| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SSERV-AS AS24679

as-block:    AS24576 - AS24735
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24679
as-name:    SSERV-AS
org:      ORG-SG7-RIPE
admin-c:    HDNC1-RIPE
tech-c:     HDNC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:
remarks:    --------------------- UPSTREAM V4 ---------------------
remarks:
remarks:    -- AS3320 Deutsche Telekom AG --
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-SSERV
remarks:    -- AS3356 CenturyLink --
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-SSERV
remarks:    -- AS13237 euNetworks --
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS-SSERV
remarks:    -- AS31027 GlobalConnect --
import:     from AS31027 accept ANY
export:     to AS31027 announce AS-SSERV
remarks:    -- AS42525 GlobalConnect --
import:     from AS42525 accept ANY
export:     to AS42525 announce AS-SSERV
remarks:
remarks:    --------------------- UPSTREAM V6 ---------------------
remarks:
remarks:    -- AS3320 Deutsche Telekom AG --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS-SSERV
remarks:    -- AS3356 CenturyLink --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-SSERV
remarks:    -- AS6339 Hurricane Electric --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-SSERV
remarks:    -- AS13237 euNetworks --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13237 announce AS-SSERV
remarks:    -- AS31027 GlobalConnect --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31027 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31027 announce AS-SSERV
remarks:    -- AS42525 GlobalConnect --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42525 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42525 announce AS-SSERV
remarks:
remarks:    --------------------- CUSTOMERS V4 ---------------------
remarks:
remarks:    -- Everscale GmbH --
import:     from AS44780 accept AS44780
export:     to AS44780 announce ANY
remarks:    -- Mentana-Claimsoft GmbH --
import:     from AS59568 accept AS59568
export:     to AS59568 announce ANY
remarks:    -- Tutao GmbH --
import:     from AS210909 accept AS210909
export:     to AS210909 announce ANY
remarks:
remarks:    --------------------- CUSTOMERS V6 ---------------------
remarks:
remarks:    -- Everscale GmbH --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44780 accept AS-EVERSCALE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44780 announce ANY
remarks:    -- Lightning Wire Labs GmbH --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204867 accept AS-FFH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204867 announce ANY
remarks:    -- Tutao GmbH --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS210909 accept AS-TUTAO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS210909 announce ANY
remarks:
remarks:    --------------------- DECIX V4 PEERS -------------------
remarks:
import:     from AS680 accept AS-DFNTOWINISP
export:     to AS680 announce AS-SSERV
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-SSERV
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL AS-ARCOR
export:     to AS3209 announce AS-SSERV
import:     from AS3223 accept AS-VOXILITY
export:     to AS3223 announce AS-SSERV
import:     from AS3327 accept AS-LINXTELECOM
export:     to AS3327 announce AS-SSERV
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-SSERV
import:     from AS6805 accept AS-TDDE
export:     to AS6805 announce AS-SSERV
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-SSERV
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-SSERV
import:     from AS8359 accept AS-MTU
export:     to AS8359 announce AS-SSERV
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 announce AS-SSERV
import:     from AS8447 accept AS-PTA
export:     to AS8447 announce AS-SSERV
import:     from AS8741 accept AS-RATIOKONTAKT
export:     to AS8741 announce AS-SSERV
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 announce AS-SSERV
import:     from AS9044 accept AS-SOLNET
export:     to AS9044 announce AS-SSERV
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-SSERV
import:     from AS13285 accept AS-OPAL
export:     to AS13285 announce AS-SSERV
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-SSERV
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-SSERV
import:     from AS20640 accept AS-TITANNET
export:     to AS20640 announce AS-SSERV
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-SSERV
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
export:     to AS21385 announce AS-SSERV
import:     from AS25394 accept AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS25394 announce AS-SSERV
import:     from AS29140 accept AS-HOSTSERVER
export:     to AS29140 announce AS-SSERV
import:     from AS32590 accept AS-VALVE
export:     to AS32590 announce AS-SSERV
import:     from AS32787 accept AS-PROLE
export:     to AS32787 announce AS-SSERV
import:     from AS33873 accept AS-ARVATO
export:     to AS33873 announce AS-SSERV
import:     from AS36408 accept AS-CDNETWORKS
export:     to AS36408 announce AS-SSERV
import:     from AS39702 accept AS-SIT
export:     to AS39702 announce AS-SSERV
import:     from AS42473 accept AS-ANEXIA
export:     to AS42473 announce AS-SSERV
import:     from AS50629 accept AS-LWL
export:     to AS50629 announce AS-SSERV
import:     from AS57976 accept AS-BLIZZARD
export:     to AS57976 announce AS-SSERV
import:     from AS63949 accept AS-LINODE
export:     to AS63949 announce AS-SSERV
import:     from AS12552 accept AS-GC
export:     to AS12552 announce AS-SSERV
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-SSERV
remarks:
remarks:    --------------------- DECIX V6 PEERS -----------------
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS680 accept AS-DFN-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS680 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3209 accept AS-VODAFONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3209 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3327 accept AS-LINXTELECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3327 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6805 accept AS-TDDE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6805 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447 accept AS-TA6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8447 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8741 accept AS-RATIOKONTAKT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8741 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9044 accept AS-SOLNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9044 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20640 accept AS-TITANNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20640 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25394 accept AS-MK-NETZDIENSTE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25394 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29140 accept AS-HOSTSERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29140 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787 accept AS-PROLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32787 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33873 accept AS-ARVATO-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33873 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39702 accept AS-SIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39702 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept AS-ANEXIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50629 accept AS-LWL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50629 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 accept AS-BLIZZARD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS63949 accept AS-LINODE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS63949 announce AS-SSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552 accept AS-GC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12552 announce AS-GC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-SSERV
remarks:
remarks:    ----------------- BGP COMMUNITIES --------------------
remarks:    Both IPv4 and IPv6
remarks:
remarks:    Prepend communities to modify announcements to public peering:
remarks:    - 24679:5050n announcements to DECIX Frankfurt a. M. (route-servers and peers)
remarks:
remarks:    Prepend communities to modify announcements to upstream peers:
remarks:    - 24679:5000n announcements to AS13237 (euNetworks, Hannover)
remarks:    - 24679:5001n announcements to AS3356 (CenturyLink, Frankfurt a. M.)
remarks:    - 24679:5002n announcements to AS3320 (Deutsche Telekom, Hannover)
remarks:    - 24679:5006n announcements to AS3356 (CenturyLink, Frankfurt a. M.)
remarks:    - 24679:5007n announcements to AS42525 (GlobalConnect, Hamburg)
remarks:
remarks:    with n = 0,1,2,3 meaning
remarks:    n = 0 do not announce to peer
remarks:    n = 1 prepend "AS24679"
remarks:    n = 2 prepend "AS24679 AS24679"
remarks:    n = 3 prepend "AS24679 AS24679 AS24679"
remarks:
remarks:    Additional communities upon request and approval.
remarks:
remarks:    --------------------- CONTACT -----------------------
remarks:
remarks:    Our PeeringDB record : https://www.peeringdb.com/asn/24679
remarks:
remarks:    contact for peerings : peering@hostway.de
remarks:    contact for upstream : vertrieb@hostway.de
remarks:    contact for net abuse : abuse@hostway.de
remarks:
remarks:    ---------------------- POPs -------------------------
remarks:
remarks:    DE HAN H-AE29 (Hostway, 30519 Hannover)
remarks:    DE HAN H-AM29 (Hostway, 30519 Hannover)
remarks:    DE FFM HL302 (DE-CIX2, 60314 Frankfurt/Main)
remarks:    DE FFM HL304a (InterXion FRA2, 60314 Frankfurt/Main)
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------
mnt-by:     SSERV-NET
mnt-by:     AS24679-MNT
created:    2002-04-09T20:38:05Z
last-modified: 2022-03-04T13:33:28Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SG7-RIPE
org-name:    Hostway Deutschland GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Am Mittelfelde 29
address:    D-30519
address:    Hannover
address:    GERMANY
phone:     +49511712600
fax-no:     +4951171260199
admin-c:    IK4269-RIPE
admin-c:    AA790-RIPE
tech-c:     PG13215-RIPE
tech-c:     SS37477-RIPE
tech-c:     SKA42-RIPE
mnt-ref:    SSERV-NET
mnt-ref:    SSERV-MNT
mnt-ref:    AS24679-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SSERV-MNT
abuse-c:    HDNC1-RIPE
created:    2004-04-17T11:12:18Z
last-modified: 2021-06-02T12:23:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostway Deutschland Network Coordination Center
address:    Hostway Deutschland GmbH
address:    Am Mittelfelde 29
address:    D-30519 Hannover
address:    Germany
phone:     +49 511 71260-160
fax-no:     +49 511 71260-199
admin-c:    SSD-RIPE
admin-c:    SS37477-RIPE
admin-c:    PG13215-RIPE
admin-c:    SKA42-RIPE
tech-c:     SKA42-RIPE
tech-c:     SS37477-RIPE
tech-c:     PG13215-RIPE
nic-hdl:    HDNC1-RIPE
abuse-mailbox: abuse@hostway.de
mnt-by:     SSERV-MNT
created:    2009-05-28T15:30:53Z
last-modified: 2021-06-02T12:24:03Z
source:     RIPE # Filtered


role:      as24679 network
address:    as24679.net
address:    Am Mittelfelde 29
address:    D-30519 Hannover
address:    Germany
phone:     +49 511 71260 0
fax-no:     +49 511 71260 0
remarks:    24x7 NOC contact: HDNC1-RIPE
remarks:    for security and abuse issues: abuse@hostway.de
admin-c:    HDNC1-RIPE
tech-c:     HDNC1-RIPE
nic-hdl:    AS24679-RIPE
mnt-by:     SSERV-MNT
created:    2005-02-10T15:04:57Z
last-modified: 2020-04-16T07:24:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostway Deutschland Network Coordination Center
address:    Hostway Deutschland GmbH
address:    Am Mittelfelde 29
address:    D-30519 Hannover
address:    Germany
phone:     +49 511 71260-160
fax-no:     +49 511 71260-199
admin-c:    SSD-RIPE
admin-c:    SS37477-RIPE
admin-c:    PG13215-RIPE
admin-c:    SKA42-RIPE
tech-c:     SKA42-RIPE
tech-c:     SS37477-RIPE
tech-c:     PG13215-RIPE
nic-hdl:    HDNC1-RIPE
abuse-mailbox: abuse@hostway.de
mnt-by:     SSERV-MNT
created:    2009-05-28T15:30:53Z
last-modified: 2021-06-02T12:24:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]