| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.74.77 (lg) / ec2-3-235-74-77.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:4a4d::3eb:4a4d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERNET-CZ AS24806

as-block:    AS24802 - AS24834
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24806
org:      ORG-ICa1-RIPE
as-name:    INTERNET-CZ
descr:     Ktis 2, 384 03 Ktis, CZ
remarks:    # upstream: import
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS6830 accept ANY
remarks:
remarks:    # upstream: export
export:     to AS174 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS6830 announce AS-INTERNETCZ
remarks:    # peering at NIX.cz Prague: import
import:     from AS1257 accept AS-TELE2
import:     from AS1902 accept AS-CTT-IT
import:     from AS2686 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2819 accept AS-GTSCZ-NIX
import:     from AS2852 accept AS-CESNET
import:     from AS5407 accept AS5407
import:     from AS5610 accept AS-CTIOL
import:     from AS6706 accept AS6706
import:     from AS6881 accept AS-NIX
import:     from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS8593 accept AS8593
import:     from AS8747 accept AS-INWAY
import:     from AS8913 accept AS8913
import:     from AS9080 accept AS-GIN-NIX
import:     from AS9148 accept AS-TGCZ-NIX
import:     from AS12306 accept AS-PLUSLINE
import:     from AS12570 accept AS12570
import:     from AS12767 accept AS-PRAGONET-NIX
import:     from AS13036 accept AS13036
import:     from AS15494 accept AS-BTCZ
import:     from AS15685 accept AS-CASABLANCA
import:     from AS15935 accept AS-HA-VEL-CZNIX
import:     from AS16019 accept AS16019
import:     from AS16075 accept AS-ETELGROUP
import:     from AS16246 accept AS16246
import:     from AS20723 accept AS20723
import:     from AS21430 accept AS21430
import:     from AS21435 accept AS21435
import:     from AS24828 accept AS24828
import:     from AS24930 accept AS-CECOMCZ-NIX
import:     from AS24971 accept AS-MASTERCZ-CZNIX
import:     from AS25192 accept AS25192
import:     from AS25234 accept AS25234
import:     from AS25248 accept AS-BLUETONE-CUST
import:     from AS25424 accept AS25424
import:     from AS25512 accept AS25512
import:     from AS28725 accept AS28725
import:     from AS29086 accept AS29086
import:     from AS29134 accept AS29134
import:     from AS29208 accept as-dialtelecom
import:     from AS29321 accept AS-CentroNet
import:     from AS30134 accept AS30134
import:     from AS31246 accept AS-NETBOX-CZNIX
import:     from AS33883 accept AS33883
remarks:    # peering at NIX.cz Prague: export
export:     to AS1257 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS1902 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS2686 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS2819 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS2852 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS5407 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS5610 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS6706 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS6881 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS8422 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS8593 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS8747 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS8913 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS9080 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS9148 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS12306 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS12570 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS12767 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS13036 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS15494 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS15685 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS15935 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS16019 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS16075 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS16246 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS20723 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS21430 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS21435 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS24828 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS24930 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS24971 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS25192 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS25234 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS25248 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS25424 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS25512 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS28725 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS29086 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS29134 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS29208 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS29321 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS30134 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS31246 announce AS-INTCZ-NIX
export:     to AS33883 announce AS-INTCZ-NIX
remarks:    # peering at SIX.sk Bratislava: import
import:     from AS2607 accept AS2607
import:     from AS5578 accept AS5578
import:     from AS5628 accept AS5628
import:     from AS6658 accept AS6658
import:     from AS6726 accept AS6726
import:     from AS6855 accept AS6855
import:     from AS6862 accept AS6862
import:     from AS8264 accept AS8264
import:     from AS8620 accept AS8620
import:     from AS8778 accept AS8778
import:     from AS12426 accept AS12426
import:     from AS12508 accept AS12508
import:     from AS12905 accept AS12905
import:     from AS15955 accept AS15955
import:     from AS15962 accept AS15962
import:     from AS16160 accept AS16160
import:     from AS16295 accept AS16295
import:     from AS16317 accept AS16317
import:     from AS16367 accept AS16367
import:     from AS20579 accept AS20579
import:     from AS21019 accept AS21019
import:     from AS21460 accept AS21460
import:     from AS24744 accept AS24744
import:     from AS24930 accept AS-CECOMCZ-SIX
import:     from AS24980 accept AS24980
import:     from AS25496 accept AS25496
import:     from AS29208 accept AS29208
import:     from AS29405 accept AS29405
import:     from AS31117 accept AS31117
import:     from AS31127 accept AS31127
import:     from AS31679 accept AS31679
remarks:
remarks:    # peering at SIX.sk Bratislava: export
export:     to AS2607 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS5578 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS5628 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS6658 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS6726 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS6855 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS6862 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS8264 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS8620 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS8778 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS12426 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS12508 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS12905 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS15955 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS15962 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS16160 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS16295 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS16317 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS16367 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS20579 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS21019 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS21460 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS24744 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS24930 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS24980 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS25496 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS29208 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS29405 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS31117 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS31127 announce AS-INTERNETCZ
export:     to AS31679 announce AS-INTERNETCZ
remarks:
remarks:    # peering at BIX.hu Budapest: import
import:     from AS5507 accept AS-BIX
remarks:    # peering at BIX.hu Budapest: export
export:     to AS5507 announce AS-INTERNETCZ
remarks:
remarks:    peering contact: peering@forpsi.com
remarks:    noc contact: noc@forpsi.com
remarks:
admin-c:    ES4377-RIPE
tech-c:     PK677-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     RADA-RIPE
mnt-by:     INTERNET-CZ-MNT
created:    2002-09-24T10:40:59Z
last-modified: 2018-09-04T09:53:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ICa1-RIPE
org-name:    INTERNET CZ, a.s.
org-type:    LIR
address:    Ktis 2
address:    38403
address:    Ktis
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420 383835353
fax-no:     +420 383835354
admin-c:    SC279-RIPE
admin-c:    ES4377-RIPE
admin-c:    RADA-RIPE
admin-c:    MG10548-RIPE
admin-c:    PK677-RIPE
mnt-ref:    INTERNET-CZ-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INTERNET-CZ-MNT
abuse-c:    ICZ-RIPE
created:    2004-04-17T11:04:30Z
last-modified: 2017-02-15T06:05:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Erich Syrovatka
address:    INTERNET CZ, a.s.
address:    Ktis 2
address:    Ktis
address:    384 03
address:    CZ
phone:     +420 383835353
nic-hdl:    ES4377-RIPE
mnt-by:     INTERNET-CZ-MNT
created:    2007-12-11T09:18:22Z
last-modified: 2017-10-30T21:57:50Z
source:     RIPE

person:     Petr Kolonicz
address:    INTERNET CZ,a.s.
address:    Ktis2
address:    Ktis
address:    38403
address:    cz
phone:     +420 383835353
nic-hdl:    PK677-RIPE
mnt-by:     INTERNET-CZ-MNT
created:    2002-04-25T05:53:44Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Rada
address:    FORPSI www.forpsi.com
        INTERNET CZ, a.s.
        Ktis 2
        384 03 Ktis
        Czech Republic
phone:     +420 383835353
nic-hdl:    RADA-RIPE
mnt-by:     RADA-RIPE-MNT
created:    2010-04-19T09:47:37Z
last-modified: 2017-10-30T22:09:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]