| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MONITORING-AS AS25129

as-block:    AS24988 - AS25162
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25129
as-name:    MONITORING-AS
org:      ORG-RM4-RIPE
import:     from AS31252 accept ANY
import:     from AS25454 accept ANY
import:     from AS8926 accept ANY
import:     from AS41221 accept ANY
import:     from AS1547 accept ANY
import:     from AS48691 accept ANY
import:     from AS203019 accept AS203019
export:     to AS31252 announce AS-MONITORING
export:     to AS25454 announce AS-MONITORING
export:     to AS8926 announce AS-MONITORING
export:     to AS41221 announce AS-MONITORING
export:     to AS1547 announce ANY
export:     to AS48691 announce ANY
export:     to AS203019 announce ANY
admin-c:    ABA3-RIPE
tech-c:     ABA3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MONITORING-MNT
created:    2002-08-01T13:32:04Z
last-modified: 2023-11-24T08:05:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RM4-RIPE
org-name:    Scientific-Production Center "Monitoring", Ltd
country:    MD
org-type:    LIR
address:    KOMSOMOLSKAYA 2A
address:    MD3200
address:    BENDERY
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +37355221333
fax-no:     +37355224406
abuse-c:    AR16099-RIPE
admin-c:    ABA3-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MONITORING-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MONITORING-MNT
created:    2006-04-25T13:54:13Z
last-modified: 2020-12-16T12:41:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Basunov
address:    R&D Centre "Monitoring"
address:    Komsomolskaya 2a
address:    3200 Bendery
address:    Moldova
mnt-by:     MONITORING-MNT
nic-hdl:    ABA3-RIPE
phone:     +37377786335
created:    2002-05-10T09:51:35Z
last-modified: 2010-05-06T09:40:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]