| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.129 (lg) / ec2-3-230-154-129.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a81::3e6:9a81 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BIGLINE-AS AS24618

as-block:    AS24576 - AS24735
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24618
as-name:    BIGLINE-AS
descr:     Kharkov
org:      ORG-SPEL3-RIPE
import:     from AS5592 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13188 action pref=100; accept AS13188
import:     from AS15626 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24688 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21437 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25265 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31598 action pref=100; accept AS31598
import:     from AS30790 action pref=100; accept AS30790
export:     to AS21437 announce ANY
export:     to AS5592 announce AS24618 AS30790 AS21437 AS31598
export:     to AS15626 announce ANY
export:     to AS25265 announce AS24618 AS30790 AS21437 AS31598
export:     to AS24688 announce ANY
export:     to AS30790 announce ANY
export:     to AS13188 announce AS24618 AS21437
export:     to AS31598 announce ANY
admin-c:    SN5715-RIPE
admin-c:    TNS17-RIPE
tech-c:     SN5715-RIPE
tech-c:     TNS17-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TNSUA-MNT
mnt-by:     BIGLINE-AS-MNT
created:    2002-07-31T10:18:13Z
last-modified: 2018-09-04T09:53:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SPEL3-RIPE
org-name:    Scientific Production Enterprise "Technaukservice" Ltd
org-type:    LIR
address:    av. Moskovski 257
address:    61044
address:    Kharkiv
address:    UKRAINE
phone:     +380577558621
admin-c:    SN5715-RIPE
tech-c:     SN5715-RIPE
abuse-c:    AR33096-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TNSUA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TNSUA-MNT
created:    2015-07-31T15:21:36Z
last-modified: 2016-08-04T07:51:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TNS DBM
remarks:    Technaukservice, LLC
address:    Kharkov
address:    UA
phone:     +380577558621
abuse-mailbox: abuse@tns.kh.ua
admin-c:    NSD8-RIPE
tech-c:     IZ25-RIPE
nic-hdl:    TNS17-RIPE
mnt-by:     TNSUA-MNT
created:    2012-12-05T23:43:11Z
last-modified: 2012-12-06T00:08:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Serg Naydovsky
address:    av. Moskovski 257
address:    61044
address:    Kharkiv
address:    UKRAINE
phone:     +380577558621
nic-hdl:    SN5715-RIPE
mnt-by:     TNSUA-MNT
created:    2015-07-31T15:21:36Z
last-modified: 2015-07-31T15:21:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]