| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INETKOM-AS AS25073

as-block:    AS24988 - AS25162
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25073
as-name:    INETKOM-AS
descr:     15, Kamenka road
descr:     194902 St.-Petersburg
descr:     Russia
org:      ORG-LA35-RIPE
import:     from AS8997 action pref=200; accept ANY
export:     to  AS8997          announce AS-INETKOM
import:     from AS6820 action pref=100; accept ANY
export:     to  AS6820          announce AS-INETKOM
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
export:     to  AS20485          announce AS-INETKOM
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
export:     to  AS12389          announce AS25073
admin-c:    VAP24-RIPE
tech-c:     AIZ-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     VET4-RIPE
mnt-by:     AS8997-MNT
mnt-by:     INETKOM-MNT
created:    2002-07-19T06:49:35Z
last-modified: 2017-11-15T09:19:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-JR8-RIPE

organisation:  ORG-LA35-RIPE
org-name:    LTD "KOMIN"
org-type:    OTHER
address:    LTD "KOMIN"
address:    15,Kamenka road
address:    194902 Saint-Petersburg Russia
phone:     +7 812 5919929
fax-no:     +7 812 5919933
abuse-c:    AR28233-RIPE
admin-c:    AIZ-RIPE
admin-c:    VAP24-RIPE
tech-c:     AIZ-RIPE
mnt-ref:    AS8997-MNT
mnt-by:     AS8997-MNT
created:    2004-08-25T09:50:44Z
last-modified: 2014-11-17T22:35:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey I. Zakharov
address:    OJSC North-West Telecom
address:    14/26 Gorokhovaya str. (26 Bolshaya Morskaya str.)
address:    191186, St.-Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 812 719 94 86
nic-hdl:    AIZ-RIPE
mnt-by:     AIZ-RIPE-MNT
created:    2004-03-30T14:00:11Z
last-modified: 2008-04-17T09:27:39Z
source:     RIPE

person:     Valery A. Pogorelov
address:    LTD "KOMIN"
address:    15, Kamenka road
address:    194902 St.-Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 812 3260933
fax-no:     +7 812 3123273
nic-hdl:    VAP24-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T22:58:42Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Vadim E. Talvik
address:    197342 Russian Federation St.Petersburg
address:    nab. Obvodny Kanal 123-131
phone:     +7 812 5138763
fax-no:     +7 812 5168606
nic-hdl:    VET4-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T20:19:01Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]