| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.225.48.56 (lg) / ec2-54-225-48-56.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e1:3038::36e1:3038 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VINITA AS24852

as-block:    AS24836 - AS24862
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24852
as-name:    VINITA
org:      ORG-IC1-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------------------
import:     from AS8764 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8764 announce AS-VINITA
import:     from AS13194 action pref=100; accept ANY
export:     to AS13194 announce AS-VINITA
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS13194
import:     from AS16382 action pref=200; accept AS16382
export:     to AS16382 announce ANY
import:     from AS24877 action pref=200; accept AS24877 AS39354 AS2847 AS5479
export:     to AS24877 announce ANY
import:     from AS29625 action pref=200; accept AS29625
export:     to AS29625 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------------
import:     from AS24607 action pref=155; accept AS-LENET
export:     to AS24607 announce AS-VINITA
import:     from AS33922 action pref=155; accept AS-NTT-LT
export:     to AS33922 announce AS-VINITA
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Lithuanian Internet Exchange
remarks:    IPv4 address: 193.219.13.114
remarks:    ---------------------------------------------------------------
import:     from AS6769 action pref=150; accept AS6769
export:     to AS6769 announce AS-VINITA
import:     from AS12539 action pref=150; accept AS-5CI-MACRO
export:     to AS12539 announce AS-VINITA
import:     from AS6747 action pref=150; accept AS-LATTELECOM-LT
export:     to AS6747 announce AS-VINITA
import:     from AS5522 action pref=150; accept AS-OMNITEL-PEER
export:     to AS5522 announce AS-VINITA
import:     from AS42657 action pref=150; accept AS42657
export:     to AS42657 announce AS-VINITA
import:     from AS21211 action pref=150; accept AS21211
export:     to AS21211 announce AS-VINITA
import:     from AS21412 action pref=150; accept AS21412
export:     to AS21412 announce AS-VINITA
import:     from AS3327 action pref=150; accept AS-LINXTELECOM
export:     to AS3327 announce AS-VINITA
import:     from AS24645 action pref=150; accept AS24645
export:     to AS24645 announce AS-VINITA
import:     from AS15419 action pref=150; accept AS15419
export:     to AS15419 announce AS-VINITA
import:     from AS21031 action pref=150; accept AS21031
export:     to AS21031 announce AS-VINITA
import:     from AS39354 action pref=150; accept AS39354
export:     to AS39354 announce AS-VINITA
import:     from AS28679 action pref=150; accept AS28679
export:     to AS28679 announce AS-VINITA
import:     from AS44198 action pref=150; accept AS44198
export:     to AS44198 announce AS-VINITA
import:     from AS42675 action pref=150; accept AS42675
export:     to AS42675 announce AS-VINITA
import:     from AS34326 action pref=150; accept AS34326
export:     to AS34326 announce AS-VINITA
remarks:    ---------------------------------------------------------------
admin-c:    IH2155-RIPE
tech-c:     IH2155-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INIT-LT
created:    2002-04-22T15:36:57Z
last-modified: 2017-11-15T09:19:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IC1-RIPE
org-name:    UAB INIT
country:    LT
org-type:    LIR
address:    Laisves al. 30a
address:    LT-44502
address:    Kaunas
address:    LITHUANIA
phone:     +370 37 400067
fax-no:     +370 37 422246
admin-c:    VK708-RIPE
admin-c:    GK3254-RIPE
mnt-ref:    INIT-LT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INIT-LT
abuse-c:    IH2155-RIPE
created:    2004-04-17T11:37:16Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INIT Hostmaster
address:    UAB "Init"
address:    Laisves al. 30a
address:    LT-44502, Kaunas
address:    Lithuania
phone:     +370 37 422648
fax-no:     +370 37 422246
remarks:    trouble:
remarks:    trouble: ---------------------------------------------------
remarks:    trouble: Send trouble queries or problems to support@init.lt
remarks:    trouble:
remarks:    trouble: SPAM or net abuse please mail to abuse@init.lt
remarks:    trouble: ---------------------------------------------------
remarks:    trouble:
admin-c:    GK3254-RIPE
tech-c:     GK3254-RIPE
tech-c:     VK708-RIPE
nic-hdl:    IH2155-RIPE
mnt-by:     INIT-LT
created:    2002-04-23T09:53:36Z
last-modified: 2015-11-30T15:04:42Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@init.lt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]