| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  E-POINT-AS AS24906

as-block:    AS24879 - AS24986
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24906
as-name:    E-POINT-AS
org:      ORG-EA232-RIPE
import:     from AS15694 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8246 action pref=120; accept ANY
import:     from AS12968 action pref=140; accept ANY
export:     to AS15694 announce AS24906
export:     to AS8246 announce AS24906
export:     to AS12968 announce AS24906
admin-c:    MS10952-RIPE
tech-c:     MS10952-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2002-05-14T14:28:35Z
last-modified: 2018-09-04T09:54:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AS25-RIPE

organisation:  ORG-EA232-RIPE
org-name:    E-POINT S.A.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    e-point SA
address:    ul. Filona 16
address:    02-658 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 8534830
fax-no:     +48 22 8534830
admin-c:    MS10952-RIPE
abuse-c:    AR21550-RIPE
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2005-08-16T10:47:15Z
last-modified: 2022-12-01T16:23:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mariusz Sawicki
address:    e-point SA
address:    ul. Filona 16
address:    02-658 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 8534830
fax-no:     +48 22 8534830
nic-hdl:    MS10952-RIPE
created:    2005-08-16T10:57:48Z
last-modified: 2020-06-04T10:02:19Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ATMAN-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]