| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RTU AS24620

as-block:    AS24576 - AS24735
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    as24620
as-name:    RTU
org:      ORG-RTU1-RIPE
remarks:    Riga Technical University
remarks:    Largest university in Riga, capital of Latvia
import:     from AS5518 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5538 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5518 announce as24620
export:     to AS5538 announce as24620
default:    to AS5518 action pref=100; networks ANY
admin-c:    SG6452-RIPE
admin-c:    TLHM1-RIPE
tech-c:     TLHM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELIALV-MNT
created:    2002-01-23T09:21:29Z
last-modified: 2023-09-15T07:46:45Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LA16-RIPE

organisation:  ORG-RTU1-RIPE
org-name:    Rigas Tehniska Universitate
country:    LV
remarks:    Riga Technical University
org-type:    other
address:    1 Kalku Street, Riga LV-1658, Latvia
phone:     +37167089020
fax-no:     +37167089302
abuse-c:    AR27778-RIPE
mnt-ref:    TELIALV-MNT
mnt-by:     TELIALV-MNT
created:    2011-03-02T08:02:41Z
last-modified: 2022-12-01T17:04:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TET HostMasterTL
address:    SIA Tet
address:    Dzirnavu 105
address:    Riga LV-1002
address:    Latvia
phone:     +371 67082 222
remarks:    trouble: Information: http://www.telia.lv/
remarks:    trouble: Questions -- mailto:support@tet.lv
remarks:    trouble: Abuse reports -- mailto:abuse@tet.lv
tech-c:     AL12182-RIPE
tech-c:     JJ777-RIPE
tech-c:     JJ777-RIPE
nic-hdl:    TLHM1-RIPE
mnt-by:     TELIALV-MNT
created:    2002-10-07T11:03:46Z
last-modified: 2023-09-27T13:23:10Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@telia.lv

person:     Sergejs Grigorjevs
address:    Kalku 1
address:    Riga
address:    LV-1658
address:    Latvia
phone:     +371 67089846
nic-hdl:    SG6452-RIPE
created:    2009-03-20T13:00:33Z
last-modified: 2016-04-06T20:14:22Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]