| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Konica-Minolta-EMEA-Headquarter-AS AS25068

as-block:    AS24988 - AS25162
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25068
as-name:    Konica-Minolta-EMEA-Headquarter-AS
org:      ORG-KMBS2-RIPE
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42525 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3320 announce AS25068
export:     to AS42525 announce AS25068
admin-c:    CW1643-RIPE
tech-c:     NT3692-RIPE
admin-c:    NT3692-RIPE
tech-c:     FM10984-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MINOLTA-EUROPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-07-18T09:46:10Z
last-modified: 2021-03-19T14:01:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KMBS2-RIPE
org-name:    Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Postbox 90 02 23
address:    120402
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +495117404448
admin-c:    ISK22-RIPE
admin-c:    NT3692-RIPE
admin-c:    FM10984-RIPE
tech-c:     ISK22-RIPE
abuse-c:    AR35567-RIPE
mnt-ref:    MINOLTA-EUROPE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MINOLTA-EUROPE-MNT
created:    2016-03-01T08:21:20Z
last-modified: 2021-03-19T14:25:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christoph Wagner
address:    Europaallee 17
address:    30855 Langenhagen
address:    Germany
phone:     +49 511 7404448
nic-hdl:    CW1643-RIPE
mnt-by:     MINOLTA-EUROPE-MNT
created:    2009-03-02T14:41:04Z
last-modified: 2009-03-02T14:41:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Felix Marwede
address:    Talanx Systeme AG
address:    HDI-Platz 1
address:    30659 Hannover
address:    Germany
phone:     +49 511 645
nic-hdl:    FM10984-RIPE
mnt-by:     TALANX-MNT
mnt-by:     de-tasys-1-mnt
created:    2012-02-20T09:23:04Z
last-modified: 2022-03-01T06:38:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nils Thielecke
address:    Europaallee 17, 30855 Langenhagen
phone:     +4951174040
nic-hdl:    NT3692-RIPE
mnt-by:     MINOLTA-EUROPE-MNT
created:    2020-08-18T08:06:47Z
last-modified: 2020-08-18T08:06:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]