| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IU-AS AS25143

as-block:    AS24988 - AS25162
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25143
as-name:    IU-AS
descr:     Internet-Ukraine LLC
import:     from AS3255 action pref=200; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS-IU
import:     from AS25529 action pref=70; accept AS-SOKOLUA
export:     to AS25529 announce ANY
import:     from AS25448 action pref=70; accept AS25448
export:     to AS25448 announce AS25143
import:     from AS15645 action pref=100; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-IU-UAIX
import:     from AS31210 action pref=100; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-IU-DTEL-IX
import:     from AS35447 action pref=50; accept AS35447
export:     to AS35447 announce ANY
import:     from AS43748 action pref=50; accept AS43748
export:     to AS43748 announce AS-IU-CL
import:     from AS44461 action pref=50; accept AS44461
export:     to AS44461 announce AS-IU-CL
import:     from AS39810 action pref=50; accept AS-WICOM
export:     to AS39810 announce AS-IU-CL
import:     from AS47517 action pref=50; accept AS-CSSUZ
export:     to AS47517 announce AS-IU-CL
import:     from AS43266 action pref=50; accept AS43266
export:     to AS43266 announce AS25143
import:     from AS43110 action pref=200; accept ANY
export:     to AS43110 announce AS-IU
import:     from AS3326 action pref=200; accept ANY
export:     to AS3326 announce AS-IU
import:     from AS9002 action pref=200; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-IU
import:     from AS28917 action pref=200; accept ANY
export:     to AS28917 announce AS-IU
import:     from AS29076 action pref=200; accept ANY
export:     to AS29076 announce AS-IU
import:     from AS56439 action pref=50; accept AS56439
export:     to AS56439 announce ANY
import:     from AS202879 action pref=50; accept AS202879
export:     to AS202879 announce ANY
remarks:    ===============================
remarks:    Community attributes (Kyiv only)
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    25143:111 - anounces to uplinks
remarks:    25143:222 - anounces to uaix
remarks:    25143:333 - anounces to uplinks+uaix
remarks:    25143:444 - peering (not advertise)
remarks:    ================================
admin-c:    OO76-RIPE
tech-c:     AS2777-RIPE
org:      ORG-IU9-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     IU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-08-07T10:48:28Z
last-modified: 2019-07-29T15:16:23Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ST6-RIPE

organisation:  ORG-IU9-RIPE
org-name:    Company "Zagalni Merezhi" Ltd
org-type:    Other
address:    79059, Ukraine, Lviv, Getmana Mazepy 26, of 103
abuse-c:    AR21324-RIPE
mnt-ref:    IU-MNT
mnt-ref:    GENERAL-NETWORKS-MNT
mnt-by:     IU-MNT
mnt-by:     GENERAL-NETWORKS-MNT
admin-c:    OO76-RIPE
tech-c:     AS2777-RIPE
created:    2007-12-06T17:26:25Z
last-modified: 2019-07-29T15:11:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andriy Savkin
address:    Internet Ukraine Ltd.
address:    Naukova str. 5
address:    Lviv, Ukraine
phone:     +380 32 2540002
fax-no:     +380 32 2540022
nic-hdl:    AS2777-RIPE
mnt-by:     IU-MNT
created:    2002-07-04T10:03:03Z
last-modified: 2007-07-25T14:18:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ovsyannikov Oleg
address:    Internet Ukraine
address:    Naukova 5
address:    Lviv, Ukraine
phone:     +380 32 2540007
fax-no:     +380 32 2540022
nic-hdl:    OO76-RIPE
mnt-by:     AS3255-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2009-10-09T14:44:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]