| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.205.93.2 (lg) / ec2-34-205-93-2.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cd:5d02::22cd:5d02 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IIASA-NET AS2488

as-block:    AS2387 - AS2488
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:17Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2488
as-name:    IIASA-NET
org:      ORG-IIFA6-RIPE
sponsoring-org: ORG-AA1-RIPE
descr:     International Institute for Applied Systems Analysis
descr:     Schlossplatz 1
descr:     A-2361 Laxenburg
descr:     AT
import:     from AS1853 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1853 announce AS2488
admin-c:    HM4321-RIPE
tech-c:     NE1344-RIPE
tech-c:     HM4321-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    2002-08-21T16:28:20Z
last-modified: 2017-04-07T08:48:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IIFA6-RIPE
org-name:    International Institute for Applied Systems Analysis
org-type:    OTHER
address:    Schlossplatz 1
address:    2361 Laxenburg
address:    AUSTRIA
abuse-c:    AR24983-RIPE
mnt-ref:    IIASA-MNT
mnt-ref:    ACONET-LIR-MNT
mnt-by:     IIASA-MNT
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
admin-c:    HM4321-RIPE
created:    2013-05-13T07:10:23Z
last-modified: 2015-07-10T13:41:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hans Mayer
address:    Schlossplatz 1
address:    A-2361 Laxenburg
address:    Austria
phone:     +43 2236 807 215
nic-hdl:    HM4321-RIPE
mnt-by:     IIASA-MNT
created:    2013-08-28T07:30:28Z
last-modified: 2013-08-28T07:30:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Norbert Eder
address:    IIASA
address:    Schlossplatz 1
address:    A-2361 Laxenburg
address:    Austria
phone:     +43 2236 807 277
nic-hdl:    NE1344-RIPE
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
mnt-by:     IIASA-MNT
created:    2015-07-10T08:22:27Z
last-modified: 2015-07-10T13:53:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]