| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  vodafone_uk_asn AS25135

as-block:    AS24988 - AS25162
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25135
as-name:    vodafone_uk_asn
remarks:    Vodafone UK Packet Backbone Network
org:      ORG-VI6-RIPE
import:     from AS2830 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3561 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2830 announce AS25135
export:     to AS3561 announce AS25135
default:    to AS2830 action pref=100; networks ANY
admin-c:    GSOC-RIPE
tech-c:     GSOC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VODAFONE-UK-MNTNER
created:    2002-08-02T09:04:09Z
last-modified: 2023-02-24T09:48:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VI6-RIPE
org-name:    Vodafone Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    The Connection
address:    RG14 2FN
address:    Newbury
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1635 33251
admin-c:    KA51-RIPE
admin-c:    GSOC-RIPE
admin-c:    EJ343-RIPE
abuse-c:    AR17994-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VODAFONE-UK-MNTNER
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VODAFONE-UK-MNTNER
created:    2004-04-17T12:23:38Z
last-modified: 2022-11-30T14:16:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Vodafone IP GSOC
address:    Vodafone Group PLC
address:    Melbourne Street
address:    Leeds
address:    LS2 7PS
address:    United Kingdom
phone:     +44 1344 602224
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    For network issues contact Network Control phone
remarks:    +44 1344 602224, email ncipsupport@vodafone.com
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    To report spam or network abuse email ipabuse@vodafone.co.uk
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    For more details please see http://www.as1273.net
remarks:    or refer to AS1273 object in the RIPE database
remarks:    ------------------------------------------------------------
admin-c:    VE1405-RIPE
tech-c:     VE1405-RIPE
abuse-mailbox: ipabuse@vodafone.co.uk
nic-hdl:    GSOC-RIPE
mnt-by:     CW-EUROPE-GSOC
created:    2002-08-26T15:06:10Z
last-modified: 2022-08-22T14:32:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]