| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EQUINIX-CONNECT-GERMANY AS24989

as-block:    AS24988 - AS25162
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24989
as-name:    EQUINIX-CONNECT-GERMANY
org:      ORG-IG20-RIPE
descr:     Equinix Germany
descr:     (Previously was only Frankfurt Datacentre)
remarks:    ====== Upstreams ======
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3549 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
remarks:    ====== Peers ======
import:     from AS8804 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8365 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2857 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5605 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15598 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8657 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8648 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12611 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13030 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21385 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13101 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12859 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9119 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15169 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6724 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20495 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6730 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28753 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6695 action pref=100; accept ANY
import:     from AS553 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33843 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12355 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29562 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21263 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16265 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3248 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25074 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29686 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3209 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33873 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8319 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8492 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13184 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15412 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16276 action pref=100; accept ANY
import:     from AS19151 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20495 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42366 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5430 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31142 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47228 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9033 action pref=100; accept ANY
remarks:    ====== Downstreams ======
import:     from AS8375 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41936 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42465 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33626 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196636 action pref=100; accept ANY
import:     from AS18882 action pref=100; accept ANY
import:     from AS36184 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21948 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1828 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13806 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33933 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198913 action pref=100; accept ANY
import:     from AS46269 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21434 action pref=100; accept ANY
import:     from AS205527 action pref=100; accept ANY
import:     from AS11870 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28932 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59662 action pref=100; accept ANY
import:     from AS205508 action pref=100; accept ANY
import:     from AS395359 action pref=100; accept ANY
import:     from AS209979 action pref=100; accept ANY
import:     from AS208967 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15580 action pref=100; accept ANY
import:     from AS17073 action pref=100; accept ANY
import:     from AS209991 action pref=100; accept ANY
import:     from AS212468 action pref=100; accept ANY
import:     from AS54825 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49580 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15113 action pref=100; accept ANY
import:     from AS210752 action pref=100; accept ANY
remarks:    ====== Upstreams ======
export:     to AS174 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS2914 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS3549 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS1299 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS3320 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS3356 announce AS-EQUINIX-DE
remarks:    ====== Peers ======
export:     to AS8804 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS8365 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS2857 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS5605 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS15598 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS8657 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS8648 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS12611 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS13030 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS21385 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS13101 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS12859 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS9119 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS15169 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS6724 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS20495 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS6730 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS28753 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS6695 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS553 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS33843 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS12355 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS29562 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS21263 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS16265 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS3248 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS25074 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS29686 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS3209 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS33873 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS8319 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS6939 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS8492 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS9002 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS13184 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS15412 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS16276 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS19151 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS20495 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS42366 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS5430 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS31142 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS47228 announce AS-EQUINIX-DE
export:     to AS9033 announce AS-EQUINIX-DE
remarks:    ====== Downstreams ======
export:     to AS8375 announce ANY
export:     to AS41936 announce ANY
export:     to AS33626 announce ANY
export:     to AS196636 announce ANY
export:     to AS18882 announce ANY
export:     to AS36184 announce ANY
export:     to AS21948 announce ANY
export:     to AS1828 announce ANY
export:     to AS13806 announce ANY
export:     to AS33933 announce ANY
export:     to AS198913 announce ANY
export:     to AS46269 announce ANY
export:     to AS21434 announce ANY
export:     to AS205527 announce ANY
export:     to AS11870 announce ANY
export:     to AS28932 announce ANY
export:     to AS59662 announce ANY
export:     to AS205508 announce ANY
export:     to AS395359 announce ANY
export:     to AS209979 announce ANY
export:     to AS208967 announce ANY
export:     to AS15580 announce ANY
export:     to AS17073 announce ANY
export:     to AS209991 announce ANY
export:     to AS212468 announce ANY
export:     to AS54825 announce ANY
export:     to AS49580 announce ANY
export:     to AS15113 announce ANY
export:     to AS210752 announce ANY
remarks:    ======= Communities ======
remarks:    Set by Equinix
remarks:    Types
remarks:    24989:200......local originated
remarks:    24989:201......customer originated
remarks:    24989:203......local prepend
remarks:    Locations
remarks:    24989:21.......Frankfurt 1
remarks:    24989:22.......Duesseldorf
remarks:    24989:23.......Frankfurt 2
remarks:    24989:24.......Munich 1
remarks:    Peering-Points
remarks:    24989:701......DE-CIX Frankfurt
remarks:    24989:702......KleyReX
remarks:    24989:703......DE-CIX Munich
remarks:    Transits
remarks:    24989:101......D-TAG.......................Provider 1
remarks:    24989:102......Level3......................Provider 2
remarks:    24989:103......Cogent......................Provider 3
remarks:    24989:104......NTT.........................Provider 4
remarks:    24989:105......GlobalCrossing..............Provider 5
remarks:    24989:106......free........................Provider 6
remarks:    24989:107......Telia.......................Provider 7
remarks:    24989:108......free........................Provider 8
remarks:    24989:109......free........................Provider 9
remarks:    Accepted by Equinix
remarks:    24989:300......Do not announce this route to any transit provider
remarks:    24989:301......Do not announce this route to Provider 1
remarks:    24989:302......Do not announce this route to Provider 2
remarks:    24989:303......Do not announce this route to Provider 3
remarks:    24989:304......Do not announce this route to Provider 4
remarks:    24989:305......Do not announce this route to Provider 5
remarks:    24989:306......Do not announce this route to Provider 6
remarks:    24989:307......Do not announce this route to Provider 7
remarks:    24989:308......Do not announce this route to Provider 8
remarks:    24989:309......Do not announce this route to Provider 9
remarks:    24989:310......Prepend 24989 once on this route to all transits
remarks:    24989:311......Prepend 24989 once on this route to Provider 1
remarks:    24989:312......Prepend 24989 once on this route to Provider 2
remarks:    24989:313......Prepend 24989 once on this route to Provider 3
remarks:    24989:314......Prepend 24989 once on this route to Provider 4
remarks:    24989:315......Prepend 24989 once on this route to Provider 5
remarks:    24989:316......Prepend 24989 once on this route to Provider 6
remarks:    24989:317......Prepend 24989 once on this route to Provider 7
remarks:    24989:318......Prepend 24989 once on this route to Provider 8
remarks:    24989:319......Prepend 24989 once on this route to Provider 9
remarks:    24989:320......Prepend 24989 twice on this route to all transits
remarks:    24989:321......Prepend 24989 twice on this route to Provider 1
remarks:    24989:322......Prepend 24989 twice on this route to Provider 2
remarks:    24989:323......Prepend 24989 twice on this route to Provider 3
remarks:    24989:324......Prepend 24989 twice on this route to Provider 4
remarks:    24989:325......Prepend 24989 twice on this route to Provider 5
remarks:    24989:326......Prepend 24989 twice on this route to Provider 6
remarks:    24989:327......Prepend 24989 twice on this route to Provider 7
remarks:    24989:328......Prepend 24989 twice on this route to Provider 8
remarks:    24989:329......Prepend 24989 twice on this route to Provider 9
remarks:    24989:400......Do not announce this route at any peering
remarks:    24989:401......Do not announce this route at DE-CIX Frankfurt
remarks:    24989:402......Do not announce this route at KleyRex
remarks:    24989:403......Do not announce this route at DE-CIX Munich
remarks:    24989:410......Prepend once at any peering
remarks:    24989:411......Prepend once to DE-CIX Frankfurt
remarks:    24989:412......Prepend once to KleyReX
remarks:    24989:413......Prepend once to DE-CIX Munich
remarks:    24989:420......Prepend twice at any peering
remarks:    24989:421......Prepend twice to DE-CIX Frankfurt
remarks:    24989:422......Prepend twice to KleyReX
remarks:    24989:423......Prepend twice to DE-CIX Munich
admin-c:    IIA6-RIPE
tech-c:     IIA6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EQUINIX-MNT
created:    2002-06-18T11:52:54Z
last-modified: 2022-01-19T12:57:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IG20-RIPE
org-name:    Equinix (Germany) GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Rebstcker Str. 33
address:    60326
address:    Frankfurt am Main
address:    GERMANY
phone:     +49.1.805.049.555
admin-c:    IIA6-RIPE
tech-c:     IIA6-RIPE
abuse-c:    EAM62-RIPE
mnt-ref:    EQUINIX-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EQUINIX-MNT
created:    2004-04-17T11:09:12Z
last-modified: 2021-06-16T06:47:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Equinix EMEA Admin
remarks:    Equinix EMEA Admin
address:    GB
tech-c:     AF5664-RIPE
tech-c:     AO1761-RIPE
tech-c:     AP7480-RIPE
tech-c:     BS13504-RIPE
tech-c:     DH1304-RIPE
tech-c:     HC795-RIPE
tech-c:     JC4201-RIPE
tech-c:     MG12790-RIPE
tech-c:     MK2403-RIPE
tech-c:     MM26199-RIPE
tech-c:     MM36274-RIPE
tech-c:     PC6472-RIPE
tech-c:     PM18053-RIPE
tech-c:     PN2248-RIPE
tech-c:     RG1911-RIPE
tech-c:     RK2696-RIPE
tech-c:     RV5551-RIPE
tech-c:     SM11789-RIPE
tech-c:     EESM1-RIPE
tech-c:     HK3332-RIPE
admin-c:    PC6472-RIPE
nic-hdl:    IIA6-RIPE
mnt-by:     EQUINIX-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-12-21T10:18:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]