| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SAUDINETSTC-AS AS25019

as-block:    AS24988 - AS25162
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25019
as-name:    SAUDINETSTC-AS
org:      ORG-SSTC1-RIPE
remarks:    Autonomus System Number for SaudiNet
remarks:    Riyadh
remarks:    Saudi Arabia
remarks:    Autonomous System number for setting up a multi-homed network
export:     to AS39386 announce AS25019
import:     from AS39386 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8895 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20759 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8895 announce AS25019
export:     to AS20759 announce AS25019
admin-c:    STCR1-RIPE
tech-c:     STCR2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     saudinet-stc
created:    2002-06-25T16:09:26Z
last-modified: 2022-11-30T08:23:44Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SSTC1-RIPE
org-name:    Saudi Telecom Company JSC
country:    SA
org-type:    LIR
address:    P.O Box 295997
address:    11351
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966114525020
fax-no:     +966114433639
admin-c:    STCR1-RIPE
mnt-ref:    SAUDINET-STC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SAUDINET-STC
abuse-c:    STCR2-RIPE
created:    2004-04-17T12:01:55Z
last-modified: 2020-12-16T12:32:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Saudi Telecom Co. Registry Admin-C contact
address:    STC complex, murslat, Riyadh
address:    P.O.Box: 295997
address:    Riyadh 11351
address:    Saudi Arabia
phone:     +966-11-4525020
fax-no:     +966114433639
abuse-mailbox: registry@stc.com.sa
admin-c:    AR5383-RIPE
tech-c:     AR5383-RIPE
remarks:    For any Abuse or Spamming please send your requests directly to registry@stc.com.sa
mnt-by:     SAUDINET-STC
nic-hdl:    STCR1-RIPE
created:    2003-12-29T20:33:34Z
last-modified: 2015-11-04T06:35:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Saudi Telecom Co. Registry Tech-C contact
address:    Murslat Campus, Riyadh
address:    P.O.Box: 295997
address:    Riyadh 11351
address:    Saudi Arabia
phone:     +966114525020
fax-no:     +966114433639
abuse-mailbox: registry@stc.com.sa
admin-c:    STCR1-RIPE
tech-c:     STCR1-RIPE
remarks:    For any Abuse or Spamming please send your requests directly to registry@stc.com.sa
mnt-by:     SAUDINET-STC
nic-hdl:    STCR2-RIPE
created:    2003-12-29T20:56:08Z
last-modified: 2015-11-04T06:37:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]