| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GREINER-AS AS25089

as-block:    AS24988 - AS25162
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25089
as-name:    GREINER-AS
org:      ORG-GK65-RIPE
import:     from AS8437 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS8447 action pref = 90; accept ANY
import:     from AS21013 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS1299 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS49808 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS8928 action pref = 100; accept ANY
export:     to AS8437 announce AS25089
export:     to AS8447 announce AS25089
export:     to AS21013 announce AS25089
export:     to AS1299 announce AS25089
export:     to AS49808 announce AS25089
export:     to AS8928 announce AS25089
admin-c:    KA5935-RIPE
tech-c:     KA5935-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Greiner-MNT
mnt-by:     ENERGIEAG-MNT
created:    2002-07-23T07:56:13Z
last-modified: 2016-12-21T10:39:09Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-EAOD1-RIPE

organisation:  ORG-GK65-RIPE
org-name:    Greiner AG
org-type:    OTHER
address:    Greinerstrasse 70
address:    A-4550 Kremsmuenster
abuse-c:    EAOD1-RIPE
mnt-by:     Greiner-MNT
mnt-ref:    ENERGIEAG-MNT
mnt-by:     ENERGIEAG-MNT
created:    2014-08-05T12:24:40Z
last-modified: 2019-03-08T09:21:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Klaus Aichinger
address:    Greinerstrasse 70
address:    A-4550 Kremsmuenster
org:      ORG-GK65-RIPE
phone:     +43 50541 60363
fax-no:     +43 50541 60555
nic-hdl:    KA5935-RIPE
mnt-by:     Greiner-MNT
mnt-by:     ENERGIEAG-MNT
created:    2016-09-07T08:31:42Z
last-modified: 2016-09-07T10:50:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]