| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  COMPNET-AS AS24680

as-block:    AS24576 - AS24735
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24680
org:      ORG-JCS1-RIPE
as-name:    COMPNET-AS
descr:     This AS intended for multihome routing of CompNet IP address space
import:     from AS9002 action pref=10; accept ANY
import:     from AS25478 action pref=10; accept ANY
import:     from AS50384 action pref=10; accept ANY
import:     from AS50817 action pref=10; accept ANY
import:     from AS207634 action pref=20; accept AS207634
import:     from AS34052 action pref=20; accept AS34052
import:     from AS59906 action pref=20; accept AS59906
import:     from AS42072 action pref=20; accept AS42072
import:     from AS57095 action pref=20; accept AS57095
export:     to AS9002 announce AS-COMPNET
export:     to AS25478 announce AS-COMPNET
export:     to AS50817 announce AS-COMPNET
export:     to AS50384 announce AS-COMPNET
export:     to AS207634 announce ANY
export:     to AS34052 announce ANY
export:     to AS59906 announce ANY
export:     to AS42072 announce ANY
export:     to AS57095 announce ANY
default:    to AS9002 action pref=5; networks ANY
admin-c:    AE5142-RIPE
tech-c:     AF13973-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COMPNET
created:    2002-07-19T10:27:47Z
last-modified: 2021-03-25T13:59:58Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JCS1-RIPE
org-name:    JS Company Compnet
country:    RU
org-type:    LIR
address:    korp. 1432, Zelenograd
address:    124617
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957390255
fax-no:     +74952313444
abuse-c:    AR16607-RIPE
mnt-ref:    COMPNET
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     COMPNET
admin-c:    AE5142-RIPE
tech-c:     AF13973-RIPE
created:    2004-04-17T11:51:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artem Egorov
address:    Moscow, Zelenograd, Georgievskiy prospekt, 5
phone:     +7-495-739-0255
nic-hdl:    AE5142-RIPE
mnt-by:     COMPNET
created:    2017-07-05T06:16:37Z
last-modified: 2017-07-05T06:16:37Z
source:     RIPE # Filtered
org:      ORG-JCS1-RIPE

person:     Alexandr Frolov
address:    Moscow, Zelenograd, Georgievskiy prospekt, 5
phone:     +7-495-739-0255
nic-hdl:    AF13973-RIPE
mnt-by:     COMPNET
created:    2017-07-05T06:23:30Z
last-modified: 2017-07-05T06:23:30Z
source:     RIPE # Filtered
org:      ORG-JCS1-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]