| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LuminorLT AS24984

as-block:    AS24879 - AS24986
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24984
as-name:    LuminorLT
org:      ORG-ADB6-RIPE
import:     from AS5522 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13194 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8764 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8764 announce AS24984
export:     to AS5522 announce AS24984
export:     to AS13194 announce AS24984
tech-c:     LBAL1-RIPE
admin-c:    LBAL1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELECOMLT-MNT
created:    2002-06-18T07:39:46Z
last-modified: 2020-02-07T12:29:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LT1-RIPE

organisation:  ORG-ADB6-RIPE
org-name:    AB DNB bankas
org-type:    OTHER
address:    Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius
address:    Lithuania
admin-c:    LBAL1-RIPE
tech-c:     LBAL1-RIPE
abuse-c:    LBAL1-RIPE
mnt-by:     TELECOMLT-MNT
mnt-ref:    TELECOMLT-MNT
created:    2013-07-31T04:19:51Z
last-modified: 2020-02-07T12:25:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Luminor Bank AS LT
address:    Luminor Bank AS
address:    Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius
phone:     +37052393666
address:    Lithuania
admin-c:    LTIN3-RIPE
tech-c:     LTIN3-RIPE
nic-hdl:    LBAL1-RIPE
mnt-by:     TELECOMLT-MNT
created:    2020-02-07T12:11:25Z
last-modified: 2020-02-07T12:11:25Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: noc@luminorgroup.com
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]