| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-NESMA AS24731

as-block:    AS24576 - AS24735
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24731
org:      ORG-MEIC1-RIPE
as-name:    ASN-NESMA
descr:     Middle East Internet Co LTD - Cyberia
descr:     Riyadh, Saudi Arabia
import:     from AS8859 action pref=100 ; accept ANY
import:     from AS20759 action pref=100 ; accept ANY
import:     from AS39386 action pref=100 ; accept ANY
import:     from AS35819 action pref=100 ; accept ANY
import:     from AS34397 action pref=100 ; accept ANY
export:     to AS8859 announce AS24731
export:     to AS20759 announce AS24731
export:     to AS39386 announce AS24731
export:     to AS35819 announce AS24731
export:     to AS34397 announce AS24731
default:    to AS8895 action pref=100 ; networks ANY
admin-c:    MW3951-RIPE
tech-c:     ORA9-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OGER-SA
created:    2002-03-06T09:09:08Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MEIC1-RIPE
org-name:    Middle East Internet Company Limited
country:    SA
org-type:    LIR
address:    King Fahad Rd,AblKheil Bldg.
address:    11372
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966114647114
fax-no:     +966114654735
admin-c:    MW3951-RIPE
admin-c:    ORA9-RIPE
admin-c:    KA2713-RIPE
admin-c:    KS1768-RIPE
mnt-ref:    OGER-SA
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OGER-SA
tech-c:     ORA9-RIPE
abuse-c:    ORA9-RIPE
created:    2004-04-17T12:01:41Z
last-modified: 2020-12-16T12:57:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Cyberia Ripe Administration
address:    Middle East Internet Co - CYBERIA
org:      ORG-MEIC1-RIPE
address:    P.O. Box 301079 Riyadh 11327
address:    Riyadh, KSA
phone:     +966-11- 4647114
fax-no:     +966-11- 4654735
abuse-mailbox: abuse@cyberia.net.sa
admin-c:    MW3951-RIPE
tech-c:     KA2713-RIPE
tech-c:     KS1768-RIPE
nic-hdl:    ORA9-RIPE
mnt-by:     OGER-SA
created:    2002-05-15T08:00:14Z
last-modified: 2021-11-03T08:59:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Wassef
address:    Cyberia, P.O.Box 301079 Riyadh 11379
phone:     +966 - 11- 4647114
fax-no:     +966 - 11 - 4654735
nic-hdl:    MW3951-RIPE
created:    2009-03-02T13:18:32Z
last-modified: 2017-06-11T07:20:39Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     OGER-SA
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]