| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BSWS-AS AS24640

as-block:    AS24576 - AS24735
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24640
as-name:    BSWS-AS
org:      ORG-BSWS1-RIPE
remarks:    ########### uplinks hamburg ###########
import:     from AS174            # Cogent
        130.117.242.89 at 130.117.242.90
        action pref=100; accept ANY
export:     to AS174
        130.117.242.89 at 130.117.242.90
        announce AS-BSWS
import:     from AS174
        130.117.242.89 at 130.117.242.91
        action pref=100; accept ANY
export:     to AS174
        130.117.242.89 at 130.117.242.91
        announce AS-BSWS
import:     from AS13237            # LambdaNet
        80.86.162.33 at 80.86.162.34
        action pref=100; accept ANY
export:     to AS13237
        80.86.162.33 at 80.86.162.34
        announce AS-BSWS
import:     from AS13237
        80.86.162.33 at 80.86.162.35
        action pref=100; accept ANY
export:     to AS13237
        80.86.162.33 at 80.86.162.35
        announce AS-BSWS
import:     from AS12731            # decix via IPHH
        213.128.159.198 at 213.128.159.193
        action pref=100; accept ANY
export:     to AS12731
        213.128.159.198 at 213.128.159.193
        announce AS-BSWS
remarks:    ########### uplinks amsterdam ###########
import:     from AS20481            # Calyx
        213.130.160.17 at 213.130.160.22
        action pref=200; accept AS-CALYXNL
import:     from AS20481
        213.130.160.17 at 213.130.160.22
        action pref=80; accept ANY
export:     to AS20481
        213.130.160.17 at 213.130.160.22
        announce AS-BSWS
remarks:    ########### peerings workix ###########
import:     from AS43252            # RS1
        80.81.203.252 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-WORKIX
export:     to AS43252
        80.81.203.252 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS43252            # RS2
        80.81.203.253 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-WORKIX
export:     to AS43252
        80.81.203.253 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS9211             # n@work
        80.81.203.1 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-WORK
export:     to AS9211
        80.81.203.1 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS8687             # ppp.net
        80.81.203.2 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-PPP
export:     to AS8687
        80.81.203.2 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS12518            # SHLink
        80.81.203.3 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-SHLINK
export:     to AS12518
        80.81.203.3 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS13135            # Wieske's Crew KG
        80.81.203.5 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-CREW
export:     to AS13135
        80.81.203.5 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS5430             # Freenet
        80.81.203.6 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-FREENETDE
export:     to AS5430
        80.81.203.6 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS15388            # OMCnet
        80.81.203.7 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-OMC
export:     to AS15388
        80.81.203.7 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS12822            # lynet
        80.81.203.8 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-LYNET
export:     to AS12822
        80.81.203.8 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS5521             # MCS Cityline
        80.81.203.11 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-CITYLINE
export:     to AS5521
        80.81.203.11 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS12923            # wizard
        80.81.203.12 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS12923
export:     to AS12923
        80.81.203.12 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS13101            # TNG
        80.81.203.13 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-TNG
export:     to AS13101
        80.81.203.13 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS8893             # Artfiles
        80.81.203.14 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-ARTFILES
export:     to AS8893
        80.81.203.14 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS42965            # MR Netservices
        80.81.203.17 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-MRNET
export:     to AS42965
        80.81.203.17 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS16378            # otto
        80.81.203.18 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-OTTO
export:     to AS16378
        80.81.203.18 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS20751            # cix.at/max4eu.net
        80.81.203.22 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-MAX4EU
export:     to AS20751
        80.81.203.22 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS5605             # netuse
        80.81.203.23 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-NETUSE
export:     to AS5605
        80.81.203.23 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS8469             # Pironet-ndh
        80.81.203.24 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-PIRONETNDH
export:     to AS8469
        80.81.203.24 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS24905            # Terralink
        80.81.203.25 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-TERRALINK
export:     to AS24905
        80.81.203.25 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS4589             # Easynet
        80.81.203.26 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-EASYNET
export:     to AS4589
        80.81.203.26 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS20694            # NMMN
        80.81.203.27 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-NMMN
export:     to AS20694
        80.81.203.27 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS13184            # Hansenet
        80.81.203.28 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-HANSENET
export:     to AS13184
        80.81.203.28 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS41391            # Clusters KG
        80.81.203.30 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-CLUSTERS
export:     to AS41391
        80.81.203.30 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS33970            # OH Telecom
        80.81.203.31 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS-OHTELE
export:     to AS33970
        80.81.203.31 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
import:     from AS13157            # gopas
        80.81.203.32 at 80.81.203.19
        action pref=200; accept AS13157
export:     to AS13157
        80.81.203.32 at 80.81.203.19
        announce AS-BSWS
admin-c:    HB4369-RIPE
tech-c:     NOC54-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BSWS-MNT
remarks:    +------------------------------------------------------+
remarks:    | direct presence at                  |
remarks:    +------------------------------------------------------+
remarks:    WORK-IX Hamburg, DE
remarks:    Telehouse Hamburg, DE
remarks:    SARA Amsterdam, NL
remarks:
remarks:    peering contact: noc@bsws.de
remarks:
remarks:    +------------------------------------------------------+
remarks:    | communities                     |
remarks:    +------------------------------------------------------+
remarks:    - prefix type -
remarks:    24640:1000 BSWS route
remarks:    24640:1100 transit provider route
remarks:    24640:1200 peering route
remarks:    - city -
remarks:    24640:2000 Hamburg
remarks:    24640:2100 Amsterdam
remarks:    - peering point -
remarks:    24640:3000 WORK-IX
remarks:
created:    2002-04-08T13:34:18Z
last-modified: 2018-09-04T09:53:25Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GATI1-RIPE

organisation:  ORG-BSWS1-RIPE
org-name:    BS Web Services GmbH
org-type:    OTHER
address:    Roedingsmarkt 14
address:    20459 Hamburg
address:    Germany
abuse-c:    AR27629-RIPE
mnt-ref:    BSWS-MNT
mnt-by:     BSWS-MNT
created:    2014-04-28T11:45:56Z
last-modified: 2017-10-30T14:43:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations Center
address:    BS Web Services GmbH
address:    Roedingsmarkt 14
address:    D-20459 Hamburg
address:    Germany
phone:     +49 40 3750357-0
fax-no:     +49 40 3750357-5
admin-c:    HB4369-RIPE
tech-c:     HB4369-RIPE
nic-hdl:    NOC54-RIPE
remarks:    BSWS-NOC Role-Handle
remarks:    Routing: noc@bsws.de
remarks:    Information: info@bsws.de
remarks:    Domain issues: hostmaster@bsws.de
remarks:    Abuse: abuse@bsws.de
remarks:    Emergency: +49 40 3750357-9
abuse-mailbox: abuse@bsws.de
mnt-by:     BSWS-MNT
org:      ORG-BSWS1-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2014-04-28T11:56:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Henning Brauer
address:    BS Web Services GmbH
address:    Roedingsmarkt 14
address:    20459 Hamburg
address:    Germany
phone:     +49 40 3750357-0
fax-no:     +49 40 3750357-5
mnt-by:     BSWS-MNT
mnt-by:     AS24640-MNT
nic-hdl:    HB4369-RIPE
org:      ORG-BSWS1-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2014-04-28T11:56:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]