| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.50.33 (lg) / ec2-3-239-50-33.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3221::3ef:3221 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NOVGORODTELECOM-AS AS24789

as-block:    AS24789 - AS24800
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24789
org:      ORG-JR8-RIPE
as-name:    NOVGORODTELECOM-AS
descr:     Novgorod branch
import:     from AS8997 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16301 action pref=150; accept AS16301
export:     to AS8997 announce AS24789
export:     to AS16301 announce ANY
admin-c:    VS2208-RIPE
tech-c:     NCC114-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NOVGORODTELECOM-MNT
created:    2002-03-28T14:38:02Z
last-modified: 2018-09-04T09:53:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JR8-RIPE
org-name:    PJSC Rostelecom
country:    RU
org-type:    LIR
address:    25-2, Dubovaya Roscha street
address:    127427
address:    MOSCOW
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 339 11 22
fax-no:     +74999953619
admin-c:    RTNC-RIPE
admin-c:    DS4715-RIPE
admin-c:    EP6706-RIPE
admin-c:    OO1522-RIPE
admin-c:    NM7547-RIPE
admin-c:    AA728-RIPE
admin-c:    SVS153-RIPE
admin-c:    ASV77-RIPE
admin-c:    RVP-RIPE
admin-c:    VEV57-RIPE
admin-c:    TR4627-RIPE
admin-c:    TL4565-RIPE
admin-c:    AVB77-RIPE
admin-c:    DN216-RIPE
admin-c:    DA2353-RIPE
admin-c:    ANK2555-RIPE
admin-c:    IS111-RIPE
admin-c:    VE128-RIPE
admin-c:    SS216-RIPE
abuse-c:    RTNC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ROSTELECOM-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ROSTELECOM-MNT
created:    2005-03-22T11:11:20Z
last-modified: 2021-03-12T18:23:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Petr Semetsov
address:    Russia
address:    Novgorod The Great
phone:     +7 816 2731114
nic-hdl:    NCC114-RIPE
created:    2006-08-17T13:24:28Z
last-modified: 2020-06-04T10:24:51Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ROSTELECOM-MNT

person:     Vladimir Shingarev
address:    Russia
address:    Novgorod The Great
mnt-by:     VLADIMIR-SHINGAREV
phone:     +7 8162 731114
nic-hdl:    VS2208-RIPE
created:    2008-05-13T10:16:52Z
last-modified: 2008-05-23T04:56:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]