
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS25144
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5391 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5391 announce AS25144
descr:     ////////////////////////////////////////
descr:     CUSTOMERS IPv4
descr:     ////////////////////////////////////////
import:     from AS16145 action pref=100; accept AS16145
export:     to AS16145 announce AS-TELEKOM-SRPSKE
import:     from AS21107 action pref=100; accept AS21107
export:     to AS21107 announce {81.93.92.0/24}
import:     from AS34665 action pref=100; accept AS34665
export:     to AS34665 announce ANY
import:     from AS21196 action pref=100; accept AS21196
export:     to AS21196 announce AS-TELEKOM-SRPSKE
import:     from AS34943 action pref=100; accept AS34943
export:     to AS34943 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS198252 action pref=100; accept AS198252
export:     to AS198252 announce ANY
import:     from AS198994 action pref=100; accept AS198994
export:     to AS198994 announce ANY
import:     from AS25467 action pref=100; accept AS25467
export:     to AS25467 announce ANY
import:     from AS-LOGOSOFT action pref=100; accept AS-LOGOSOFT
export:     to AS-LOGOSOFT announce ANY
import:     from AS201719 action pref=100; accept AS201719
export:     to AS201719 announce ANY
import:     from AS35567 action pref=100; accept AS35567
export:     to AS35567 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS39826 action pref=100; accept AS39826
export:     to AS39826 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS199051 action pref=100; accept AS199051
export:     to AS199051 announce AS-TELEKOM-SRPSKE
descr:     ////////////////////////////////////////
descr:     CUSTOMERS IPv6
descr:     ////////////////////////////////////////
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42342 accept AS42432
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42432 announce ANY
status:     ASSIGNED
admin-c:    DLJ1-RIPE
tech-c:     SC657-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELEKOM-SRPSKE-MNT
created:    2002-08-16T15:13:36Z
last-modified: 2022-10-28T13:20:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TS1-RIPE
org-name:    "Telekomunikacije Republike Srpske" akcionarsko drustvo Banja Luka
country:    BA
org-type:    LIR
address:    Vuka Karadzica 2
address:    78000
address:    Banja Luka
address:    BOSNIA AND HERZEGOVINA
phone:     +387 51 211 873
fax-no:     +387 51 222730
admin-c:    SC657-RIPE
mnt-ref:    TELEKOM-SRPSKE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TELEKOM-SRPSKE-MNT
abuse-c:    MAC237-RIPE
created:    2004-04-17T11:00:02Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sladjana vasilic
address:    Telekom Srpske
address:    Vuka Karadzica 2
address:    78000 Banja Luka
address:    Republika Srpska
address:    Bosnia and Herzegovina
mnt-by:     TELEKOM-SRPSKE-MNT
phone:     +387 51 222731
fax-no:     +387 51 222170
nic-hdl:    DLJ1-RIPE
created:    2002-06-04T13:51:37Z
last-modified: 2016-12-12T09:41:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Slaven Cosic
address:    Telekom Srpske
address:    Vuka Karadzica 2
address:    78000 Banja Luka
address:    Republika Srpska
address:    Bosnia and Herzegovina
mnt-by:     TELEKOM-SRPSKE-MNT
phone:     +387 51 211 873
fax-no:     +387 51 222 730
nic-hdl:    SC657-RIPE
created:    2002-07-23T04:42:01Z
last-modified: 2016-12-12T09:42:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]