| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BBG-PL-AS AS25055

as-block:    AS24988 - AS25162
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25055
as-name:    BBG-PL-AS
org:      ORG-BMS6-RIPE
import:     from AS8246 action pref=120; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8246 announce AS25055
export:     to AS5617 announce AS25055
default:    to AS8246
admin-c:    ML4810-RIPE
tech-c:     ML4810-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BIG-Bank-MNT
mnt-by:     AS8246-MNT
created:    2002-07-09T15:46:01Z
last-modified: 2018-09-04T09:54:46Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-PT1-RIPE

organisation:  ORG-BMS6-RIPE
org-name:    Bank Millennium SA
org-type:    OTHER
address:    ul. Stanislawa Zaryna 2A
address:    02-593 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 225 982 334
abuse-c:    AR24565-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-by:     TPNET
created:    2012-01-05T08:29:41Z
last-modified: 2016-12-19T11:33:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mazan Leszek
address:    Big Bank SA
address:    ul. Kopernika 36/40
address:    00-924 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 6575073
fax-no:     +48 22 6575444
nic-hdl:    ML4810-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2004-01-20T09:33:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]