| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.127.73 (lg) / ec2-18-232-127-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:7f49::12e8:7f49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HETZNER-AS AS24940

as-block:    AS24879 - AS24986
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24940
as-name:    HETZNER-AS
org:      ORG-HOA1-RIPE
admin-c:    HOAC1-RIPE
tech-c:     HOAC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HOS-GUN
created:    2002-06-03T08:29:26Z
last-modified: 2022-05-06T09:41:28Z
source:     RIPE
remarks:    ############# Transit ################
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-HETZNER
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-HETZNER
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-HETZNER
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-HETZNER
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-HETZNER
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-HETZNER
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-HETZNER
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS-HETZNER
remarks:    ############# PNIs ################
import:     from AS680 accept AS680
export:     to AS680 announce AS-HETZNER
import:     from AS3209 accept AS3209
export:     to AS3209 announce AS-HETZNER
import:     from AS3216 accept AS3216
export:     to AS3216 announce AS-HETZNER
import:     from AS3326 accept AS3326
export:     to AS3326 announce AS-HETZNER
import:     from AS4637 accept AS4637
export:     to AS4637 announce AS-HETZNER
import:     from AS5400 accept AS5400
export:     to AS5400 announce AS-HETZNER
import:     from AS6697 accept AS6697
export:     to AS6697 announce AS-HETZNER
import:     from AS6774 accept AS6774
export:     to AS6774 announce AS-HETZNER
import:     from AS6805 accept AS6805
export:     to AS6805 announce AS-HETZNER
import:     from AS7979 accept AS7979
export:     to AS7979 announce AS-HETZNER
import:     from AS8075 accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS-HETZNER
import:     from AS8359 accept AS8359
export:     to AS8359 announce AS-HETZNER
import:     from AS8447 accept AS8447
export:     to AS8447 announce AS-HETZNER
import:     from AS8708 accept AS8708
export:     to AS8708 announce AS-HETZNER
import:     from AS8881 accept AS8881
export:     to AS8881 announce AS-HETZNER
import:     from AS8926 accept AS8926
export:     to AS8926 announce AS-HETZNER
import:     from AS9002 accept AS9002
export:     to AS9002 announce AS-HETZNER
import:     from AS9009 accept AS9009
export:     to AS9009 announce AS-HETZNER
import:     from AS9049 accept AS9049
export:     to AS9049 announce AS-HETZNER
import:     from AS12713 accept AS12713
export:     to AS12713 announce AS-HETZNER
import:     from AS12876 accept AS12876
export:     to AS12876 announce AS-HETZNER
import:     from AS13030 accept AS13030
export:     to AS13030 announce AS-HETZNER
import:     from AS13194 accept AS13194
export:     to AS13194 announce AS-HETZNER
import:     from AS13285 accept AS13285
export:     to AS13285 announce AS-HETZNER
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-HETZNER
import:     from AS14061 accept AS14061
export:     to AS14061 announce AS-HETZNER
import:     from AS15133 accept AS15133
export:     to AS15133 announce AS-HETZNER
import:     from AS15169 accept AS15169
export:     to AS15169 announce AS-HETZNER
import:     from AS15412 accept AS15412
export:     to AS15412 announce AS-HETZNER
import:     from AS16265 accept AS16265
export:     to AS16265 announce AS-HETZNER
import:     from AS16276 accept AS16276
export:     to AS16276 announce AS-HETZNER
import:     from AS16509 accept AS16509
export:     to AS16509 announce AS-HETZNER
import:     from AS18403 accept AS18403
export:     to AS18403 announce AS-HETZNER
import:     from AS19679 accept AS19679
export:     to AS19679 announce AS-HETZNER
import:     from AS20764 accept AS20764
export:     to AS20764 announce AS-HETZNER
import:     from AS20804 accept AS20804
export:     to AS20804 announce AS-HETZNER
import:     from AS20940 accept AS20940
export:     to AS20940 announce AS-HETZNER
import:     from AS21409 accept AS21409
export:     to AS21409 announce AS-HETZNER
import:     from AS21413 accept AS21413
export:     to AS21413 announce AS-HETZNER
import:     from AS24875 accept AS24875
export:     to AS24875 announce AS-HETZNER
import:     from AS24961 accept AS24961
export:     to AS24961 announce AS-HETZNER
import:     from AS25198 accept AS25198
export:     to AS25198 announce AS-HETZNER
import:     from AS25369 accept AS25369
export:     to AS25369 announce AS-HETZNER
import:     from AS28917 accept AS28917
export:     to AS28917 announce AS-HETZNER
import:     from AS29049 accept AS29049
export:     to AS29049 announce AS-HETZNER
import:     from AS29076 accept AS29076
export:     to AS29076 announce AS-HETZNER
import:     from AS29551 accept AS29551
export:     to AS29551 announce AS-HETZNER
import:     from AS29632 accept AS29632
export:     to AS29632 announce AS-HETZNER
import:     from AS30823 accept AS30823
export:     to AS30823 announce AS-HETZNER
import:     from AS31027 accept AS31027
export:     to AS31027 announce AS-HETZNER
import:     from AS31133 accept AS31133
export:     to AS31133 announce AS-HETZNER
import:     from AS32934 accept AS32934
export:     to AS32934 announce AS-HETZNER
import:     from AS33438 accept AS33438
export:     to AS33438 announce AS-HETZNER
import:     from AS33891 accept AS33891
export:     to AS33891 announce AS-HETZNER
import:     from AS34343 accept AS34343
export:     to AS34343 announce AS-HETZNER
import:     from AS34549 accept AS34549
export:     to AS34549 announce AS-HETZNER
import:     from AS34624 accept AS34624
export:     to AS34624 announce AS-HETZNER
import:     from AS35280 accept AS35280
export:     to AS35280 announce AS-HETZNER
import:     from AS35297 accept AS35297
export:     to AS35297 announce AS-HETZNER
import:     from AS35415 accept AS35415
export:     to AS35415 announce AS-HETZNER
import:     from AS35598 accept AS35598
export:     to AS35598 announce AS-HETZNER
import:     from AS37100 accept AS37100
export:     to AS37100 announce AS-HETZNER
import:     from AS38082 accept AS38082
export:     to AS38082 announce AS-HETZNER
import:     from AS39351 accept AS39351
export:     to AS39351 announce AS-HETZNER
import:     from AS39642 accept AS39642
export:     to AS39642 announce AS-HETZNER
import:     from AS43350 accept AS43350
export:     to AS43350 announce AS-HETZNER
import:     from AS43727 accept AS43727
export:     to AS43727 announce AS-HETZNER
import:     from AS45758 accept AS45758
export:     to AS45758 announce AS-HETZNER
import:     from AS47147 accept AS47147
export:     to AS47147 announce AS-HETZNER
import:     from AS47674 accept AS47674
export:     to AS47674 announce AS-HETZNER
import:     from AS48314 accept AS48314
export:     to AS48314 announce AS-HETZNER
import:     from AS49453 accept AS49453
export:     to AS49453 announce AS-HETZNER
import:     from AS49981 accept AS49981
export:     to AS49981 announce AS-HETZNER
import:     from AS50629 accept AS50629
export:     to AS50629 announce AS-HETZNER
import:     from AS50655 accept AS50655
export:     to AS50655 announce AS-HETZNER
import:     from AS50673 accept AS50673
export:     to AS50673 announce AS-HETZNER
import:     from AS56630 accept AS56630
export:     to AS56630 announce AS-HETZNER
import:     from AS56655 accept AS56655
export:     to AS56655 announce AS-HETZNER
import:     from AS57183 accept AS57183
export:     to AS57183 announce AS-HETZNER
import:     from AS57344 accept AS57344
export:     to AS57344 announce AS-HETZNER
import:     from AS59605 accept AS59605
export:     to AS59605 announce AS-HETZNER
import:     from AS60068 accept AS60068
export:     to AS60068 announce AS-HETZNER
import:     from AS62240 accept AS62240
export:     to AS62240 announce AS-HETZNER
import:     from AS64049 accept AS64049
export:     to AS64049 announce AS-HETZNER
import:     from AS197669 accept AS197669
export:     to AS197669 announce AS-HETZNER
import:     from AS200052 accept AS200052
export:     to AS200052 announce AS-HETZNER
import:     from AS200303 accept AS200303
export:     to AS200303 announce AS-HETZNER
import:     from AS202425 accept AS202425
export:     to AS202425 announce AS-HETZNER
import:     from AS208722 accept AS208722
export:     to AS208722 announce AS-HETZNER
import:     from AS209181 accept AS209181
export:     to AS209181 announce AS-HETZNER
import:     from AS212708 accept AS212708
export:     to AS212708 announce AS-HETZNER
remarks:    ############# PPs ################
import:     from AS1121 accept ANY
export:     to AS1121 announce AS-HETZNER
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS-HETZNER
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 announce AS-HETZNER
import:     from AS8714 accept ANY
export:     to AS8714 announce AS-HETZNER
import:     from AS9033 accept ANY
export:     to AS9033 announce AS-HETZNER
import:     from AS21083 accept ANY
export:     to AS21083 announce AS-HETZNER
import:     from AS31500 accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-HETZNER
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to AS34307 announce AS-HETZNER
import:     from AS39607 accept ANY
export:     to AS39607 announce AS-HETZNER
import:     from AS41194 accept ANY
export:     to AS41194 announce AS-HETZNER
import:     from AS41441 accept ANY
export:     to AS41441 announce AS-HETZNER
import:     from AS48193 accept ANY
export:     to AS48193 announce AS-HETZNER
import:     from AS49869 accept ANY
export:     to AS49869 announce AS-HETZNER
import:     from AS50952 accept ANY
export:     to AS50952 announce AS-HETZNER
import:     from AS51706 accept ANY
export:     to AS51706 announce AS-HETZNER
import:     from AS52005 accept ANY
export:     to AS52005 announce AS-HETZNER
import:     from AS57351 accept ANY
export:     to AS57351 announce AS-HETZNER
import:     from AS59613 accept ANY
export:     to AS59613 announce AS-HETZNER
import:     from AS61195 accept ANY
export:     to AS61195 announce AS-HETZNER
import:     from AS42 accept AS42
export:     to AS42 announce AS-HETZNER
import:     from AS553 accept AS553
export:     to AS553 announce AS-HETZNER
import:     from AS680 accept AS680
export:     to AS680 announce AS-HETZNER
import:     from AS702 accept AS702
export:     to AS702 announce AS-HETZNER
import:     from AS714 accept AS714
export:     to AS714 announce AS-HETZNER
import:     from AS1103 accept AS1103
export:     to AS1103 announce AS-HETZNER
import:     from AS1120 accept AS1120
export:     to AS1120 announce AS-HETZNER
import:     from AS1136 accept AS1136
export:     to AS1136 announce AS-HETZNER
import:     from AS1200 accept AS1200
export:     to AS1200 announce AS-HETZNER
import:     from AS1239 accept AS1239
export:     to AS1239 announce AS-HETZNER
import:     from AS1241 accept AS1241
export:     to AS1241 announce AS-HETZNER
import:     from AS1680 accept AS1680
export:     to AS1680 announce AS-HETZNER
import:     from AS1741 accept AS1741
export:     to AS1741 announce AS-HETZNER
import:     from AS1764 accept AS1764
export:     to AS1764 announce AS-HETZNER
import:     from AS1820 accept AS1820
export:     to AS1820 announce AS-HETZNER
import:     from AS1828 accept AS1828
export:     to AS1828 announce AS-HETZNER
import:     from AS1836 accept AS1836
export:     to AS1836 announce AS-HETZNER
import:     from AS1853 accept AS1853
export:     to AS1853 announce AS-HETZNER
import:     from AS2027 accept AS2027
export:     to AS2027 announce AS-HETZNER
import:     from AS2119 accept AS2119
export:     to AS2119 announce AS-HETZNER
import:     from AS2484 accept AS2484
export:     to AS2484 announce AS-HETZNER
import:     from AS2518 accept AS2518
export:     to AS2518 announce AS-HETZNER
import:     from AS2603 accept AS2603
export:     to AS2603 announce AS-HETZNER
import:     from AS2635 accept AS2635
export:     to AS2635 announce AS-HETZNER
import:     from AS2857 accept AS2857
export:     to AS2857 announce AS-HETZNER
import:     from AS3170 accept AS3170
export:     to AS3170 announce AS-HETZNER
import:     from AS3209 accept AS3209
export:     to AS3209 announce AS-HETZNER
import:     from AS3214 accept AS3214
export:     to AS3214 announce AS-HETZNER
import:     from AS3216 accept AS3216
export:     to AS3216 announce AS-HETZNER
import:     from AS3223 accept AS3223
export:     to AS3223 announce AS-HETZNER
import:     from AS3238 accept AS3238
export:     to AS3238 announce AS-HETZNER
import:     from AS3252 accept AS3252
export:     to AS3252 announce AS-HETZNER
import:     from AS3255 accept AS3255
export:     to AS3255 announce AS-HETZNER
import:     from AS3267 accept AS3267
export:     to AS3267 announce AS-HETZNER
import:     from AS3292 accept AS3292
export:     to AS3292 announce AS-HETZNER
import:     from AS3326 accept AS3326
export:     to AS3326 announce AS-HETZNER
import:     from AS3327 accept AS3327
export:     to AS3327 announce AS-HETZNER
import:     from AS3333 accept AS3333
export:     to AS3333 announce AS-HETZNER
import:     from AS3462 accept AS3462
export:     to AS3462 announce AS-HETZNER
import:     from AS3786 accept AS3786
export:     to AS3786 announce AS-HETZNER
import:     from AS3856 accept AS3856
export:     to AS3856 announce AS-HETZNER
import:     from AS4230 accept AS4230
export:     to AS4230 announce AS-HETZNER
import:     from AS4455 accept AS4455
export:     to AS4455 announce AS-HETZNER
import:     from AS4637 accept AS4637
export:     to AS4637 announce AS-HETZNER
import:     from AS4788 accept AS4788
export:     to AS4788 announce AS-HETZNER
import:     from AS5378 accept AS5378
export:     to AS5378 announce AS-HETZNER
import:     from AS5390 accept AS5390
export:     to AS5390 announce AS-HETZNER
import:     from AS5391 accept AS5391
export:     to AS5391 announce AS-HETZNER
import:     from AS5404 accept AS5404
export:     to AS5404 announce AS-HETZNER
import:     from AS5413 accept AS5413
export:     to AS5413 announce AS-HETZNER
import:     from AS5430 accept AS5430
export:     to AS5430 announce AS-HETZNER
import:     from AS5459 accept AS5459
export:     to AS5459 announce AS-HETZNER
import:     from AS5524 accept AS5524
export:     to AS5524 announce AS-HETZNER
import:     from AS5539 accept AS5539
export:     to AS5539 announce AS-HETZNER
import:     from AS5588 accept AS5588
export:     to AS5588 announce AS-HETZNER
import:     from AS5607 accept AS5607
export:     to AS5607 announce AS-HETZNER
import:     from AS6461 accept AS6461
export:     to AS6461 announce AS-HETZNER
import:     from AS6661 accept AS6661
export:     to AS6661 announce AS-HETZNER
import:     from AS6663 accept AS6663
export:     to AS6663 announce AS-HETZNER
import:     from AS6667 accept AS6667
export:     to AS6667 announce AS-HETZNER
import:     from AS6768 accept AS6768
export:     to AS6768 announce AS-HETZNER
import:     from AS6774 accept AS6774
export:     to AS6774 announce AS-HETZNER
import:     from AS6805 accept AS6805
export:     to AS6805 announce AS-HETZNER
import:     from AS6866 accept AS6866
export:     to AS6866 announce AS-HETZNER
import:     from AS6876 accept AS6876
export:     to AS6876 announce AS-HETZNER
import:     from AS6939 accept AS6939
export:     to AS6939 announce AS-HETZNER
import:     from AS7342 accept AS7342
export:     to AS7342 announce AS-HETZNER
import:     from AS7473 accept AS7473
export:     to AS7473 announce AS-HETZNER
import:     from AS7713 accept AS7713
export:     to AS7713 announce AS-HETZNER
import:     from AS8075 accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS-HETZNER
import:     from AS8218 accept AS8218
export:     to AS8218 announce AS-HETZNER
import:     from AS8220 accept AS8220
export:     to AS8220 announce AS-HETZNER
import:     from AS8283 accept AS8283
export:     to AS8283 announce AS-HETZNER
import:     from AS8308 accept AS8308
export:     to AS8308 announce AS-HETZNER
import:     from AS8319 accept AS8319
export:     to AS8319 announce AS-HETZNER
import:     from AS8359 accept AS8359
export:     to AS8359 announce AS-HETZNER
import:     from AS8365 accept AS8365
export:     to AS8365 announce AS-HETZNER
import:     from AS8368 accept AS8368
export:     to AS8368 announce AS-HETZNER
import:     from AS8400 accept AS8400
export:     to AS8400 announce AS-HETZNER
import:     from AS8412 accept AS8412
export:     to AS8412 announce AS-HETZNER
import:     from AS8422 accept AS8422
export:     to AS8422 announce AS-HETZNER
import:     from AS8447 accept AS8447
export:     to AS8447 announce AS-HETZNER
import:     from AS8455 accept AS8455
export:     to AS8455 announce AS-HETZNER
import:     from AS8469 accept AS8469
export:     to AS8469 announce AS-HETZNER
import:     from AS8473 accept AS8473
export:     to AS8473 announce AS-HETZNER
import:     from AS8492 accept AS8492
export:     to AS8492 announce AS-HETZNER
import:     from AS8529 accept AS8529
export:     to AS8529 announce AS-HETZNER
import:     from AS8551 accept AS8551
export:     to AS8551 announce AS-HETZNER
import:     from AS8560 accept AS8560
export:     to AS8560 announce AS-HETZNER
import:     from AS8632 accept AS8632
export:     to AS8632 announce AS-HETZNER
import:     from AS8647 accept AS8647
export:     to AS8647 announce AS-HETZNER
import:     from AS8648 accept AS8648
export:     to AS8648 announce AS-HETZNER
import:     from AS8657 accept AS8657
export:     to AS8657 announce AS-HETZNER
import:     from AS8674 accept AS8674
export:     to AS8674 announce AS-HETZNER
import:     from AS8708 accept AS8708
export:     to AS8708 announce AS-HETZNER
import:     from AS8741 accept AS8741
export:     to AS8741 announce AS-HETZNER
import:     from AS8763 accept AS8763
export:     to AS8763 announce AS-HETZNER
import:     from AS8764 accept AS8764
export:     to AS8764 announce AS-HETZNER
import:     from AS8767 accept AS8767
export:     to AS8767 announce AS-HETZNER
import:     from AS8781 accept AS8781
export:     to AS8781 announce AS-HETZNER
import:     from AS8804 accept AS8804
export:     to AS8804 announce AS-HETZNER
import:     from AS8821 accept AS8821
export:     to AS8821 announce AS-HETZNER
import:     from AS8859 accept AS8859
export:     to AS8859 announce AS-HETZNER
import:     from AS8881 accept AS8881
export:     to AS8881 announce AS-HETZNER
import:     from AS8893 accept AS8893
export:     to AS8893 announce AS-HETZNER
import:     from AS8918 accept AS8918
export:     to AS8918 announce AS-HETZNER
import:     from AS8932 accept AS8932
export:     to AS8932 announce AS-HETZNER
import:     from AS8966 accept AS8966
export:     to AS8966 announce AS-HETZNER
import:     from AS9002 accept AS9002
export:     to AS9002 announce AS-HETZNER
import:     from AS9009 accept AS9009
export:     to AS9009 announce AS-HETZNER
import:     from AS9031 accept AS9031
export:     to AS9031 announce AS-HETZNER
import:     from AS9044 accept AS9044
export:     to AS9044 announce AS-HETZNER
import:     from AS9063 accept AS9063
export:     to AS9063 announce AS-HETZNER
import:     from AS9116 accept AS9116
export:     to AS9116 announce AS-HETZNER
import:     from AS9119 accept AS9119
export:     to AS9119 announce AS-HETZNER
import:     from AS9136 accept AS9136
export:     to AS9136 announce AS-HETZNER
import:     from AS9145 accept AS9145
export:     to AS9145 announce AS-HETZNER
import:     from AS9146 accept AS9146
export:     to AS9146 announce AS-HETZNER
import:     from AS9150 accept AS9150
export:     to AS9150 announce AS-HETZNER
import:     from AS9269 accept AS9269
export:     to AS9269 announce AS-HETZNER
import:     from AS9354 accept AS9354
export:     to AS9354 announce AS-HETZNER
import:     from AS9498 accept AS9498
export:     to AS9498 announce AS-HETZNER
import:     from AS9605 accept AS9605
export:     to AS9605 announce AS-HETZNER
import:     from AS10310 accept AS10310
export:     to AS10310 announce AS-HETZNER
import:     from AS11845 accept AS11845
export:     to AS11845 announce AS-HETZNER
import:     from AS12189 accept AS12189
export:     to AS12189 announce AS-HETZNER
import:     from AS12306 accept AS12306
export:     to AS12306 announce AS-HETZNER
import:     from AS12312 accept AS12312
export:     to AS12312 announce AS-HETZNER
import:     from AS12316 accept AS12316
export:     to AS12316 announce AS-HETZNER
import:     from AS12322 accept AS12322
export:     to AS12322 announce AS-HETZNER
import:     from AS12337 accept AS12337
export:     to AS12337 announce AS-HETZNER
import:     from AS12348 accept AS12348
export:     to AS12348 announce AS-HETZNER
import:     from AS12350 accept AS12350
export:     to AS12350 announce AS-HETZNER
import:     from AS12355 accept AS12355
export:     to AS12355 announce AS-HETZNER
import:     from AS12389 accept AS12389
export:     to AS12389 announce AS-HETZNER
import:     from AS12399 accept AS12399
export:     to AS12399 announce AS-HETZNER
import:     from AS12470 accept AS12470
export:     to AS12470 announce AS-HETZNER
import:     from AS12496 accept AS12496
export:     to AS12496 announce AS-HETZNER
import:     from AS12552 accept AS12552
export:     to AS12552 announce AS-HETZNER
import:     from AS12630 accept AS12630
export:     to AS12630 announce AS-HETZNER
import:     from AS12709 accept AS12709
export:     to AS12709 announce AS-HETZNER
import:     from AS12713 accept AS12713
export:     to AS12713 announce AS-HETZNER
import:     from AS12731 accept AS12731
export:     to AS12731 announce AS-HETZNER
import:     from AS12759 accept AS12759
export:     to AS12759 announce AS-HETZNER
import:     from AS12779 accept AS12779
export:     to AS12779 announce AS-HETZNER
import:     from AS12859 accept AS12859
export:     to AS12859 announce AS-HETZNER
import:     from AS12874 accept AS12874
export:     to AS12874 announce AS-HETZNER
import:     from AS12876 accept AS12876
export:     to AS12876 announce AS-HETZNER
import:     from AS12897 accept AS12897
export:     to AS12897 announce AS-HETZNER
import:     from AS12963 accept AS12963
export:     to AS12963 announce AS-HETZNER
import:     from AS12969 accept AS12969
export:     to AS12969 announce AS-HETZNER
import:     from AS13000 accept AS13000
export:     to AS13000 announce AS-HETZNER
import:     from AS13132 accept AS13132
export:     to AS13132 announce AS-HETZNER
import:     from AS13249 accept AS13249
export:     to AS13249 announce AS-HETZNER
import:     from AS13285 accept AS13285
export:     to AS13285 announce AS-HETZNER
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-HETZNER
import:     from AS13414 accept AS13414
export:     to AS13414 announce AS-HETZNER
import:     from AS14061 accept AS14061
export:     to AS14061 announce AS-HETZNER
import:     from AS14340 accept AS14340
export:     to AS14340 announce AS-HETZNER
import:     from AS14537 accept AS14537
export:     to AS14537 announce AS-HETZNER
import:     from AS14593 accept AS14593
export:     to AS14593 announce AS-HETZNER
import:     from AS14840 accept AS14840
export:     to AS14840 announce AS-HETZNER
import:     from AS14907 accept AS14907
export:     to AS14907 announce AS-HETZNER
import:     from AS15133 accept AS15133
export:     to AS15133 announce AS-HETZNER
import:     from AS15412 accept AS15412
export:     to AS15412 announce AS-HETZNER
import:     from AS15576 accept AS15576
export:     to AS15576 announce AS-HETZNER
import:     from AS15598 accept AS15598
export:     to AS15598 announce AS-HETZNER
import:     from AS15600 accept AS15600
export:     to AS15600 announce AS-HETZNER
import:     from AS15695 accept AS15695
export:     to AS15695 announce AS-HETZNER
import:     from AS15704 accept AS15704
export:     to AS15704 announce AS-HETZNER
import:     from AS15763 accept AS15763
export:     to AS15763 announce AS-HETZNER
import:     from AS15830 accept AS15830
export:     to AS15830 announce AS-HETZNER
import:     from AS15943 accept AS15943
export:     to AS15943 announce AS-HETZNER
import:     from AS16086 accept AS16086
export:     to AS16086 announce AS-HETZNER
import:     from AS16276 accept AS16276
export:     to AS16276 announce AS-HETZNER
import:     from AS16298 accept AS16298
export:     to AS16298 announce AS-HETZNER
import:     from AS16302 accept AS16302
export:     to AS16302 announce AS-HETZNER
import:     from AS16509 accept AS16509
export:     to AS16509 announce AS-HETZNER
import:     from AS17511 accept AS17511
export:     to AS17511 announce AS-HETZNER
import:     from AS17557 accept AS17557
export:     to AS17557 announce AS-HETZNER
import:     from AS17639 accept AS17639
export:     to AS17639 announce AS-HETZNER
import:     from AS18106 accept AS18106
export:     to AS18106 announce AS-HETZNER
import:     from AS18403 accept AS18403
export:     to AS18403 announce AS-HETZNER
import:     from AS19551 accept AS19551
export:     to AS19551 announce AS-HETZNER
import:     from AS19679 accept AS19679
export:     to AS19679 announce AS-HETZNER
import:     from AS20485 accept AS20485
export:     to AS20485 announce AS-HETZNER
import:     from AS20495 accept AS20495
export:     to AS20495 announce AS-HETZNER
import:     from AS20504 accept AS20504
export:     to AS20504 announce AS-HETZNER
import:     from AS20546 accept AS20546
export:     to AS20546 announce AS-HETZNER
import:     from AS20562 accept AS20562
export:     to AS20562 announce AS-HETZNER
import:     from AS20640 accept AS20640
export:     to AS20640 announce AS-HETZNER
import:     from AS20686 accept AS20686
export:     to AS20686 announce AS-HETZNER
import:     from AS20764 accept AS20764
export:     to AS20764 announce AS-HETZNER
import:     from AS20773 accept AS20773
export:     to AS20773 announce AS-HETZNER
import:     from AS20853 accept AS20853
export:     to AS20853 announce AS-HETZNER
import:     from AS20857 accept AS20857
export:     to AS20857 announce AS-HETZNER
import:     from AS20860 accept AS20860
export:     to AS20860 announce AS-HETZNER
import:     from AS20886 accept AS20886
export:     to AS20886 announce AS-HETZNER
import:     from AS20904 accept AS20904
export:     to AS20904 announce AS-HETZNER
import:     from AS20940 accept AS20940
export:     to AS20940 announce AS-HETZNER
import:     from AS21040 accept AS21040
export:     to AS21040 announce AS-HETZNER
import:     from AS21263 accept AS21263
export:     to AS21263 announce AS-HETZNER
import:     from AS21320 accept AS21320
export:     to AS21320 announce AS-HETZNER
import:     from AS21385 accept AS21385
export:     to AS21385 announce AS-HETZNER
import:     from AS21472 accept AS21472
export:     to AS21472 announce AS-HETZNER
import:     from AS21478 accept AS21478
export:     to AS21478 announce AS-HETZNER
import:     from AS21485 accept AS21485
export:     to AS21485 announce AS-HETZNER
import:     from AS21859 accept AS21859
export:     to AS21859 announce AS-HETZNER
import:     from AS22822 accept AS22822
export:     to AS22822 announce AS-HETZNER
import:     from AS24088 accept AS24088
export:     to AS24088 announce AS-HETZNER
import:     from AS24482 accept AS24482
export:     to AS24482 announce AS-HETZNER
import:     from AS24724 accept AS24724
export:     to AS24724 announce AS-HETZNER
import:     from AS24751 accept AS24751
export:     to AS24751 announce AS-HETZNER
import:     from AS24875 accept AS24875
export:     to AS24875 announce AS-HETZNER
import:     from AS24940 accept AS24940
export:     to AS24940 announce AS-HETZNER
import:     from AS24955 accept AS24955
export:     to AS24955 announce AS-HETZNER
import:     from AS24961 accept AS24961
export:     to AS24961 announce AS-HETZNER
import:     from AS25151 accept AS25151
export:     to AS25151 announce AS-HETZNER
import:     from AS25180 accept AS25180
export:     to AS25180 announce AS-HETZNER
import:     from AS25198 accept AS25198
export:     to AS25198 announce AS-HETZNER
import:     from AS25220 accept AS25220
export:     to AS25220 announce AS-HETZNER
import:     from AS25279 accept AS25279
export:     to AS25279 announce AS-HETZNER
import:     from AS25291 accept AS25291
export:     to AS25291 announce AS-HETZNER
import:     from AS25358 accept AS25358
export:     to AS25358 announce AS-HETZNER
import:     from AS25369 accept AS25369
export:     to AS25369 announce AS-HETZNER
import:     from AS25394 accept AS25394
export:     to AS25394 announce AS-HETZNER
import:     from AS26415 accept AS26415
export:     to AS26415 announce AS-HETZNER
import:     from AS26667 accept AS26667
export:     to AS26667 announce AS-HETZNER
import:     from AS28126 accept AS28126
export:     to AS28126 announce AS-HETZNER
import:     from AS28186 accept AS28186
export:     to AS28186 announce AS-HETZNER
import:     from AS28598 accept AS28598
export:     to AS28598 announce AS-HETZNER
import:     from AS28716 accept AS28716
export:     to AS28716 announce AS-HETZNER
import:     from AS28725 accept AS28725
export:     to AS28725 announce AS-HETZNER
import:     from AS28760 accept AS28760
export:     to AS28760 announce AS-HETZNER
import:     from AS28857 accept AS28857
export:     to AS28857 announce AS-HETZNER
import:     from AS28876 accept AS28876
export:     to AS28876 announce AS-HETZNER
import:     from AS28917 accept AS28917
export:     to AS28917 announce AS-HETZNER
import:     from AS28968 accept AS28968
export:     to AS28968 announce AS-HETZNER
import:     from AS29049 accept AS29049
export:     to AS29049 announce AS-HETZNER
import:     from AS29076 accept AS29076
export:     to AS29076 announce AS-HETZNER
import:     from AS29140 accept AS29140
export:     to AS29140 announce AS-HETZNER
import:     from AS29169 accept AS29169
export:     to AS29169 announce AS-HETZNER
import:     from AS29208 accept AS29208
export:     to AS29208 announce AS-HETZNER
import:     from AS29226 accept AS29226
export:     to AS29226 announce AS-HETZNER
import:     from AS29287 accept AS29287
export:     to AS29287 announce AS-HETZNER
import:     from AS29298 accept AS29298
export:     to AS29298 announce AS-HETZNER
import:     from AS29405 accept AS29405
export:     to AS29405 announce AS-HETZNER
import:     from AS29422 accept AS29422
export:     to AS29422 announce AS-HETZNER
import:     from AS29505 accept AS29505
export:     to AS29505 announce AS-HETZNER
import:     from AS29686 accept AS29686
export:     to AS29686 announce AS-HETZNER
import:     from AS29691 accept AS29691
export:     to AS29691 announce AS-HETZNER
import:     from AS29791 accept AS29791
export:     to AS29791 announce AS-HETZNER
import:     from AS29802 accept AS29802
export:     to AS29802 announce AS-HETZNER
import:     from AS29990 accept AS29990
export:     to AS29990 announce AS-HETZNER
import:     from AS30798 accept AS30798
export:     to AS30798 announce AS-HETZNER
import:     from AS30844 accept AS30844
export:     to AS30844 announce AS-HETZNER
import:     from AS31019 accept AS31019
export:     to AS31019 announce AS-HETZNER
import:     from AS31025 accept AS31025
export:     to AS31025 announce AS-HETZNER
import:     from AS31027 accept AS31027
export:     to AS31027 announce AS-HETZNER
import:     from AS31042 accept AS31042
export:     to AS31042 announce AS-HETZNER
import:     from AS31133 accept AS31133
export:     to AS31133 announce AS-HETZNER
import:     from AS31216 accept AS31216
export:     to AS31216 announce AS-HETZNER
import:     from AS31400 accept AS31400
export:     to AS31400 announce AS-HETZNER
import:     from AS31529 accept AS31529
export:     to AS31529 announce AS-HETZNER
import:     from AS31655 accept AS31655
export:     to AS31655 announce AS-HETZNER
import:     from AS31742 accept AS31742
export:     to AS31742 announce AS-HETZNER
import:     from AS32261 accept AS32261
export:     to AS32261 announce AS-HETZNER
import:     from AS32787 accept AS32787
export:     to AS32787 announce AS-HETZNER
import:     from AS32934 accept AS32934
export:     to AS32934 announce AS-HETZNER
import:     from AS33438 accept AS33438
export:     to AS33438 announce AS-HETZNER
import:     from AS33891 accept AS33891
export:     to AS33891 announce AS-HETZNER
import:     from AS33988 accept AS33988
export:     to AS33988 announce AS-HETZNER
import:     from AS34309 accept AS34309
export:     to AS34309 announce AS-HETZNER
import:     from AS34347 accept AS34347
export:     to AS34347 announce AS-HETZNER
import:     from AS34549 accept AS34549
export:     to AS34549 announce AS-HETZNER
import:     from AS34655 accept AS34655
export:     to AS34655 announce AS-HETZNER
import:     from AS34762 accept AS34762
export:     to AS34762 announce AS-HETZNER
import:     from AS34872 accept AS34872
export:     to AS34872 announce AS-HETZNER
import:     from AS34927 accept AS34927
export:     to AS34927 announce AS-HETZNER
import:     from AS34953 accept AS34953
export:     to AS34953 announce AS-HETZNER
import:     from AS34968 accept AS34968
export:     to AS34968 announce AS-HETZNER
import:     from AS35000 accept AS35000
export:     to AS35000 announce AS-HETZNER
import:     from AS35179 accept AS35179
export:     to AS35179 announce AS-HETZNER
import:     from AS35213 accept AS35213
export:     to AS35213 announce AS-HETZNER
import:     from AS35258 accept AS35258
export:     to AS35258 announce AS-HETZNER
import:     from AS35297 accept AS35297
export:     to AS35297 announce AS-HETZNER
import:     from AS35426 accept AS35426
export:     to AS35426 announce AS-HETZNER
import:     from AS35575 accept AS35575
export:     to AS35575 announce AS-HETZNER
import:     from AS35598 accept AS35598
export:     to AS35598 announce AS-HETZNER
import:     from AS35706 accept AS35706
export:     to AS35706 announce AS-HETZNER
import:     from AS35709 accept AS35709
export:     to AS35709 announce AS-HETZNER
import:     from AS35710 accept AS35710
export:     to AS35710 announce AS-HETZNER
import:     from AS36351 accept AS36351
export:     to AS36351 announce AS-HETZNER
import:     from AS36459 accept AS36459
export:     to AS36459 announce AS-HETZNER
import:     from AS36692 accept AS36692
export:     to AS36692 announce AS-HETZNER
import:     from AS37100 accept AS37100
export:     to AS37100 announce AS-HETZNER
import:     from AS37271 accept AS37271
export:     to AS37271 announce AS-HETZNER
import:     from AS37468 accept AS37468
export:     to AS37468 announce AS-HETZNER
import:     from AS37497 accept AS37497
export:     to AS37497 announce AS-HETZNER
import:     from AS37662 accept AS37662
export:     to AS37662 announce AS-HETZNER
import:     from AS37678 accept AS37678
export:     to AS37678 announce AS-HETZNER
import:     from AS37693 accept AS37693
export:     to AS37693 announce AS-HETZNER
import:     from AS38082 accept AS38082
export:     to AS38082 announce AS-HETZNER
import:     from AS38182 accept AS38182
export:     to AS38182 announce AS-HETZNER
import:     from AS38193 accept AS38193
export:     to AS38193 announce AS-HETZNER
import:     from AS38195 accept AS38195
export:     to AS38195 announce AS-HETZNER
import:     from AS39090 accept AS39090
export:     to AS39090 announce AS-HETZNER
import:     from AS39175 accept AS39175
export:     to AS39175 announce AS-HETZNER
import:     from AS39351 accept AS39351
export:     to AS39351 announce AS-HETZNER
import:     from AS39533 accept AS39533
export:     to AS39533 announce AS-HETZNER
import:     from AS39572 accept AS39572
export:     to AS39572 announce AS-HETZNER
import:     from AS39637 accept AS39637
export:     to AS39637 announce AS-HETZNER
import:     from AS39642 accept AS39642
export:     to AS39642 announce AS-HETZNER
import:     from AS39702 accept AS39702
export:     to AS39702 announce AS-HETZNER
import:     from AS39878 accept AS39878
export:     to AS39878 announce AS-HETZNER
import:     from AS39912 accept AS39912
export:     to AS39912 announce AS-HETZNER
import:     from AS39923 accept AS39923
export:     to AS39923 announce AS-HETZNER
import:     from AS41000 accept AS41000
export:     to AS41000 announce AS-HETZNER
import:     from AS41327 accept AS41327
export:     to AS41327 announce AS-HETZNER
import:     from AS41552 accept AS41552
export:     to AS41552 announce AS-HETZNER
import:     from AS41690 accept AS41690
export:     to AS41690 announce AS-HETZNER
import:     from AS41692 accept AS41692
export:     to AS41692 announce AS-HETZNER
import:     from AS41913 accept AS41913
export:     to AS41913 announce AS-HETZNER
import:     from AS41998 accept AS41998
export:     to AS41998 announce AS-HETZNER
import:     from AS42004 accept AS42004
export:     to AS42004 announce AS-HETZNER
import:     from AS42201 accept AS42201
export:     to AS42201 announce AS-HETZNER
import:     from AS42237 accept AS42237
export:     to AS42237 announce AS-HETZNER
import:     from AS42541 accept AS42541
export:     to AS42541 announce AS-HETZNER
import:     from AS42708 accept AS42708
export:     to AS42708 announce AS-HETZNER
import:     from AS42861 accept AS42861
export:     to AS42861 announce AS-HETZNER
import:     from AS43065 accept AS43065
export:     to AS43065 announce AS-HETZNER
import:     from AS43531 accept AS43531
export:     to AS43531 announce AS-HETZNER
import:     from AS43727 accept AS43727
export:     to AS43727 announce AS-HETZNER
import:     from AS43853 accept AS43853
export:     to AS43853 announce AS-HETZNER
import:     from AS43872 accept AS43872
export:     to AS43872 announce AS-HETZNER
import:     from AS43996 accept AS43996
export:     to AS43996 announce AS-HETZNER
import:     from AS44034 accept AS44034
export:     to AS44034 announce AS-HETZNER
import:     from AS44066 accept AS44066
export:     to AS44066 announce AS-HETZNER
import:     from AS44103 accept AS44103
export:     to AS44103 announce AS-HETZNER
import:     from AS44222 accept AS44222
export:     to AS44222 announce AS-HETZNER
import:     from AS44306 accept AS44306
export:     to AS44306 announce AS-HETZNER
import:     from AS44654 accept AS44654
export:     to AS44654 announce AS-HETZNER
import:     from AS44684 accept AS44684
export:     to AS44684 announce AS-HETZNER
import:     from AS44788 accept AS44788
export:     to AS44788 announce AS-HETZNER
import:     from AS44843 accept AS44843
export:     to AS44843 announce AS-HETZNER
import:     from AS45102 accept AS45102
export:     to AS45102 announce AS-HETZNER
import:     from AS45204 accept AS45204
export:     to AS45204 announce AS-HETZNER
import:     from AS45352 accept AS45352
export:     to AS45352 announce AS-HETZNER
import:     from AS45489 accept AS45489
export:     to AS45489 announce AS-HETZNER
import:     from AS45629 accept AS45629
export:     to AS45629 announce AS-HETZNER
import:     from AS45758 accept AS45758
export:     to AS45758 announce AS-HETZNER
import:     from AS46489 accept AS46489
export:     to AS46489 announce AS-HETZNER
import:     from AS46786 accept AS46786
export:     to AS46786 announce AS-HETZNER
import:     from AS47147 accept AS47147
export:     to AS47147 announce AS-HETZNER
import:     from AS47195 accept AS47195
export:     to AS47195 announce AS-HETZNER
import:     from AS47447 accept AS47447
export:     to AS47447 announce AS-HETZNER
import:     from AS47605 accept AS47605
export:     to AS47605 announce AS-HETZNER
import:     from AS47622 accept AS47622
export:     to AS47622 announce AS-HETZNER
import:     from AS47626 accept AS47626
export:     to AS47626 announce AS-HETZNER
import:     from AS47692 accept AS47692
export:     to AS47692 announce AS-HETZNER
import:     from AS47869 accept AS47869
export:     to AS47869 announce AS-HETZNER
import:     from AS47886 accept AS47886
export:     to AS47886 announce AS-HETZNER
import:     from AS48173 accept AS48173
export:     to AS48173 announce AS-HETZNER
import:     from AS48237 accept AS48237
export:     to AS48237 announce AS-HETZNER
import:     from AS48345 accept AS48345
export:     to AS48345 announce AS-HETZNER
import:     from AS48362 accept AS48362
export:     to AS48362 announce AS-HETZNER
import:     from AS48646 accept AS48646
export:     to AS48646 announce AS-HETZNER
import:     from AS48927 accept AS48927
export:     to AS48927 announce AS-HETZNER
import:     from AS49127 accept AS49127
export:     to AS49127 announce AS-HETZNER
import:     from AS49453 accept AS49453
export:     to AS49453 announce AS-HETZNER
import:     from AS49505 accept AS49505
export:     to AS49505 announce AS-HETZNER
import:     from AS49544 accept AS49544
export:     to AS49544 announce AS-HETZNER
import:     from AS49697 accept AS49697
export:     to AS49697 announce AS-HETZNER
import:     from AS49981 accept AS49981
export:     to AS49981 announce AS-HETZNER
import:     from AS50300 accept AS50300
export:     to AS50300 announce AS-HETZNER
import:     from AS50304 accept AS50304
export:     to AS50304 announce AS-HETZNER
import:     from AS50316 accept AS50316
export:     to AS50316 announce AS-HETZNER
import:     from AS50324 accept AS50324
export:     to AS50324 announce AS-HETZNER
import:     from AS50352 accept AS50352
export:     to AS50352 announce AS-HETZNER
import:     from AS50472 accept AS50472
export:     to AS50472 announce AS-HETZNER
import:     from AS50581 accept AS50581
export:     to AS50581 announce AS-HETZNER
import:     from AS50629 accept AS50629
export:     to AS50629 announce AS-HETZNER
import:     from AS50655 accept AS50655
export:     to AS50655 announce AS-HETZNER
import:     from AS50673 accept AS50673
export:     to AS50673 announce AS-HETZNER
import:     from AS51167 accept AS51167
export:     to AS51167 announce AS-HETZNER
import:     from AS51178 accept AS51178
export:     to AS51178 announce AS-HETZNER
import:     from AS51184 accept AS51184
export:     to AS51184 announce AS-HETZNER
import:     from AS51185 accept AS51185
export:     to AS51185 announce AS-HETZNER
import:     from AS51269 accept AS51269
export:     to AS51269 announce AS-HETZNER
import:     from AS51430 accept AS51430
export:     to AS51430 announce AS-HETZNER
import:     from AS51483 accept AS51483
export:     to AS51483 announce AS-HETZNER
import:     from AS51519 accept AS51519
export:     to AS51519 announce AS-HETZNER
import:     from AS51784 accept AS51784
export:     to AS51784 announce AS-HETZNER
import:     from AS51945 accept AS51945
export:     to AS51945 announce AS-HETZNER
import:     from AS52000 accept AS52000
export:     to AS52000 announce AS-HETZNER
import:     from AS52320 accept AS52320
export:     to AS52320 announce AS-HETZNER
import:     from AS53334 accept AS53334
export:     to AS53334 announce AS-HETZNER
import:     from AS54113 accept AS54113
export:     to AS54113 announce AS-HETZNER
import:     from AS54825 accept AS54825
export:     to AS54825 announce AS-HETZNER
import:     from AS55967 accept AS55967
export:     to AS55967 announce AS-HETZNER
import:     from AS56381 accept AS56381
export:     to AS56381 announce AS-HETZNER
import:     from AS56382 accept AS56382
export:     to AS56382 announce AS-HETZNER
import:     from AS56654 accept AS56654
export:     to AS56654 announce AS-HETZNER
import:     from AS56662 accept AS56662
export:     to AS56662 announce AS-HETZNER
import:     from AS56665 accept AS56665
export:     to AS56665 announce AS-HETZNER
import:     from AS56911 accept AS56911
export:     to AS56911 announce AS-HETZNER
import:     from AS57151 accept AS57151
export:     to AS57151 announce AS-HETZNER
import:     from AS57463 accept AS57463
export:     to AS57463 announce AS-HETZNER
import:     from AS57695 accept AS57695
export:     to AS57695 announce AS-HETZNER
import:     from AS57724 accept AS57724
export:     to AS57724 announce AS-HETZNER
import:     from AS57773 accept AS57773
export:     to AS57773 announce AS-HETZNER
import:     from AS58291 accept AS58291
export:     to AS58291 announce AS-HETZNER
import:     from AS58453 accept AS58453
export:     to AS58453 announce AS-HETZNER
import:     from AS58500 accept AS58500
export:     to AS58500 announce AS-HETZNER
import:     from AS58511 accept AS58511
export:     to AS58511 announce AS-HETZNER
import:     from AS58715 accept AS58715
export:     to AS58715 announce AS-HETZNER
import:     from AS59605 accept AS59605
export:     to AS59605 announce AS-HETZNER
import:     from AS59796 accept AS59796
export:     to AS59796 announce AS-HETZNER
import:     from AS60169 accept AS60169
export:     to AS60169 announce AS-HETZNER
import:     from AS60294 accept AS60294
export:     to AS60294 announce AS-HETZNER
import:     from AS60476 accept AS60476
export:     to AS60476 announce AS-HETZNER
import:     from AS60501 accept AS60501
export:     to AS60501 announce AS-HETZNER
import:     from AS60517 accept AS60517
export:     to AS60517 announce AS-HETZNER
import:     from AS61049 accept AS61049
export:     to AS61049 announce AS-HETZNER
import:     from AS61157 accept AS61157
export:     to AS61157 announce AS-HETZNER
import:     from AS61317 accept AS61317
export:     to AS61317 announce AS-HETZNER
import:     from AS61400 accept AS61400
export:     to AS61400 announce AS-HETZNER
import:     from AS62000 accept AS62000
export:     to AS62000 announce AS-HETZNER
import:     from AS62023 accept AS62023
export:     to AS62023 announce AS-HETZNER
import:     from AS62240 accept AS62240
export:     to AS62240 announce AS-HETZNER
import:     from AS62336 accept AS62336
export:     to AS62336 announce AS-HETZNER
import:     from AS62955 accept AS62955
export:     to AS62955 announce AS-HETZNER
import:     from AS63949 accept AS63949
export:     to AS63949 announce AS-HETZNER
import:     from AS136106 accept AS136106
export:     to AS136106 announce AS-HETZNER
import:     from AS136907 accept AS136907
export:     to AS136907 announce AS-HETZNER
import:     from AS138915 accept AS138915
export:     to AS138915 announce AS-HETZNER
import:     from AS196752 accept AS196752
export:     to AS196752 announce AS-HETZNER
import:     from AS197301 accept AS197301
export:     to AS197301 announce AS-HETZNER
import:     from AS197637 accept AS197637
export:     to AS197637 announce AS-HETZNER
import:     from AS197731 accept AS197731
export:     to AS197731 announce AS-HETZNER
import:     from AS197965 accept AS197965
export:     to AS197965 announce AS-HETZNER
import:     from AS198463 accept AS198463
export:     to AS198463 announce AS-HETZNER
import:     from AS198726 accept AS198726
export:     to AS198726 announce AS-HETZNER
import:     from AS198781 accept AS198781
export:     to AS198781 announce AS-HETZNER
import:     from AS198792 accept AS198792
export:     to AS198792 announce AS-HETZNER
import:     from AS199524 accept AS199524
export:     to AS199524 announce AS-HETZNER
import:     from AS199599 accept AS199599
export:     to AS199599 announce AS-HETZNER
import:     from AS199610 accept AS199610
export:     to AS199610 announce AS-HETZNER
import:     from AS199938 accept AS199938
export:     to AS199938 announce AS-HETZNER
import:     from AS200052 accept AS200052
export:     to AS200052 announce AS-HETZNER
import:     from AS200299 accept AS200299
export:     to AS200299 announce AS-HETZNER
import:     from AS200303 accept AS200303
export:     to AS200303 announce AS-HETZNER
import:     from AS200350 accept AS200350
export:     to AS200350 announce AS-HETZNER
import:     from AS200612 accept AS200612
export:     to AS200612 announce AS-HETZNER
import:     from AS200738 accept AS200738
export:     to AS200738 announce AS-HETZNER
import:     from AS201494 accept AS201494
export:     to AS201494 announce AS-HETZNER
import:     from AS201746 accept AS201746
export:     to AS201746 announce AS-HETZNER
import:     from AS201776 accept AS201776
export:     to AS201776 announce AS-HETZNER
import:     from AS201971 accept AS201971
export:     to AS201971 announce AS-HETZNER
import:     from AS202053 accept AS202053
export:     to AS202053 announce AS-HETZNER
import:     from AS202196 accept AS202196
export:     to AS202196 announce AS-HETZNER
import:     from AS202365 accept AS202365
export:     to AS202365 announce AS-HETZNER
import:     from AS202425 accept AS202425
export:     to AS202425 announce AS-HETZNER
import:     from AS202562 accept AS202562
export:     to AS202562 announce AS-HETZNER
import:     from AS202954 accept AS202954
export:     to AS202954 announce AS-HETZNER
import:     from AS203779 accept AS203779
export:     to AS203779 announce AS-HETZNER
import:     from AS204038 accept AS204038
export:     to AS204038 announce AS-HETZNER
import:     from AS204805 accept AS204805
export:     to AS204805 announce AS-HETZNER
import:     from AS205028 accept AS205028
export:     to AS205028 announce AS-HETZNER
import:     from AS205100 accept AS205100
export:     to AS205100 announce AS-HETZNER
import:     from AS205388 accept AS205388
export:     to AS205388 announce AS-HETZNER
import:     from AS205593 accept AS205593
export:     to AS205593 announce AS-HETZNER
import:     from AS205614 accept AS205614
export:     to AS205614 announce AS-HETZNER
import:     from AS205675 accept AS205675
export:     to AS205675 announce AS-HETZNER
import:     from AS206141 accept AS206141
export:     to AS206141 announce AS-HETZNER
import:     from AS206238 accept AS206238
export:     to AS206238 announce AS-HETZNER
import:     from AS206264 accept AS206264
export:     to AS206264 announce AS-HETZNER
import:     from AS206313 accept AS206313
export:     to AS206313 announce AS-HETZNER
import:     from AS207176 accept AS207176
export:     to AS207176 announce AS-HETZNER
import:     from AS207551 accept AS207551
export:     to AS207551 announce AS-HETZNER
import:     from AS207841 accept AS207841
export:     to AS207841 announce AS-HETZNER
import:     from AS208258 accept AS208258
export:     to AS208258 announce AS-HETZNER
import:     from AS208364 accept AS208364
export:     to AS208364 announce AS-HETZNER
import:     from AS208722 accept AS208722
export:     to AS208722 announce AS-HETZNER
import:     from AS210083 accept AS210083
export:     to AS210083 announce AS-HETZNER
import:     from AS210103 accept AS210103
export:     to AS210103 announce AS-HETZNER
import:     from AS210644 accept AS210644
export:     to AS210644 announce AS-HETZNER
import:     from AS210937 accept AS210937
export:     to AS210937 announce AS-HETZNER
import:     from AS211037 accept AS211037
export:     to AS211037 announce AS-HETZNER
import:     from AS212855 accept AS212855
export:     to AS212855 announce AS-HETZNER
import:     from AS212895 accept AS212895
export:     to AS212895 announce AS-HETZNER
import:     from AS213035 accept AS213035
export:     to AS213035 announce AS-HETZNER
import:     from AS213230 accept AS213230
export:     to AS213230 announce AS-HETZNER
import:     from AS213373 accept AS213373
export:     to AS213373 announce AS-HETZNER
import:     from AS262589 accept AS262589
export:     to AS262589 announce AS-HETZNER
import:     from AS262675 accept AS262675
export:     to AS262675 announce AS-HETZNER
import:     from AS263009 accept AS263009
export:     to AS263009 announce AS-HETZNER
import:     from AS263073 accept AS263073
export:     to AS263073 announce AS-HETZNER
import:     from AS263626 accept AS263626
export:     to AS263626 announce AS-HETZNER
import:     from AS267613 accept AS267613
export:     to AS267613 announce AS-HETZNER
import:     from AS268976 accept AS268976
export:     to AS268976 announce AS-HETZNER
import:     from AS328748 accept AS328748
export:     to AS328748 announce AS-HETZNER
import:     from AS394354 accept AS394354
export:     to AS394354 announce AS-HETZNER
import:     from AS396998 accept AS396998
export:     to AS396998 announce AS-HETZNER
remarks:    ############# Customers ################
import:     from AS15866 accept AS15866
export:     to AS15866 announce ANY
import:     from AS16302 accept AS16302
export:     to AS16302 announce ANY
import:     from AS21413 accept AS21413
export:     to AS21413 announce ANY
import:     from AS51895 accept AS51895
export:     to AS51895 announce ANY
import:     from AS57037 accept AS57037
export:     to AS57037 announce ANY
import:     from AS57183 accept AS57183
export:     to AS57183 announce ANY
import:     from AS60574 accept AS60574
export:     to AS60574 announce ANY
import:     from AS197540 accept AS197540
export:     to AS197540 announce ANY
import:     from AS198167 accept AS198167
export:     to AS198167 announce ANY
import:     from AS199644 accept AS199644
export:     to AS199644 announce ANY
import:     from AS200303 accept AS200303
export:     to AS200303 announce ANY
import:     from AS201206 accept AS201206
export:     to AS201206 announce ANY
import:     from AS203724 accept AS203724
export:     to AS203724 announce ANY
import:     from AS203836 accept AS203836
export:     to AS203836 announce ANY
import:     from AS203969 accept AS203969
export:     to AS203969 announce ANY
import:     from AS204591 accept AS204591
export:     to AS204591 announce ANY
import:     from AS205071 accept AS205071
export:     to AS205071 announce ANY
import:     from AS205876 accept AS205876
export:     to AS205876 announce ANY
import:     from AS207793 accept AS207793
export:     to AS207793 announce ANY
import:     from AS208875 accept AS208875
export:     to AS208875 announce ANY
import:     from AS208989 accept AS208989
export:     to AS208989 announce ANY
import:     from AS209148 accept AS209148
export:     to AS209148 announce ANY
import:     from AS210143 accept AS210143
export:     to AS210143 announce ANY
import:     from AS210570 accept AS210570
export:     to AS210570 announce ANY
import:     from AS210803 accept AS210803
export:     to AS210803 announce ANY
import:     from AS211582 accept AS211582
export:     to AS211582 announce ANY
import:     from AS213143 accept AS213143
export:     to AS213143 announce ANY

organisation:  ORG-HOA1-RIPE
org-name:    Hetzner Online GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Industriestrasse 25
address:    D-91710
address:    Gunzenhausen
address:    GERMANY
phone:     +49 9831 5050
fax-no:     +49 9831 5053
admin-c:    MF1400-RIPE
admin-c:    GM834-RIPE
admin-c:    HOAC1-RIPE
admin-c:    MH375-RIPE
admin-c:    SK2374-RIPE
admin-c:    SK8441-RIPE
abuse-c:    HOAC1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    HOS-GUN
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HOS-GUN
created:    2004-04-17T11:07:58Z
last-modified: 2022-11-22T18:32:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hetzner Online GmbH - Contact Role
address:    Hetzner Online GmbH
address:    Industriestrasse 25
address:    D-91710 Gunzenhausen
address:    Germany
phone:     +49 9831 505-0
fax-no:     +49 9831 505-3
abuse-mailbox: abuse@hetzner.com
remarks:    *************************************************
remarks:    * For spam/abuse/security issues please contact *
remarks:    * abuse@hetzner.com, or fill out the form at *
remarks:    * abuse.hetzner.com, thank you. *
remarks:    *************************************************
remarks:
remarks:    *************************************************
remarks:    * Any questions on Peering please send to *
remarks:    * peering@hetzner.com *
remarks:    *************************************************
org:      ORG-HOA1-RIPE
admin-c:    MH375-RIPE
tech-c:     GM834-RIPE
tech-c:     SK2374-RIPE
tech-c:     MF1400-RIPE
tech-c:     SK8441-RIPE
tech-c:     DD15478-RIPE
nic-hdl:    HOAC1-RIPE
mnt-by:     HOS-GUN
created:    2004-08-12T09:40:20Z
last-modified: 2022-11-22T18:33:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]