| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.95.131.208 (lg) / ec2-3-95-131-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35f:83d0::35f:83d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SEVEREN-TELECOM AS24739

as-block:    AS24737 - AS24756
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24739
as-name:    SEVEREN-TELECOM
descr:     St.Petersburg, Russia
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ---------------- UPSTREAMS---------------
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS3216 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-SEVEREN-TELECOM
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-SEVEREN-TELECOM
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-SEVEREN-TELECOM
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-SEVEREN-TELECOM
import:     from AS20764 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20764 announce AS-SEVEREN-TELECOM
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ---------------- IX-V4 -----------
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    SPB-IX
import:     from AS43690 action pref=100; accept ANY
export:     to AS43690 announce AS-SEVEREN-TELECOM
remarks:    MSK-IX
import:     from AS8631 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8631 announce AS-SEVEREN-TELECOM
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ---------------- IX-V6 -----------
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    SPB-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43690 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43690 announce AS-SEVEREN-TELECOM-V6
remarks:    MSK-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-SEVEREN-TELECOM-V6
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ---------------- CUSTOMERS --------------
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS42339 action pref=200; accept AS-CHTP
export:     to AS42339 announce ANY
import:     from AS49905 action pref=200; accept AS49905
export:     to AS49905 announce ANY
import:     from AS58042 action pref=200; accept AS58042
export:     to AS58042 announce ANY
import:     from AS198907 action pref=200; accept AS198907
export:     to AS198907 announce ANY
import:     from AS50640 action pref=200; accept AS50640
export:     to AS50640 announce ANY
import:     from AS199072 action pref=200; accept AS199072
export:     to AS199072 announce ANY
import:     from AS61271 action pref=200; accept AS61271
export:     to AS61271 announce ANY
import:     from AS60832 action pref=200; accept AS60832
export:     to AS60832 announce ANY
import:     from AS59399 action pref=200; accept AS59399
export:     to AS59399 announce ANY
import:     from AS201721 action pref=200; accept AS201721
export:     to AS201721 announce ANY
import:     from AS201515 action pref=200; accept AS201515
export:     to AS201515 announce ANY
import:     from AS57528 action pref=200; accept AS-EKASSIR
export:     to AS57528 announce ANY
import:     from AS201511 action pref=200; accept AS201511
export:     to AS201511 announce ANY
import:     from AS58082 action pref=200; accept AS58082
export:     to AS58082 announce ANY
import:     from AS207056 action pref=200; accept AS-BONCH-IT
export:     to AS207056 announce ANY
import:     from AS61228 action pref=200; accept AS61228
export:     to AS61228 announce ANY
import:     from AS57274 action pref=200; accept AS57274
export:     to AS57274 announce ANY
import:     from AS200823 action pref=200; accept AS200823
export:     to AS200823 announce ANY
import:     from AS206403 action pref=200; accept AS206403
export:     to AS206403 announce ANY
import:     from AS205849 action pref=200; accept AS205849
export:     to AS205849 announce ANY
import:     from AS206647 action pref=200; accept AS206647
export:     to AS206647 announce ANY
import:     from AS44840 action pref=200; accept AS44840
export:     to AS44840 announce ANY
import:     from AS201664 action pref=200; accept AS201664
export:     to AS201664 announce ANY
import:     from AS48223 action pref=200; accept AS-SENATOR
export:     to AS48223 announce ANY
import:     from AS200685 action pref=200; accept AS-SENATOR
export:     to AS200685 announce ANY
import:     from AS51552 action pref=200; accept AS51552
export:     to AS51552 announce ANY
import:     from AS48225 action pref=200; accept AS48225
export:     to AS48225 announce ANY
import:     from AS61383 action pref=200; accept AS61383
export:     to AS61383 announce ANY
import:     from AS25185 action pref=200; accept AS25185
export:     to AS25185 announce ANY
import:     from AS199365 action pref=200; accept AS-PROSTODNS-ANYCAST-2
export:     to AS199365 announce ANY
import:     from AS44174 action pref=200; accept AS44174
export:     to AS44174 announce ANY
import:     from AS209882 action pref=200; accept AS209882
export:     to AS209882 announce ANY
import:     from AS199879 action pref=200; accept AS199879
export:     to AS199879 announce ANY
import:     from AS31703 action pref=200; accept AS-Radio-VOLS
export:     to AS31703 announce ANY
import:     from AS210223 action pref=200; accept AS210223
export:     to AS210223 announce ANY
import:     from AS203803 action pref=200; accept AS203803
export:     to AS203803 announce ANY
import:     from AS34944 action pref=200; accept AS34944
export:     to AS34944 announce ANY
import:     from AS208371 action pref=200; accept AS208371
export:     to AS208371 announce ANY
import:     from AS60549 action pref=200; accept AS60549
export:     to AS60549 announce ANY
import:     from AS208178 action pref=200; accept AS208178
export:     to AS208178 announce ANY
import:     from AS35813 action pref=200; accept AS35813
export:     to AS35813 announce ANY
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ------------------ IPv6 -----------------
remarks:    -----------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3216 announce AS-SEVEREN-TELECOM-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-SEVEREN-TELECOM-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9031 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9031 announce AS-SEVEREN-TELECOM-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20764 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20764 announce AS-SEVEREN-TELECOM-V6
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ---------------- CUSTOMERS-V6 -----------
remarks:    -----------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58042 action pref=200; accept AS58042
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58042 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60832 action pref=200; accept AS60832
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60832 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207056 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207056 announce AS-SEVEREN-TELECOM-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48223 action pref=200; accept AS-SENATOR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48223 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199879 action pref=200; accept AS199879
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199879 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31703 action pref=200; accept AS-Radio-VOLS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31703 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34944 action pref=200; accept AS34944
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34944 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208178 action pref=200; accept AS208178
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208178 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201511 action pref=200; accept AS201511
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201511 announce ANY
remarks:
remarks:    -------------------------------------------
remarks:
remarks:    Routing communities
remarks:
remarks:    External communities may be set by customers peers when
remarks:    talking to AS24739. They are in range: 24739:4000 -
remarks:    24739:4999.
remarks:
remarks:    24739:401x Advertising to Rascom
remarks:    24739:402x Advertising to Rostelecom
remarks:    24739:403x Advertising to TTK
remarks:    24739:404x Advertising to Beeline
remarks:    24739:408x Advertising to RETN
remarks:    24739:410x Advertising to any Russian peer
remarks:    24739:413x Advertising to any PRIVATE peer
remarks:    24739:450x Advertising to any INTERNATIONAL peer
remarks:    24739:453x Advertising to any PRIVATE peer
remarks:
remarks:    ...x=0 - do not advertise
remarks:    ...x=1,2,4 - prepend 1,2,4 times
remarks:
remarks:    24739:4999 Do not advertise to any peers and uplinks
remarks:
remarks:    Customers routes get local preference of 200 (highest)
remarks:    Peers routes get local preference in the range of 151-199.
remarks:    Uplinks routes get local preference in the range of 95-105.
remarks:
remarks:    24739:4950 Set local preference 190
remarks:    24739:4900 Set local preference 151
remarks:
remarks:    24739:4998 Blackhole (discard) traffic
remarks:    Traffic destined for /32 prefixes tagged with
remarks:    this community will be discarded at ingress to the
remarks:    Severen-Telecom network.
remarks:
remarks:    Other communities in range 24739:4000-24739:4999 are
remarks:    accepted but ignored.
remarks:
remarks:    Informational communities
remarks:
remarks:    Informational communities 24739:* (except 24739:4xxx) are
remarks:    assigned only internally and are always deleted from
remarks:    incoming updates at the border routers. They may be
remarks:    used by peers to filter some prefixes.
remarks:
remarks:    24739:1000 Russian peers
remarks:    24739:1004 Private peers in St.Petersburg
remarks:    24739:1005 Private peers in Moscow
remarks:    24739:2000 International peers
remarks:    24739:3001 Originated in St.Petersburg
remarks:    24739:3002 Originated in Moscow
remarks:    24739:5001 Rascom
remarks:    24739:5002 Rostelecom
remarks:    24739:5003 TTK
remarks:    24739:5004 Beeline
remarks:    24739:5008 RETN
remarks:
remarks:    Other 24739:* communities are always deleted from incoming
remarks:    updates at the border routers.
remarks:
remarks:    Other *:* communities are passed to all peers.
remarks:
remarks:    Last Update: 26 September 2018
remarks:    --------------------------------------
remarks:
org:      ORG-SL18-RIPE
admin-c:    STKM2-RIPE
tech-c:     STKM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     SEVEREN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-03-08T13:26:34Z
last-modified: 2019-12-04T13:58:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL18-RIPE
org-name:    JSC "Severen-Telecom"
org-type:    LIR
address:    Respublikanskaya str., h.28, Lit. A
address:    195112
address:    Saint-Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 812 740-7070
fax-no:     +7 812 740-7071
admin-c:    KRON
admin-c:    AIG9-RIPE
admin-c:    VAR11
admin-c:    ST10938-RIPE
mnt-ref:    SEVEREN-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SEVEREN-MNT
abuse-c:    STKM1-RIPE
created:    2004-04-17T11:58:16Z
last-modified: 2017-02-03T09:54:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Severen-Telecom NOC
remarks:    Network operation center staff
org:      ORG-SL18-RIPE
address:    Severen-Telecom
address:    Respublikanskaya str., h. 28, Lit. A
address:    195112, Saint-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 740-7070
fax-no:     +7 812 740-7071
abuse-mailbox: abuse@severen.net
admin-c:    KRON
admin-c:    KSKO
tech-c:     KRON
tech-c:     KSKO
nic-hdl:    STKM1-RIPE
mnt-by:     SEVEREN-MNT
created:    2006-09-18T06:24:53Z
last-modified: 2017-07-07T08:55:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Severen-Telecom ABUSE
remarks:    Administration and incident staff
org:      ORG-SL18-RIPE
address:    Severen-Telecom
address:    Respublikanskaya str., h. 28, Lit. A
address:    195112, Saint-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 740-7070
fax-no:     +7 812 740-7071
abuse-mailbox: abuse@severen.net
admin-c:    VAR11
tech-c:     KRON
tech-c:     ST10938-RIPE
nic-hdl:    STKM2-RIPE
mnt-by:     SEVEREN-MNT
mnt-by:     SEVEREN-MNT
created:    2006-09-18T06:27:28Z
last-modified: 2017-07-07T08:57:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]