| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BORNFIBER AS24800

as-block:    AS24789 - AS24800
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24800
as-name:    BORNFIBER
org:      ORG-BSPA2-RIPE
admin-c:    BFN6-RIPE
tech-c:     BFN6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-BORNFIBER
created:    2015-07-09T13:31:42Z
last-modified: 2022-03-09T07:54:01Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    ! Transit
mp-import:   afi any.unicast from AS3292 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS3292 announce AS-BORNFIBER
remarks:    ! Peers
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35637 accept AS-WAOO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35637 announce AS-BORNFIBER
remarks:    !

organisation:  ORG-BSPA2-RIPE
org-name:    BornFiber Service Provider ApS
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Erik Husfeldts Vej 7
address:    2630
address:    Taastrup
address:    DENMARK
phone:     +4570890000
abuse-c:    BFN6-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-BORNFIBER
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-BORNFIBER
created:    2015-03-17T08:26:17Z
last-modified: 2021-10-14T08:29:20Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    BFN6-RIPE

role:      Bornfiber NOC
address:    Erik Husfeldts Vej 7
address:    DK-2630 Taastrup
abuse-mailbox: abuse@bornfiber.dk
nic-hdl:    BFN6-RIPE
mnt-by:     MNT-BORNFIBER
created:    2017-01-25T07:37:42Z
last-modified: 2022-03-09T07:58:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]