| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-HBV AS24868

as-block:    AS24864 - AS24877
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24868
as-name:    ASN-HBV
org:      ORG-BDK1-RIPE
import:     from AS8881 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8881 announce AS-HBV
import:     from AS8220 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8220 announce AS-HBV
admin-c:    FT218-RIPE
tech-c:     FT218-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BAUERSYSTEMS-MNT
mnt-by:     DE-COLT-MNT
created:    2002-07-18T11:36:50Z
last-modified: 2017-11-15T09:19:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CI9-RIPE

organisation:  ORG-BDK1-RIPE
org-name:    Bauer Systems KG
org-type:    OTHER
address:    Heinrich Bauer Verlag Burchardstr. 11 20077 Hamburg DE
phone:     +49-40-3019-5551
abuse-c:    AR19981-RIPE
admin-c:    FT218-RIPE
tech-c:     FT218-RIPE
mnt-ref:    BAUERSYSTEMS-MNT
mnt-by:     BAUERSYSTEMS-MNT
created:    2007-10-16T13:22:30Z
last-modified: 2014-03-31T08:15:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Frank Titze
address:    Bauer Systems KG Burchardstr. 11 20077 Hamburg DE
phone:     +49-40-3019-3920
fax-no:     +49-40-3019-3940
nic-hdl:    FT218-RIPE
mnt-by:     BAUERSYSTEMS-MNT
created:    2002-04-22T12:06:43Z
last-modified: 2013-02-28T10:21:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]