| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.1.126 (lg) / ec2-3-230-1-126.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:17e::3e6:17e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LENET AS24607

as-block:    AS24576 - AS24735
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24607
as-name:    LENET
import:     from AS8486 action pref=300; accept AS8486
import:     from AS13194 action pref=300; accept AS-BITE
import:     from AS8486 action pref=300; accept AS8486
import:     from AS15440 action pref=300; accept AS-ML
export:     to AS8486 announce AS-LENET
export:     to AS13194 announce AS-LENET
export:     to AS15440 announce ANY
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS13194
org:      ORG-Je1-RIPE
admin-c:    LH623-RIPE
admin-c:    LS3000-RIPE
tech-c:     LS3000-RIPE
tech-c:     LH623-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LENET-MNT
created:    2002-08-07T10:08:02Z
last-modified: 2020-10-02T07:34:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Je1-RIPE
org-name:    UAB Duomenu logistikos centras
org-type:    LIR
address:    Juozapaviciaus 13
address:    LT-09311
address:    Vilnius
address:    LITHUANIA
phone:     +37052782272
abuse-c:    AR16052-RIPE
mnt-ref:    LENET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TIC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TIC-MNT
admin-c:    LS3000-RIPE
admin-c:    EM10250-RIPE
created:    2004-04-17T11:37:18Z
last-modified: 2020-08-31T09:22:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LENET Hostmasters
address:    Juozapaviciaus 13
mnt-by:     LENET-MNT
remarks:    Spam/Abuse requests: mailto:hostmaster@etic.lt
phone:     +370 5 2782261
tech-c:     LS3000-RIPE
nic-hdl:    LH623-RIPE
abuse-mailbox: hostmaster@etic.lt
created:    2003-01-22T08:37:39Z
last-modified: 2018-08-07T04:51:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Leonid Stulevic
address:    UAB Technologiju ir inovaciju centras
address:    Juozapaviciaus 13
address:    LT-09310
address:    Vilnius
address:    Lithuania
mnt-by:     LENET-MNT
phone:     +370 5 2782261
nic-hdl:    LS3000-RIPE
created:    2004-04-26T06:03:45Z
last-modified: 2018-08-07T04:56:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]