| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPRINTNET-AS AS24787

as-block:    AS24758 - AS24787
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24787
as-name:    SPRINTNET-AS
org:      ORG-SNL3-RIPE
remarks:
remarks:    Upstreams:
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-SPRINTNET
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-SPRINTNET
remarks:
remarks:    Contacts:
admin-c:    NKA1-RIPE
tech-c:     DS149-RIPE
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPRINT-NET-MNT
remarks:
remarks:    History:
remarks:
created:    2002-03-27T16:27:50Z
last-modified: 2018-09-04T09:53:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SNL3-RIPE
org-name:    Sprint Net Ltd.
country:    RU
org-type:    LIR
address:    8, room 1, Mira Street
address:    400131
address:    Volgograd
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 8442 532290
fax-no:     +7 8442 532213
abuse-c:    AR16943-RIPE
admin-c:    LY10-RIPE
admin-c:    VN411-RIPE
admin-c:    EVK10-RIPE
mnt-ref:    SPRINT-NET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SPRINT-NET-MNT
created:    2004-04-17T11:58:54Z
last-modified: 2020-12-16T12:34:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Sozinov
address:    6 Mira ul.
address:    Volgograd, Russia
phone:     +7 844 253 2290
nic-hdl:    DS149-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-01-31T09:30:07Z
source:     RIPE
mnt-by:     SPRINT-NET-MNT

person:     Natalia K. Agarkova
address:    6 Mira ul.
address:    Volgograd, Russia
phone:     +7 844 253 2253
remarks:    fax-no: +7 844 253 2213
fax-no:     +7 844 253 2213
nic-hdl:    NKA1-RIPE
remarks:    modified for Russian phone area changes
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-01-31T09:30:52Z
source:     RIPE
mnt-by:     SPRINT-NET-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]