| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TBSH AS24958

as-block:    AS24879 - AS24986
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24958
as-name:    TBSH
org:      ORG-ADL1-RIPE
remarks:    ************** Upstream transit **************
remarks:    ***** IPv4 *****
remarks:    ** Interoute **
import:     from AS8928 action pref=251; accept ANY
export:     to AS8928 announce rs-TBSH-5
remarks:    ** GTT **
import:     from AS3257 action pref=251; accept ANY
export:     to AS3257 announce rs-TBSH-2
remarks:    ** Cogent **
import:     from AS174 action pref=251; accept ANY
export:     to AS174 announce rs-TBSH-2
remarks:    ***** IPv6 *****
remarks:    ** Interoute **
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8928 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8928 announce AS24958
remarks:    ** GTT **
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS24958
remarks:    ** Cogent **
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS24958
remarks:    *************** Private Peers ***************
remarks:    ** Orbital **
import:     from AS24916 action pref=350; accept ANY
export:     to AS24916 announce rs-TBSH-3
remarks:    ************** Transit Customers *************
remarks:    ** 7Global **
import:     from AS16362 action pref=500; accept AS16362
export:     to AS16362 announce {0.0.0.0/0}
remarks:    ** ABC Net **
import:     from AS8457 action pref=500; accept AS8457:fltr-newbury
export:     to AS8457 announce ANY
remarks:    ** Bytehouse **
import:     from AS57148 action pref=500; accept AS57148
export:     to AS57148 announce ANY
remarks:    ** Commidea **
import:     from AS47933 action pref=500; accept AS47933
export:     to AS47933 announce ANY
remarks:    ** Krystal **
import:     from AS12488 action pref=500; accept AS12488
export:     to AS12488 announce ANY
remarks:    ** Semantico **
import:     from AS47813 action pref=500; accept AS47813
export:     to AS47813 announce ANY
remarks:    ** Infracast **
import:     from AS199196 action pref=500; accept AS199196
export:     to AS199196 announce ANY
remarks:    ** Squiz **
import:     from AS201755 action pref=500; accept AS201755
export:     to AS201755 announce ANY
admin-c:    TBHA1-RIPE
tech-c:     TBHA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    ********************
remarks:    For peering and other requests, please contact
remarks:    peering@thebunker.net or hostmaster@thebunker.net
remarks:
remarks:    For abuse reports, please email
remarks:    abuse@thebunker.net
remarks:    ********************
mnt-by:     BUNKER-MNT
created:    2002-08-30T09:52:53Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ADL1-RIPE
org-name:    CYBERFORT LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Ash Radar Station
        Marshborough Road
address:    CT13 0PL
address:    Sandwich
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1304 814800
fax-no:     +44 1304 814899
remarks:    Please direct all Peering requests to hostmaster@thebunker.net
admin-c:    TBHA-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BUNKER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BUNKER-MNT
abuse-c:    TBHA1-RIPE
created:    2004-04-17T12:11:00Z
last-modified: 2020-12-16T13:41:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      The Bunker Host Admin
nic-hdl:    TBHA1-RIPE
address:    The Bunker Secure Hosting Ltd.
address:    Ash Radar Station
address:    Marshborough Rd
address:    Sandwich
address:    Kent
address:    CT13 0PL
address:    England
phone:     +44 (0)1304 814800
abuse-mailbox: abuse@thebunker.net
remarks:    *******************************************
remarks:    If you wish to report network abuse, please use
remarks:    abuse@thebunker.net. Please do not use any other
remarks:    address, as this may well delay the processing
remarks:    of your abuse report.
remarks:    *******************************************
mnt-by:     BUNKER-MNT
created:    2004-01-29T15:43:53Z
last-modified: 2018-02-22T12:25:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]