| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BTCML-AXA-AS AS24949

as-block:    AS24879 - AS24986
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24949
as-name:    BTCML-AXA-AS
org:      ORG-ATSU1-RIPE
import:     from AS2856 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5378 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6730 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3303 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2856 announce AS24949
export:     to AS5378 announce AS24949
export:     to AS6730 announce AS24949
export:     to AS3303 announce AS24949
default:    to AS2856 action pref=100; networks ANY
admin-c:    NC236-RIPE
tech-c:     NC236-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    Will advertise network 163.156.192.0/18
remarks:    Will advertise network 163.156.208.0/21
remarks:    Will advertise network 163.156.216.0/21
mnt-by:     BTCML-AXA-MNT
created:    2002-06-04T15:59:11Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SI1-RIPE

organisation:  ORG-ATSU1-RIPE
org-name:    AXA Technology Services UK Limited
org-type:    OTHER
address:    Spectrum Building - Bond street
address:    Bristol BS1 3LG
address:    United Kingdom
abuse-c:    AR25995-RIPE
admin-c:    SA30636-RIPE
tech-c:     JC6760-RIPE
mnt-ref:    CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
created:    2013-02-15T09:04:21Z
last-modified: 2014-11-17T21:45:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nick Condon
address:    AXA Technology Services UK Ltd
address:    2nd Floor, Spectrum Building
address:    Bond Street, Bristol
address:    Bristol
address:    BS1 3LG
address:    England, GB
phone:     +44 1173 73 4576
fax-no:     +44 1173 73 4938
nic-hdl:    NC236-RIPE
mnt-by:     NS737-RIPE-MNT
created:    2002-05-01T14:35:16Z
last-modified: 2002-05-01T14:35:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]