| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Takeda-AS AS24874

as-block:    AS24864 - AS24877
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24874
as-name:    Takeda-AS
org:      ORG-TPA26-RIPE
import:     from AS3320 action pref=100; accept any
import:     from AS5400 action pref=100; accept any
export:     to AS3320 announce AS24874
export:     to AS5400 announce AS24874
admin-c:    KE2405-RIPE
tech-c:     RH4642-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BYK-GULDEN-MNT
created:    2002-07-10T16:51:01Z
last-modified: 2017-11-15T09:19:24Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CNS3-RIPE

organisation:  ORG-TPA26-RIPE
org-name:    TAKEDA PHARMA A/S
country:    DK
org-type:    OTHER
address:    TAKEDA PHARMA A/S
address:    Langebjerg 1, PO Box 88
address:    DK-4000 Roskilde
address:    Denmark
abuse-c:    AR27975-RIPE
mnt-ref:    CIP-MNT
mnt-by:     CIP-MNT
created:    2014-03-26T07:46:15Z
last-modified: 2022-12-01T17:28:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kai Elsner
address:    Byk-Gulden-Str. 2
address:    D-78467 Konstanz
address:    Germany
phone:     +49 7531 84-3329
nic-hdl:    KE2405-RIPE
mnt-by:     BYK-GULDEN-MNT
created:    2006-09-20T12:19:59Z
last-modified: 2014-02-07T09:38:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ralf Huber
address:    Byk-Gulden-Str. 2
address:    D-78467 Konstanz
address:    Germany
phone:     +49 7531 84-4811
nic-hdl:    RH4642-RIPE
mnt-by:     BYK-GULDEN-MNT
created:    2011-03-28T13:23:25Z
last-modified: 2011-03-28T13:23:25Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]